Koninklijke onderscheiding voor Peter Vrancken

11 juni 2022 • 03:02
Koninklijke onderscheiding voor Peter Vrancken

DORDRECHT - Burgemeester Wouter Kolff reikte op vrijdag 10 juni een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer P.H.J. (Peter) Vrancken. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vond vrijdag plaats rond 16.30 uur in restaurant LEO op het Leerpark.

De heer Vrancken heeft zich als voorzitter van het bestuur van ROC Da Vinci College Dordrecht ingezet voor het onderwijs en dan met name voor het MBO in het kader van Leven Lang Leren alsmede voor innovatieve ontwikkelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het Leerpark Dordrecht is inmiddels een centrum voor kennisdeling en ontmoeting voor de hele regio geworden.

In 2005 heeft de heer Vrancken aan de wieg gestaan van de ontwikkeling en realisatie van het Leerpark en de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Hierbij komen het hybride leren en open innovatie samen. Een uniek concept in Nederland waarbij het beroepsonderwijs, de plaatselijke overheid en het bedrijfsleven samenwerken op het Leerpark en in de Duurzaamheidsfabriek.

Als lid van de Stuurgroep Smart Industry heeft de heer Vrancken landelijk de innovatie in de technologische sector gestimuleerd. Daarbij heeft hij zich ingezet voor de ontwikkeling en aansluiting van het onderwijs op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Daarna is hij toegetreden tot het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven; een overleg op nationaal niveau tussen het MBO en het georganiseerde bedrijfsleven voor optimale aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Door zijn bijdrage heeft de MBO sector een flinke kwaliteitsimpuls doorgemaakt.

Onder zijn leiding is ook ingezet op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, is hij mede-initiator geweest in de regio Gorinchem van het coöperatieve platform I-lab en heeft hij als voorzitter van het Gemeenschappelijk besturen Overleg Gorinchem verschillende partijen samengebracht waarmee een impuls is gegeven aan de samenwerking tussen verschillende regio's.

Mede door het initiatief van de heer Vrancken heeft de regio Dordrecht sinds lange tijd weer een eigen HBO instelling, waarbij hij tevens nauw betrokken is geweest bij het programma Hoger Onderwijs Drechtsteden.
Daarnaast zijn er nog verschillende nevenfuncties waarin de heer Vrancken zitting heeft (gehad) zoals lid van de RvC bij Opnieuw en Co, voorzitter van de ICT coöperatieve Kien en lid van de RvT van het Nationaal Onderwijsmuseum.

-.-

TOESPRAAK UITREIKING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

AAN DE HEER P.H.J. VRANCKEN 10 JUNI 2022

door Burgemeester Wouter Kolff

"Geachte heer Vrancken, Beste Peter,

U bent al door vele sprekers voor mij toegesproken, waarschijnlijk is hetgeen ik ga zeggen niets nieuws voor u en al uw gasten. Toch is het goed om dit te benoemen; want, dat ik hier ben met de ambtsketen om, is niet voor niets!
Vandaag neemt u afscheid als voorzitter van het college van bestuur van het ROC Da Vinci College. Daarvoor is een minisymposium in de Duurzaamheidsfabriek en een afscheidsreceptie, hier in restaurant LEO op uw geliefde  Leerparkpromenade, georganiseerd. De naam LEO voor dit restaurant is niet zomaar gekozen; het verwijst naar de wereldberoemde Leonardo Da Vinci die geloofde in leren door doen, over grenzen heen kijken en in vernieuwen vanuit traditie. Dit sluit naadloos aan bij de visie van het Da Vinci College waar studenten onderwijs volgen, experimenteren met innovatieve ideeën en nieuwe technieken en dit in samenwerking met het bedrijfsleven uitwerken tot nieuwe producten en startups.
Een visie die uw passie is geworden! Want sinds 2005 zet u zich al in voor het onderwijs en dan met name voor het MBO in het kader van Leven Lang Leren alsmede voor innovatieve ontwikkelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
Het Leerpark Dordrecht is inmiddels een centrum voor kennisdeling en ontmoeting voor de hele regio geworden.

In de jaren daarvoor, vanaf 1985, heeft u diverse functies vervuld met raakvlakken op het gebied van financiën en onderwijs. Deze competenties hebben een basis gelegd en zijn van grote waarde geweest voor de uitvoering van uw werkzaamheden als voorzitter van het college van bestuur en het ROC Da Vinci in Dordrecht, alsmede bij de nevenfuncties die u vanuit die hoofde vervult.

U heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling en realisatie van het Leerpark en de Duurzaamheidsfabriek in  Dordrecht. Hierbij komen twee concepten bijeen, namelijk het hybride leren en open innovatie. Een uniek concept in Nederland waarvoor het Da Vinci College van de Europese commissie in 2017 de Innovatieve VET Provider Award heeft ontvangen. Het beroepsonderwijs, de plaatselijke overheid en het bedrijfsleven werken op het Leerpark en in de
Duurzaamheidsfabriek samen. U bent nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling, de afspraken met het bedrijfsleven en de programmering van de fabriek. Zonder uw drijvende en enthousiasmerende kracht zou dit niet op deze wijze gerealiseerd zijn. In uw rol als voorzitter van de Coöperatieve Ontwikkeling Leerpark (COL) heeft u op zowel lokaal als regionaal niveau aandacht gevraagd en financiële ondersteuning gezocht, zodat cruciale en vernieuwende  veranderingen in gang zijn gezet.

Als lid van de Stuurgroep Smart Industry heeft u landelijk de innovatie in de technologische sector gestimuleerd. Waarbij u zich heeft ingezet voor de ontwikkeling en aansluiting van het onderwijs op de vraag vanuit het bedrijfsleven. De ondernemersorganisatie FME is één van de grondleggers van het landelijke Smart Industry Programma, zij zeggen over u: 'Zijn Duurzaamheidsfabriek is één van de schoolvoorbeelden van hoe het kan werken als je lef toont, doorzettingsvermogen hebt en snapt wat nodig is in de toekomst.
Nog dagelijks hebben we daar profijt van in het vormgeven van aantrekkelijk en arbeidsmarkt relevant technisch  onderwijs.'
Tijdens uw lidmaatschap van de landelijke MBO-raad (2010-2019) had u de portefeuille 'bekostiging en bedrijfsvoering, benchmarkt en bestuursakkoord en kwaliteitsafspraken'.

Door uw bijdrage aan de ontwikkeling en de verbetering van het Middelbaar Beroepsonderwijs heeft deze sector een flinke kwaliteitsimpuls doorgemaakt. Het innovatieve beleid van uw voorgangers zette u voort met de hybride  leeromgeving, waar leren en werk op school en de werkplek zoveel mogelijk geïntegreerd zijn. Door uw kennis van de regelgeving kon u deze innovatieve werkvorm goed vormgeven. Hiermee was u koploper in het sociale domein met
betrekking tot de opvang van kwetsbare studenten; waardoor studiecoaches zijn aangesteld om kwetsbare jongeren te ondersteunen. Onder uw leiding is ook ingezet op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, wat spectaculair is  gedaald en zijn er initiatieven opgestart voor kwetsbare groepen, zoals het tienermoederproject.

Na dit MBO bestuurslidmaatschap bent u toegetreden tot het algemene bestuur van het Samenwerkingsverband  Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB); een overleg op nationaal niveau tussen het MBO en het georganiseerd  bedrijfsleven voor optimale aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Waarbij u kennis en ervaring inzette voor de unieke samenwerking van het middelbaar beroepsleven en het bedrijfsleven.

In de regio Gorinchem bent u mede-initiator geweest van het coöperatieve platform I-lab, een samenwerking tussen  scholen en bedrijven in de regio Gorinchem waar leren, werken en innoveren samenkomen. Het is een knooppunt
en netwerk waar geëxperimenteerd kan worden met nieuwe ideeën. Sinds 2016 bent u voorzitter van het  Gemeenschappelijk Besturen Overleg (GBO) Gorinchem waarbij u verschillende onderwijspartijen heeft samengebracht en hiermee een impuls heeft gegeven aan de samenwerking in de regio Gorinchem, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

U bent onmisbaar geweest bij de terugkeer van het hoger onderwijs in Dordrecht.
Mede door uw initiatief is de niet bekostigde onderwijsinstelling HBO Drechtsteden in Dordrecht gerealiseerd. Hierdoor heeft de regio voor het eerst in lange tijd weer een eigen HBO instelling. Vervolgens bent u nauw betrokken geweest bij het programma Hoger Onderwijs Drechtsteden, een samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers.

Daarnaast bent u o.a. voorzitter van Vitrumnet een glasvezelnetwerk, lid van de Raad van Commissarissen bij Opnieuw en CO een kringloopbedrijf dat sinds 2007 is uitgegroeid naar acht winkels in Drechtsteden en Rotterdam, voorzitter van de ICT coöperatieve Kien dat mede op uw initiatief is opgericht en ICT ondersteuning biedt aan de aangesloten scholen, bestuursvoorzitter bij HBO Drechtsteden, lid van de adviescommissie Economic Board Drechtsteden (EDB), voorzitter van het samenwerkingscollege CIOS Zuidwest Nederland en lid van de Raad van Toezicht van het Nationaal Onderwijsmuseum.

Het MBO is een complexe onderwijssector die niet alleen uit scholen bestaat maar ook nauw verbonden is met  leerbedrijven en de overheid. Tijdens uw loopbaan bij het ROC Da Vinci College heeft u uw kennis van het  beroepsonderwijs ingezet voor het belang van de gehele MBO sector. Uw tomeloze inzet, betrokkenheid en gedrevenheid en uitvoerige kennis van zaken om goed en degelijk beroepsonderwijs vorm te geven, zowel in de regio als landelijk, is een voorbeeld voor velen.

Door uw gestage inzet, die zeker niet vanzelfsprekend te noemen is en uitstijgt boven het werk wat van u verwacht mag worden, is het MBO beter op de kaart gezet. Studenten, medewerkers en collega's kunnen hiervan de vruchten plukken.

Uw maatschappelijke bijdrage in de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven heeft een enorme impact gehad op de kwaliteiten van het MBO-onderwijs.

U wordt door het Kapittel voor de Civiele Orden gekwalificeerd als 'iemand die zich geruime tijd ten bate van de  samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd' en 'iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben'.

Op basis hiervan heeft Zijne Majesteit de Koning u bij Koninklijk Besluit benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Een Koninklijke onderscheiding ontvang je niet zo maar. Het is een ultiem gebaar van waardering. Een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Degene die een Koninklijke onderscheiding ontvangt, mag daar trots op zijn.  Het is immers de Koning zelf die de onderscheiding per Koninklijk besluit toekent.

Het is mij een eer u de hierbij behorende versierselen te mogen opspelden."

Fotograaf: Wim van de Pol.
Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.