Kleurkeur in de Hollandse Delta

28 juni 2021
Kleurkeur in de Hollandse Delta

DORDRECHT - Water Natuurlijk zet zich in voor een “groener” waterschap en er worden resultaten geboekt. Herstel van biodiversiteit raakt steeds meer onderdeel van het beleid van het waterschap Hollandse Delta. In de vertaling hiervan naar de dagelijkse praktijk is deze week weer een belangrijke stap gezet.  Waterschappers volgden samen met medewerkers van andere organisaties de cursus Kleurkeur, georganiseerd door HW zoemt. Heemraad Hans Kalle gaf het startsein voor de cursus.

Samenwerking

Herstel van biodiversiteit is nodig en het kan alleen als partijen met elkaar samenwerken. Landelijk gebeurt dat binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In de Hoeksche Waard werken we samen in HW zoemt. Het waterschap en ook Water Natuurlijk maken deel uit van dit collectief van organisaties op het gebied van natuur, landbouw, imkerij, ecologisch leven en tuinieren, overheden en burgers.

Het gaat om praktische samenwerking  door onder andere het aanplanten van bomen en struiken en verbetering van het groenbeheer. Om de samenwerking en de deskundigheid te bevorderen organiseerde HW zoemt een cursus Kleurkeur. Dit was mogelijk door een financiële bijdrage uit het innovatiefonds van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Kleurkeur

Kleurkeur staat voor een goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Als bermen op de juiste manier worden beheerd kunnen ze een bijdrage leveren aan herstel van biodiversiteit. Om dit te bereiken is door de Vlinderstichting een cursus Kleurkeur ontwikkeld. De kwaliteitseisen voor een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer komen in de cursus aan de orde.

De cursus is bestemd voor uitvoerenden en opdrachtgevers. De aanpak van ecologisch bermbeheer en waar op te letten bij de uitvoering komen aan de orde. Ook de bewezen maatregelen worden besproken.  Bij het met goed gevolg afleggen van een examen krijgen de deelnemers een certificaat. Ecologisch bermbeheer wordt de nieuwe norm, is de verwachting. Kleurkeur gecertificeerde bedrijven kunnen zich hiermee profileren in de markt.

De in het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp door HW zoemt georganiseerde cursus zat bomvol. Medewerkers van de gemeente Hoeksche Waard, de gemeente Goeree Overflakkee, Hoekschewaards Landschap, Staatsbosbeheer en het waterschap Hollandse Delta deden mee.  Veertien deelnemers van het waterschap maken duidelijk dat er nu serieus werk gemaakt wordt van biodiversiteit bij deze organisatie.

Groenbeleid waterschap

Het nieuwe groenbeleid van het waterschap krijgt geleidelijk aan gestalte. De visie ligt al vast en ook naar een groenbeleidsplan is een belangrijke stap gezet.  In dit plan stelt het waterschap:

“Onze dijken, wegbermen, sloten,  waterbergingsgebieden en bomenrijen zijn van groot belang voor de biodiversiteit in ons gebied. Ze vormen de verbindingswegen tussen de verschillende natuurgebieden maar ook de verbinding tussen het groen in het stedelijk gebied en het platteland.  We kiezen ervoor om de biodiversiteit in ons gebied te behouden en waar mogelijk te versterken.”

Ook in de dagelijkse uitvoeringspraktijk wordt het nieuwe beleid zichtbaar. Voldoende reden voor heemraad Hans Kalle om het startsein te geven voor de cursus Kleurkeur. In zijn openingswoord meldde de heemraad  dat het waterschap werkt aan een omslag in het groenbeheer, waarbij herstel van biodiversiteit uitgangspunt wordt. Dat betekent minder en gefaseerd maaien en maaisel afvoeren. Het kleurkeur certificaat zal ook voor aannemers de norm worden. Dat gaat niet van vandaag op morgen maar er wordt nadrukkelijk aan gewerkt en de cursus voor de toezichthouders van het waterschap is een belangrijke stap.

Water Natuurlijk is blij met deze ontwikkeling en zal deze waar mogelijk stimuleren en ondersteunen.

Joost Kievit MSc

 

Foto 1: Heemraad Hans Kalle open de kleurkeur cursus

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.