Het regent lintjes in Dordrecht

26 april 2022 • 13:00
Het regent lintjes in Dordrecht

DORDRECHT - Tijdens de Algemene Gelegenheid, de zogenaamde Lintjesregen, op deze dinsdag 26 april heeft burgemeester Kolff 23 gedecoreerden verblijdt met een Koninklijke Onderscheiding, waaronder twee echtparen. Een echte Lintjesregen.

De burgemeester heeft deze dag alle gedecoreerden om 10.00 uur in Schouwburg Kunstmin ontvangen om hen toe te spreken en de versierselen uit te reiken.​


Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Hans van den Berg
Bij de Stichting Het Parkhuis Dordrecht is de heer Van den Berg sinds 2003 vrijwilliger. Hij ondersteunt bewoners met computerwerkzaamheden, assisteert de ICT-coördinator en is buddy van een cliënt geweest. Voor deze organisatie heeft hij een digitaal vrijwilligersbestand opgezet. Voor de Protestantse wijkgemeente Dubbeldam organiseert hij mede de jaarlijks rommelmarkt en ondersteunt de kerkdienst als lid van het beamerteam. Daarnaast is de heer Van den Berg voor het Rode Kruis afdeling Dordrecht inzetbaar als hulpverlener bij lokale evenementen alsmede lid van het noodhulpteam Bevolkingszorg. Als EHBO'er heeft hij het vaccinatieteam van de GGD ondersteunt.

Nico Duijndam
Vanuit het werk als Servicemedewerker Groen heeft de heer Duijndam zich sinds 1997 ingezet voor de flora en fauna in het gemeentelijke monument 'Park Merwestein'. Hij zorgde niet alleen voor het groenonderhoud maar verzorgde tevens de dieren. Onder zijn leiding werd de dierverzorging in de verschillende parken opgezet. De heer Duijndam heeft bijgedragen aan de input voor de unieke bomenroute in het Park Merwestein en werkt nauw samen met de beherende stichting. Hij heeft bijgedragen aan de (her)-inrichting en verfraaiing van onderdelen van het park waardoor niet alleen de uitstraling maar ook de staat van onderhoud is verbeterd. Daarnaast ondersteunt hij tijdens diverse evenementen in het park. Dit niet alleen tijdens de werkuren maar hij was als officieuze parkwachter 24 uur per dag beschikbaar. Sinds zijn pensionering zet hij zich nog steeds vrijwillig in
voor de natuur en de dieren in Park Merwestein.

Hans van Es-van de Ven
Al ruim 55 jaar verricht mevrouw Van Es vrijwilligerswerk. Eerst bij de Emmanuelkerk te Dubbeldam waar ze ondersteunend was op parochieel gebied. Vanaf 2001 is zij vrijwilliger bij het Verpleeghuis De Sterrenlanden waar ze koffie/thee heeft geschonken en thans fungeert als kerkvrijwilliger en koster in de kapel. Tevens assisteert zij bij de jaarlijkse minimarkt en is kascommissielid van de Stichting Vrienden van De Sterrenlanden. Mevrouw Van Es is tevens vrijwillig actief bij de H. Theresia van Avila Parochie waarvoor ze het kerknieuws bezorgt.

Marina Flier
Sinds 2000 is mevrouw Flier vrijwilliger bij het Wijkcentrum Praathuijs. Ze coördineert en ondersteunt bij diverse activiteiten en is lid van het Centraal Comité Oranjedag. Als 'moeder van de wijk' stelt ze mede wekelijks bloemarrangementen samen voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In de Wijk Bleijenhoek biedt zij ondersteuning aan wijkbewoners en is voor velen een vertrouwenspersoon. Bij Speeltuinvereniging Oosterkwartier houdt mevrouw Flier toezicht en verricht hand- en spandiensten. Voor Quiet Drechtsteden inventariseert ze mede de voorraad, ontvangt members bij hun aanmelding en is mede verantwoordelijk voor het aan huis bezorgen van producten. Daarnaast organiseert ze diverse activiteiten zoals een rommelmarkt.

Suzan de Groot
Al 40 jaar zet mevrouw De Groot zich in voor het plaatselijke vrijwilligerswerk, waarbij zij haar kennis als ervaringsdeskundige de laatste jaren volledig gebruikt voor de armoedebestrijding in Dordrecht. Bij buurthuis De Boei en bij basisschool De Albatros heeft ze eerder activiteiten georganiseerd. In 2014 is mevrouw De Groot gastvrouw geworden bij het wijkinformatiepunt Wielwijk waarbij ze het 'weggeefproject' nieuw leven heeft ingeblazen. Wat begonnen is als recyclen van goederen middels ruil (wederdienst) in een kelderbox voor inwoners van Wielwijk, is dit project uitgegroeid naar een opslagruimte met spullen waar heel Dordrecht gebruik van maakt. Zij richtte mede de Stichting Geef het Dordt op die o.a. een samenwerking met andere maatschappelijke organisaties is aangegaan en nog steeds nieuwe initiatieven ontplooid. De Stichting is van grote betekenis voor mensen die in armoede leven; hun huis wordt door o.a. het verstrekken van huisraad weer een thuis.

Jacques Hellemondt
Als vrijwilliger bij de Stichting Lunenhof te Zwijndrecht kunnen de mensen met een verstandelijke beperking die daar dagbesteding volgen sinds de oprichting in 1995 al op de heer Hellemondt rekenen. Hij organiseert wekelijks activiteiten zoals disco's en filmavonden alsmede de computerclub waarbij hij bijdraagt aan hun welzijn en geluksbeleving. 

Jan Kooij
Het Leger des Heils kan sinds 1974 al rekenen op de heer Kooij. Eerst als vrijwilliger maar sinds 2002 als secretaris, eerst bij de afdeling Dordrecht en daarna Vlaardingen. Hij fungeerde als zangbrigadier en kapelmeester en als korps sergeant-majoor ondersteunde hij de predikanten, leidde zelf diensten en verzorgde de maandelijkse nieuwsbrief, is algemeen leider van het muziekkorps Vlaardingen en voerde mede het nieuwe landelijke registratiesysteem in. Als vrijwilliger bij de Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid te Dordrecht organiseert de heer Kooij vanaf 2013 mede kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Hennie Lichteveld-van der Plank
Het Wooncomplex Polderwiel kan sinds 2000 op de vrijwillige inzet van mevrouw Lichteveld rekenen. Ze heeft daar verschillende activiteiten verricht. Zo is ze lid van de cliëntenraad geweest, heeft als activiteitenvrijwilliger de organisatie van de rommelmarkt en excursies ondersteund en is lid van de vrijwilligersraad geweest. Mevrouw Lichteveld heeft het Polderwielkoor mede opgericht waarvoor ze nog steeds repetities en optredens organiseert. Bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem afdeling Dordrecht Noord is zij buddy en verricht ze bezoekwerk.

Fred van der Linden
heeft samen met zijn vrouw een onderscheiding ontvangen; hij lid zij ridder Ruim 50 jaar kan Zwem- en Waterpolovereniging MNC Dordrecht al rekenen op de heer Van der Linden en zet hij zich actief in voor de zwemsport in het algemeen en het waterveilig maken van kinderen in het bijzonder. Sinds 1970 is hij instructeur, opleider van nieuwe zweminstructeurs en examinator maar zet zich met name in voor het brevetzwemmen. Daarnaast is hij trainer/coach geweest (1977-2003) van o.a. de waterpoloselectie Dames 1. Als uitwisselingscoördinator is de heer Van der Linden betrokken geweest in de jaren 1980-2010 bij de uitwisseling met de leden va de Hastings Seagull Swimming Club (gelegen in Hastings, de partnerstad van Dordrecht). Meerdere keren is hij als begeleider en coach van jonge spelers meegegaan naar Hastings en fungeerde zijn
gezin als gastgezin.

Jan Nieuwenhuis
Het overzicht van de vrijwillige activiteiten bij diverse verenigingen en stichtingen waar de heer Nieuwenhuis bijna 50 jaar vrijwilligerswerk heeft verricht, is indrukwekkend. Om er enkele te noemen: bestuurslid studiegroep meet- en regeltechniek Rotterdam, bestuurslid Jongeren Adviescentrum Amersfoort, secretaris oudervereniging en lid medezeggenschapsraad Johan de Wittgymnasium Dordrecht, penningmeester en cursus-/reisorganisator Stichting Studium Generale van het Johan de Wittgymnasium Dordrecht, secretaris zeilvereniging Dordrecht & omstreken, bestuurslid Federatie watersportverenigingen Biesbosch Dordrecht, voorzitter Stichting Vrienden van
de Watertoren Buitenlust Dordrecht, secretaris archeologische werkgemeenschap voor Nederland, bestuurslid vereniging Dordrecht Museum, secretaris vereniging Oud-Dordrecht en chauffeur voor gebruiksvereniging Rolstoelbus Dordrecht en voor de plusbus Het Spectrum. De heer Nieuwenhuis is onvermoeibaar actief geweest met vele maatschappelijke activiteiten.

Loudy Nijhof
Mevrouw Nijhof heeft haar Koninklijke onderscheiding ontvangen wegens defungeren als raadslid. Zij was verhinderd om het afscheid van de raadsleden op donderdag 24 maart j.l. bij te wonen. Mevrouw Nijhof is vanaf 2010 tot 2022 gemeenteraadslid geweest; eerst voor Beter Voor Dordt, later voor de Fractie Nijhof.

Jannes Ooms en Toos Ooms-van Hasselt
Een echtpaar dat beiden onderscheiden is. Bij de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg is het echtpaar Ooms een bekend gezicht. Vanaf 2008 verricht de heer Ooms daar onderhouds- en bouwwerkzaamheden en mevrouw Ooms was tot medio 2021 hoofd van de groep vrijwilligers die wekelijks zorgt voor het schoonmaken van de Ontmoetingskerk in Sterrenburg. Daarnaast assisteren ze beiden bij de maandelijkse eethuis activiteit voor alleenstaanden en zijn ze betrokken bij de voorbereidingen en uitvoering van de jaarlijkse braderie. De heer Ooms rijdt ouderen naar de kerk als zij niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Als vrijwilligers bij het Kerkblad Kerk Op Dordt verzorgen zij de verspreiding van de bladen bij de bezorgers. Samen ontfermen zij zich sinds 2008 over een oudere dame waarvoor zij o.a. de boodschappen doen en haar ondersteunen bij (noodzakelijke) bezoeken. De heer Ooms verricht als een soort huismeester sinds 2010 bij de Vereniging van Eigenaren Doornenburg klein onderhoud aan het wooncomplex.

Gerard van der Pijl
De heer Van der Pijl is sinds 1970 in diverse functies betrokken bij de Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie. Naast vrijwilliger is hij zowel secretaris als technisch beheerder geweest. Hij was actief bij de uitvoering van de bouw en reparaties van het gebouw, het zomerkamp en verzorging van de dieren. Momenteel is de heer Van der Pijl beheerder tijdens de openingstijden van de speeltuin en coördinator ophalen oud papier. Als medeoprichter van Toneelgroep De Valkenier in 1985 brengt hij mede een klucht of blijspel op de planken en verzorgt optredens in bejaarden- en verzorgingshuizen. Daarnaast helpt hij mee met het op- en afbouwen van het decor, het schilderen ervan en is enkele jaren regisseur geweest.

Ria Polman-Kerkhoff
Al ruim 50 jaar verricht mevrouw Polman vrijwillige activiteiten. Sinds 1970 is zij vrijwilligster bij de Heilige Theresia van Avila Parochie Dordrecht waarbij ze lid is van de pastorale contactgroep en lid van de voorbereidingsgroepen Elia-Vieringen. Tevens is zij in de jaren 1970/1980 penningmeester geweest van de Kerkwijkraad locatie Emmanuel, coördinator en distributeur van het parochieblad (1982-1987), lid van de Parochiële Caritas Instelling (1995-2010) en lid van de werkgroep die maandelijks de Eucharistieviering in verzorgingshuis Dubbelmonde organiseert (2008-2020). Daarnaast was zij lid van de fondswervingswerkgroep. Eerder zette mevrouw Polman zich, tijdens haar werkzame leven, al in als begeleider van kindervakantiekampen (1955-1960) en was ze in de
jaren '80 vrijwilliger bij de R.K. Basisschool De Wegwijzer als leesmoeder en zwemmoeder.

Teun van der Stroom
Sinds zijn pensionering is de heer Van der Stroom oproepschipper en vaart mee met schippers die in opleiding zijn. Vanaf 2010 is hij een bekend gezicht bij Seniorencomplex De Kockelaer waar hij vrijwillige activiteiten verricht. Zo zorgt de heer Van der Stroom o.a. voor het onderhoud van de tuin en het gebouw, zoals het opruimen van het vuil rond het gebouw en tijdens de wintermaanden zorgt hij ervoor dat het pad naar de voordeur begaanbaar is. Hij maakt in het voorjaar het terras schoon en lapt periodiek de ramen van de recreatieruimte. Iedere vrijdag bakt de heer Van der Stroom voor zijn medebewoners patat. Daarnaast staat hij medebewoners bij als zij hem om hulp vragen bij het ophangen van een lamp of schilderij. Tevens organiseert hij mede met de activiteitencommissie
gezellige avonden, draait hij bardiensten en houdt de recreatieruimte schoon.

Hanny Tiebosch-Borgers
Mevrouw Tiebosch zet zich al 50 jaar als vrijwilliger in, zoals bij de Emanuelkerk waar zij mede jongerenvieringen organiseerde, ondersteunde bij de eucharistie, misdienaars begeleidde en lid was van de werkgroep Voorbereiding 1e H. Communie. Bij Scouting Arooda was mevrouw Tiebosch van 1972 tot 1986 groepsleider en organiseerde zij mede activiteiten. Vanaf 1976 verricht zij activiteiten bij de H.TH. van Avila Parochie te Dordrecht. Zo is zij van diverse werkgroepen lid geweest o.a. voor de voorbereiding van het Heilig Vormsel en van de parochievergadering. Mevrouw Tiebosch stelde jaarlijks de kerststal samen, geeft jaarlijks leiding aan het Kindje Wiegen en zorgt jaarlijks voor de kerstgroep. Ze verzorgde tekeningen op de panelen van de gedachteniskapel, is lid geweest van het catechese beraad, coördineerde de misdienaars, begeleidde een jeugdgroep en was koster. Sinds 2008 is ze vrijwilligster bij Zorgcentrum Dubbelmonde waarvoor ze mede de eucharistieviering organiseert en lid is van de bezoekersgroep.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Luigi Barone
Sinds 1976 zet de heer Barone zich in voor de in Nederland woonachtige Italianen alsmede voor de Italiaanse cultuur. Eerst was hij penningmeester bij de Stichting Buitenlandse Werknemers Dordrecht waarvoor hij mede trainingen en cursussen organiseerde. Van de vakbond SICIS-MAE voor Italiaanse en buitenlandse werknemers bij het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was hij in 1980 medeoprichter. Vanaf 1995 is de heer Barone voorzitter van de Vereniging Dante Alighieri, afdeling Dordrecht. Zij verspreiden de Italiaanse cultuur binnen Nederland, waarvoor hij lezingen en culturele activiteiten organiseert en verzorgt. Daarnaast onderhoudt hij het contact met de ambassade en fungeert als vertegenwoordiger naar het landelijke orgaan. Vanaf 2015 is de heer Barone vicevoorzitter van de Comités Olanda, een groep vrijwilligers die de Italiaanse gemeenschap ondersteunt waarvoor hij o.a. berichtgeving vertaalt naar het Italiaans. Als oprichter en lid van de werkgroep Esagono bij de Vereniging Dante Alighieri maakt de heer Barone zich sterk voor het gezamenlijke landelijke belang van de vereniging en zet zich in voor de onderlinge samenwerking tussen de afdelingen. Sinds 2018 is hij havenmeester bij de Wijnhaven te Dordrecht.

Paul den Boer
Al 50 jaar is de heer Den Boer een actieve vrijwilliger in de zwem- en waterpolowereld. Zo was hij van 1972-1983 actief bij Zwemvereniging DSZ Den Haag. Daarna heeft hij zich ingezet bij de Zwem- en Waterpolovereniging MNC Dordrecht waarbij hij fungeerde als lid van de zwemcommissie, waterpolotrainer was en coach/trainer. Als waterpoloscheidsrechter (vanaf 1993) is hij betrokken bij zowel toernooien van de vereniging als reguliere competitiewedstrijden in de Regio West. Van 2002-2007 was hij als bestuurslid verantwoordelijk voor de zwemcommissie, de elementaire commissie en de clubhuiscommissie. Vanaf 2007-2015 heeft onder zijn voorzitterschap MNC Dordrecht op het hoogste niveau van Nederland geacteerd, zowel ten aanzien van het wedstrijdzwemmen als het waterpolo. De heer Den Boer was initiator van belangrijke internationale evenementen op het gebied van wedstrijd zwemmen en waterpolo. In dat verband had hij ook zitting in verschillende commissies van de KNZB alsmede in organisatiecomités van nationale en internationale evenementen. Verder is hij mede-initiator van de huidige (landelijke) Waterpolo, waarvoor hij heeft deelgenomen aan de denktank voor de vorming hiervan. Hij is stimulator van de scheidsrechtersfunctie en -opleiding waarvoor hij vele jeugdspelers heeft begeleid in hun ontwikkeling tot scheidsrechter. Momenteel is de heer Den Boer nog lid van de clubhuiscommissie,
draait bardiensten en denkt beleidsmatig mee over het reilen en zeilen van het clubhuis van MNC Dordrecht waarbij hij tevens nog trainer en coördinator van het seniorenzwemmen is. 

Lucienne Bosma-van der Lans
Vooral op het culturele vlak heeft mevrouw Bosma sinds 1987 diverse vrijwillige activiteiten ontplooid. Zo was zij oprichter en bestuurslid van de Winkeliersvereniging Vleeshouwerstraat waaruit de jaarlijkse kerstmarkt is ontstaan. Bij de jaarlijkse Boekenmarkt in Dordrecht (1998-2008), het tweejaarlijkse Cellofestival in Dordrecht (2005-2007) en het jaarlijkse kunstenaarsplein Place d'Ary (2005-2015) was zij muziekprogrammateur. In de jaren 2010-2013 is ze lid van de adviescommissie Dordrecht Marketing geweest. Vanaf 2015 is zij bestuurslid van de Stichting Via Lumina waarvoor ze o.a. een muziekproject organiseert. Als oprichter en voorzitter van de in 2015 opgerichte Stichting Leerorkest Drechtsteden, die instrumentaal muziekonderwijs verzorgt voor de bovenbouw van de basisscholen, is mevrouw Bosma verantwoordelijk voor het beleid en de strategie, het werven van fondsen en het selecteren van de vakdocenten. Tevens zorgt ze voor muziekinstrumenten en het onderhouden daarvan, zodat vele leerlingen een instrument kunnen leren bespelen. 

Mart Eussen
In 1989 was de heer Eussen de grondlegger van het eerste multifunctioneel kinder- en jeugdpsychiatrische centrum in Zuid Holland. Yulius, bestaande uit klinieken, deeltijdbehandelingen en poliklinische zorg. Hij heeft zich mede ingezet voor het mede ontwikkelingen van out-reachende behandelteams, die door het intensieve karakter ervan, ervoor zorgden dat jongeren niet of met kortere duur in een psychiatrische kliniek hoefden te verblijven. De heer Eussen was hiermee voorloper op het gebied van herstelgerichte zorg. Tevens heeft hij zich jarenlang ingezet voor de inhoudelijke ontwikkeling van zijn eigen beroepsgroep. Zowel als hoofdopleider binnen de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater (1995-2020), als docent bij verschillende (specialistische) opleidingen
heeft hij zijn bijdrage in het onderwijs geleverd. Hij is altijd op zoek naar verbinding met zorg in de brede zin door samenwerkingsverbanden op te zetten. Verder heeft hij jarenlang aandacht gevraagd voor de zogenoemde 'vroeg psychose' en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van een visie op psychiatrische zorg en behandeling. Vanuit diverse overkoepelende landelijke commissies en de verschillende kinder- en jeugdpsychiatrische centra heeft de heer Eussen bijgedragen aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en richtlijnen die terug te vinden zijn bij het kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij heeft ook wetenschappelijk onderzoek verricht en was betrokken bij vele, ook buitenlandse, publicaties. Hij heeft zitting gehad in diverse organisaties zoals: lid van de visitatiecommissie voor de opleiding psychiatrie (2009-2015), voorzitter van het
landelijke overleg opleiders kinder- en jeugdpsychiatrie (2015-2020), lid van de toetsingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek Rotterdam (2014-2018), lid van het bestuurdersoverleg EKJP (2016- 2020) en was hij opleider met als specifiek aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie Yulius (1996-
2020).

Marijke van der Linden-de Jong
heeft samen met haar man een onderscheiding ontvangen; hij lid zij ridder Ruim 50 jaar kan Zwem- en Waterpolovereniging MNC Dordrecht al rekenen op mevrouw Van der Linden en zet zij zich actief in voor de zwemsport in het algemeen en het waterveilig maken van kinderen door het met rivieren omringde Dordrecht in het bijzonder. Zij zet zich in voor het leszwemmen en fungeert als zweminstructeur en technisch coördinator waarbij zij nieuwe zweminstructeurs opleidt. Van 1978 tot 1995 is mevrouw Van der Linden secretaris van de
waterpolocommissie van DZC Merwede geweest, verzorgde de ledenadministratie en organiseerde mede de trainings- en jeugdkampen. Als uitwisselingscoördinator is zij betrokken geweest in de jaren 1980-2010 bij de uitwisseling met de leden va de Hastings Seagull Swimming Club (gelegen in Hastings, de partnerstad van Dordrecht). Sinds 1992 is mevrouw Van der Linden vrijwillig actief bij de KNZB en fungeert zowel regionaal als landelijk als official en is zij scheidsrechter op hoog niveau. Tevens fungeert zij als cursusleider voor de cursus tijdwaarnemer en begeleidt / beoordeeld zij nieuwe officials in diverse functies. Als lid van de officialcommissie van de KNZB Regio West is zij medeverantwoordelijk voor het uitnodigen van juryleden bij zwemwedstrijden in de regio. 

Trude Schmidt
Mevrouw Schmidt werd in de jaren '90 gevraagd om in de wijk Stadspolders een extra basisschool op te bouwen. In 10 jaar tijd groeide deze school uit tot een van de grootste basisscholen van Zuid-West Nederland. Vanwege haar ervaring heeft ze voor het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen meegedacht over onderwijsvernieuwingen alsmede participeerde zij in het project 'voorhoedescholen'. In 1995 introduceerde zij de vernieuwde school Video Interactie Begeleiding, gericht op het individuele kind en professioneel handelen van leerkrachten. Mevrouw Schmidt heeft zich voor het VMBO locatie De Lage Waard in Papendrecht sterk gemaakt voor een schoolomgeving waarin iedereen mee kon doen en maakte zichtbaar dat de school een lerende gemeenschap is. Tevens heeft ze het VMBO onderwijs verbonden met het bedrijfsleven in de Alblasserwaard. Zij is een grote initiator geweest van zaken die de ontwikkeling van jongeren stimuleert. Daarnaast heeft zij zich ook ingezet als vrijwilliger voor een Stichting met een medisch centrum in Ecuador, het jeugdwerk in de kerk Zuidhoven, als lid van het Curatorium Ichthus Hoge School, was ze politiek actief voor het CDA en is zij boekrecensent.


Fotograaf: Wim van de Pol

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.