Chris van Benschop en Tanja de Jonge kandidaat-wethouders namens GroenLinks in Dordrecht

12 mei 2022 • 21:14 door Hans Berrevoets
Chris van Benschop en Tanja de Jonge kandidaat-wethouders namens GroenLinks in Dordrecht
Stadhuis krijgt zes wethouders waaronder twee vrouwen van GroenLinks

DORDRECHT -  De stad Dordrecht krijgt zes wethouders. GroenLinks zorgt voor twee nieuwe namen en vrouwen. Fractiooevoorzitter Chris van Benschop en de oud-wethouder Van Barendrecht Tanja de Jonge zijn kandidaat-wethouders. De VVD komt met Marc Merx als nieuwkomer naast Maarten Burggraaf die doorgaat. Peter Heijkoop (CDA) en Rik van der Linden (ChristenUnie/SGP) zijn bekende namen voor het nieuwe dagelijks bestuur.

De twee formateurs geven per brief de gemeenteraad een tussenstand:

De formatie is flink op stoom. Er is de afgelopen periode hard

doorgewerkt, ook tijdens het meireces. Er komt veel inhoud op tafel,
waarbij we echt tot de kern moeten doordringen om tot gedeelde
standpunten en ambities te komen. Dat geeft stevige gesprekken. De
contouren van het hoofdlijnenakkoord worden stap voor stap steeds
duidelijker. De partijen werken, zoals eerder gemeld, niet aan een
gedetailleerd uitgewerkt akkoord. Maar zij willen nadrukkelijk ook geen
akkoord met slechts abstracte algemeenheden. Het akkoord moet echt de
richting en ambitie vastleggen. En dat vraagt nog wat meer tijd dan wij
ten tijde van de vorige brief aan uw raad inschatten. De inhoudelijke
gesprekken zijn immers leidend, en de planning volgt daaruit. En niet
andersom. Zodra we een definitieve datum hebben, informeren wij u. 

Focuspunten hoofdlijnenakkoord

De gesprekken over de opgaven hebben geleid tot de eerste contouren
van het hoofdlijnenakkoord. Die willen wij graag met u delen. Het
akkoord heeft als startpunt de Agenda 2030, waar uw raad in juli 2021
mee heeft ingestemd. De formerende partijen leggen daarin nadrukkelijk
andere en/of nieuwe accenten voor de komende collegeperiode.  

Het hoofdlijnenakkoord wordt opgebouwd aan de hand van vijf focuspunten: 

Deze focuspunten vormen de basis van het akkoord. Het zijn
onderwerpen waar de formerende partijen graag samen met uw raad en de
stad verder invulling aan geven.  

  • Meer betaalbare woningen;

  • Een duurzame en groene stad;

  • Groei van de economie en een gezonde arbeidsmarkt;

  • Gelijke kansen en zekerheden voor al onze inwoners;

  • Een veilige, leefbare en levendige stad.Input van raad

De genoemde onderwerpen roepen bij u ongetwijfeld herkenning op: in
de meeste van uw programma's zijn deze opgenomen. Op het vlak van wonen,
verduurzaming, groen en kansengelijkheid zien wij veel overeenkomsten
tussen de politieke standpunten van de raadsfracties en het komende
hoofdlijnenakkoord.  

Op 19 april jl. vroegen wij u om extra inbreng die u de formerende
partijen wilt meegeven. Wij zijn als formateurs heel blij dat
verschillende partijen deze mogelijkheid hebben benut om hun input mee
te geven. Dat geldt in het bijzonder voor de partijen die gericht
inhoudelijke thema's en suggesties hebben gestuurd: Gewoon Dordt, Partij
voor de Dieren, PvdA, Forum voor Democratie, DENK en Op Ons Eiland. De
inbreng heeft de gesprekken, zoals verwacht, verrijkt. Het voert te ver
om alle punten in deze brief langs te lopen, maar een aantal van de
punten zal inderdaad een plek krijgen in het komende akkoord. Andere
worden als prikkelende inspiratie gebruikt voor de verdere uitwerking.
Graag willen de formerende partijen na presentatie van het akkoord aan
de bovengenoemde raadsfracties terugkoppelen hoe zij hun inbreng hebben
meegenomen in de formatiegesprekken.  

Input uit de stad

Ook in de stad is input opgehaald voor de formatietafel. Dat leverde
veel reacties op. Hierin ging het vaak over het belang van (meer) groen
in de stad. En de wens om het groene buitengebied groen te houden. De
formerende partijen onderschrijven dit van harte. Het is niet voor niets
een focuspunt in het komende akkoord. Datzelfde geldt voor de bouw van
sociale en betaalbare woningen. Dat er een doorbraak nodig is op dit
punt is voor een ieder helder. Ook de mogelijkheid voor hoogbouw én
aandacht voor voldoende werkplekken zijn straks terug te vinden in het
akkoord. 

Verder werd aandacht gevraagd voor ruimte en veiligheid voor fietsers.
En voor energie: verspilling tegengaan door isolatie, opwek door
zonnepanelen op daken stimuleren. Ook deze onderwerpen hebben een plek
gekregen in het akkoord.  

De formerende partijen en wij als formateurs vinden het mooi om de
betrokkenheid uit de stad en de raad te zien. Het bevestigt de 4
partijen in de keus om de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord samen
met de raad en de stad verder vorm te geven.  Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.