PvdA: Waarom steeds meer bezwaren lokale heffingen via no-cure-no-pay bureaus

15 juni 2021
PvdA: Waarom steeds meer bezwaren lokale heffingen via no-cure-no-pay bureaus

DORDRECHT - De PvdA stelt vragen aan het college over no cure no pay & bezwaar lokale heffingen: 

Geacht College

In de Zienswijze bij de Begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden schreef u: “De explosieve groei van het aantal bezwaarschriften bij de GBD (Gemeenschappelijke BelastingDienst) vanwege de zogenaamde No-Cure No-Pay bureaus blijft een zorgelijke ontwikkeling. De wens dat de rijksoverheid maatregelen zou treffen om de praktijken van deze bureaus in te dammen, is (nog) niet gehonoreerd. Deze bureaus zijn inmiddels ook actief op het terrein van de niet-woningen en de parkeerheffingen. 

U heeft derhalve het risicoprofiel aangepast en zet in op indammende maatregelen.”

In de Adviescommissie Bestuur en Middelen van dinsdag 8 juni 2021 heeft de PvdA hierover vragen gesteld. Ook in de Auditcommissie van woensdag 9 juni 2021 heeft de PvdA dit ter sprake gebracht.

De reacties van college en de antwoorden in de presentatie/toelichting bij de Nota Lokale Heffingen in deze commissies geven ons aanleiding hier nader op in te gaan. 

Het maken van bezwaar tegen lokale heffingen is een recht van burgers en bedrijven. Dat wordt door u ook niet ontkend. Wel vindt u de explosieve groei van het aantal bezwaarschriften via 

No-Cure-No-Pay bureaus een zorgelijke ontwikkeling vanwege het kostenopdrijvend effect op de gemeentefinanciën. Het aantal bezwaarschriften via deze bureaus neemt toe, niet alleen op de 

tariefheffing OZB, maar de bureaus zijn inmiddels ook actief op andere terreinen van de Lokale Heffingen.

Onze vragen aan college zijn:

1) Waarom richten deze No-Cure-No-Pay bureaus zich op burgers en bedrijven om bezwaar te maken tegen de tariefstellingen van de Lokale Heffingen? 

2) Wat wordt bedoeld met “indammende maatregelen”?

3) Kennelijk is het een winstgevende activiteit, zeker wat de OZB Heffing betreft.

Hoe komt dit?

4) Wij zoeken naar een oplossing, waarbij de burger/ondernemer volledig het recht op bezwaar kan uitoefenen en waarbij de gemeente bijvoorbeeld de Ombudsfunctie oppakt om zodoende sneller en met minder kosten tot een correcte en bevredigende vaststelling te komen.

Zo kunnen ook standaard bezwaarschriften ter beschikking worden gesteld, en bij bezwaar wordt er dan kontakt opgenomen met de bezwaarmaker. 

Graag uw reactie.

5) In de commissies werd gezegd dat het vaststellen van de WOZ-waarde van woningen om de OZB-heffing te bepalen generiek gebeurt en niet per individu. Dat laatste is te tijdrovend en te kostbaar. Maar deze systematiek leidt dus in de praktijk tot veel bezwaarschriften met - begrijpen wij - redelijke kans van slagen.

Hoe denkt u zelf de juridische trajecten te kunnen verminderen en het werkterrein van de  lokale heffingen minder aantrekkelijk voor No-Cure-No-Pay bureaus wordt, zonder dat het recht op bezwaar maken in de knel komt?

6) Uiteraard is een heldere grondslag en bepaling van de vaststelling van de tarieven van de Lokale Heffingen van belang.

Uw antwoorden kunnen we dan bespreken bij de Nota Lokale Heffingen in Bestuur en Middelen, met de vaststelling van de heffingen.

Graag uw reactie.

PvdA Fractie Dordrecht | Jacqueline van den Bergh

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.