Bezwaarschrift Actiegroep Gezondheid voor Alles inzake omgevingsvergunning Chemours

31 mei 2022 • 17:36
Bezwaarschrift Actiegroep Gezondheid voor Alles inzake omgevingsvergunning Chemours

DRECHTSTEDEN - De Actiegroep "Gezondheid voor Alles", die sinds een groot aantal jaren wekelijks op bescheiden schaal protesteert tegen de uitstoot van PFAS, GenX en andere Zeer Zorgwekkende Stoffen,

tekent hiermee formeel bezwaar aan

tegen het verlenen van nieuwe vergunningen aan Chemours, Dupont en/of Dow voor het rechtstreeks lozen van ogenschijnlijk kleine – maar nog steeds gevaarlijke – hoeveelheden PFAS en GenX (2 kg in het water en 4 kilo in de lucht).

Wij, ondergetekenden, verzoeken de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland, DCMR en Rijkswaterstaat om deze vergunning niet te verlenen en Chemours, Dupont en/of Dow die lozingen met onmiddellijke ingang te staken en zelfs geen uitzondering te maken ingeval voornoemde bedrijven deze uitstoot met de momenteel best beschikbare middelen proberen zo klein mogelijk te maken.

Het voert te ver om op alle facetten van de Ontwerpbeschikking Nr. 999980227-9999450498 d.d. 1 april 2022 in te gaan, maar het is overduidelijk, dat continuering van de uitstoot van deze stoffen leidt tot een nog grotere – en dus gevaarlijker – vervuilingsgraad van de omgeving en leefomstandigheden in de direct omliggende gemeentes Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden.

In die dorpen en ook verder in de Alblasserwaard worden al sinds decennia veel te hoge PFAS waardes in grond, water en lucht aangetroffen, die 7 tot 8 keer hoger zijn dan de vorig jaar door EFSA en RIVM bijgestelde maximale grenswaarden van 7 microgram per kilo/liter.

In onze omgeving zijn inmiddels grondwaardes vastgesteld van 60 microgram en soms zelfs 80 of meer microgram per kilo/liter, wat – op basis van de bijgestelde RIVM normen – grote stukken van de Alblasserwaard ongeschikt maakt voor verdere woningbouw, landbouw, et cetera.

Ook het drinkwater van de gemeente Papendrecht bevat – ondanks uitgebreide filtering – nog steeds kleine hoeveelheden van deze schadelijke stoffen.

Dat alles levert grote risico's op voor de gezondheid van de inwoners, niet alleen de huidige, maar voortzetting van verder uitstoot van deze stoffen leidt in de toekomst ontegenzeggelijk tot nog grotere risico's voor de opvolgende generaties.

Zo hebben wij – op basis van cijfers van het IKN en CBS vastgesteld, dat in Sliedrecht het aantal sterfte-gevallen door kanker de afgelopen 25 jaar bijna 16% hoger ligt dan in de rest van Nederland.

Samengevat zijn wij van mening, dat de uitstoot van PFAS, GenX en andere Zeer Zorgwekkende Stoffen per direct moet worden beëindigd en dat geen verdere vergunning voor een rechtstreekse uitstoot hiervan in lucht en water aan Chemours, Dupont en Dow verleend dient te worden.

Als zodanig scharen wij ons ten volle achter de door de gemeentes Sliedrecht, Papendrecht, Molenlanden en Dordrecht ingediende bezwaren met als doel de uitstoot uiterlijk per 2025 te beëindigen.

Wij hebben niet de illusie, dat ons standpunt onmiddellijk tot uitstel of afstel van de voorgenomen ontwerpbeschikking zal leiden en in dat geval zijn wij van mening, dat – tot het moment van "Nul uit de pijp" – de controle-procedures verduidelijkt en aangescherpt dienen te worden ter verdere bescherming van gezondheid en leefomgeving van de bevolking.

Onze wekelijkse – relatief kleine - protestacties voor de poort van Chemours in Dordrecht zullen wij uiteraard blijven voortzetten totdat het ultieme doel “Nul uit de Pijp” daadwerkelijk bereikt is.

Hoogachtend,
Actiegroep Gezondheid Vóór Alles

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.