SP gaat motie indienen met betrekking tot wateroverlast Cornelis Evertsenstraat

28 januari 2022 door de redactie
SP gaat motie indienen met betrekking tot wateroverlast Cornelis Evertsenstraat

DORDRECHT - Oktober 2021 bezocht de SP Dordrecht bewoners van de Cornelis Evertsenstraat die bij regenval enorme wateroverlast ondervinden sinds de gemeente straat en trottoir zodanig heeft opgehoogd dat die tussen 20 en 30 centimeter hoger liggen dan de aangrenzende tuinen.

Het gemeentebestuur maakt zich van haar verantwoordelijkheid af door te stellen dat bewoners dit zelf maar op moeten lossen. Eventueel kunnen ze een beetje zand krijgen.

Er zijn echter duidelijke uitspraken van rechters dat als overlast ontstaat door het ophogen van gronden, dat de veroorzaker van de overlast dat op moet lossen. Kortom de gemeente kan niet simpelweg stellen, zij laten grote hoeveelheden water die op onze grond vallen in de tuinen van bewoners lopen, en dan is het hun probleem niet meer.

Vragen die de SP over stelden zijn naar hun idee niet op een bevredigende manier beantwoord. Het college blijft alle verantwoordelijkheid van de gemeente van zich afschuiven.

Vandaar dat de SP de komende raadsvergadering een motie in zal dienen waarmee de raad het college op dit gebied terug kan fluiten.

Hieronder de motie van de SP

MOTIE
Haal de tuinen in de Cornelis Evertsenstraat uit het water

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 1 februari 2022; constaterende dat:
•    De Cornelis Evertsenstraat door gemeentelijke werkzaamheden is opgehoogd met als gevolg dat de tuinen nu 30 tot 35 cm lager liggen;
•    De bewoners te maken hebben met een lastig te overbruggen hoogteverschil en dat bij regenval de tuinen blank staan, hetgeen voor de werkzaamheden niet het geval was;
•    De gemeente slechts zand of grond heeft aangeboden, waarmee de bewoners zelf hun tuinen konden ophogen, maar dat veel bewoners daar fysiek niet toe in staat zijn;
•    De bewoners voorgesteld hebben hun geschil met de gemeente voor te leggen aan de Rijdende Rechter, maar dat de gemeente vindt dat er geen sprake is van een conflict dat zich hiervoor leent;
•    De bewoners vervolgens op 26 oktober 2021 het probleem met een handtekeningenlijst via de voorzitter van de commissie Fysieke Leefomgeving aan het college hebben aangeboden en na een herinnering van 9 december 2021 hier op 21 januari 2022 een reactie op hebben gekregen, waarin de gemeente bij het aanbod uit 2019 blijft om alleen zand of grond beschikbaar te stellen;

Stelt vast dat:
•    Het probleem met de tuinen in de Cornelis Evertsenstraat door werkzaamheden van de gemeente is ontstaan;
•    de gemeente het laat afweten bij het voor de bewoners volledig oplossen van het probleem;
•    De SP schriftelijke vragen heeft gesteld, waarbij het college de gemeentelijke verantwoordelijkheid wederom afschuift op de eigenaren van de tuinen;
•    De SP op 23 november 2021 in de commissie Fysieke Leefomgeving heeft aangekondigd op dit antwoord terug te komen en dit nu te doen met deze motie;

Overwegende dat:
•    De eigenaar van grond waarop regen valt, verantwoordelijk is voor de afvoer;
•    Bij wateroverlast ontstaan als gevolg van een door de gemeente aangebrachte wijziging van het straatprofiel (overlast die er daarvoor bij gelijke omstandigheden niet was), de gemeente maatregelen moet treffen om de overlast te voorkomen (uitspraak Rechtbank Middelburg 10 juni 2009);

Draagt het college op:
•    Vóór 1 maart 2022 met een voor de bewoners aanvaardbare oplossing te komen en de raad daarover uiterlijk op 1 maart schriftelijk te informeren en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.