Drechtsteden pleiten voor inzet zonnepanelen bij energietransitie

11 juni 2021 door Jan-Willem Schneider
Drechtsteden pleiten voor inzet zonnepanelen bij energietransitie

DRECHTSTEDEN - De regio Drechtsteden publiceert vandaag de Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden 1.0. Uit het document blijkt dat de regio 0,37 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit wil opwekken in 2030. Dit doel wil de Drechtsteden vooral bereiken door inzet van zonne-energie op daken. Daarnaast gaat onze regio opwekking van zonne-energie in restruimten toestaan onder strikte voorwaarden en criteria. Restruimten zijn meer spoor- en wegbermen, (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen.

Naast restruimtes zijn er vier uitwerkingsgebieden in onze regio die de betreffende gemeenten mogen inrichten voor zonne- en windenergie. Hieraan zijn strenge randvoorwaarden en criteria verbonden. Het gaat om de gebieden rond Kijfhoek, aan de A15, de westzijde van de A16 en aan de Betuwelijn.

In 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit
Het Drechtstedenbestuur heeft de gebieden aangewezen na gesprekken met onze samenleving en landschappelijke en technische onderzoeken. Zo wil de Drechtsteden een bijdrage van 0,37 terawattuur (TWh) leveren aan de landelijke opgave om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken en 12.000-25.000 woningequivalenten (WEQ) van de landelijke opgave van 1.5 miljoen WEQ aardgasvrij te maken.

Streven naar nuchtere, betaalbare en evenwichtige aanpak
De Drechtsteden streven naar een energietransitie waar de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Het is voor het bestuur belangrijk om, op basis van een gedegen analyse, keuzes te maken die kunnen rekenen op een breed draagvlak in onze samenleving. Een praktische aanpak met een ‘gezonde dosis nuchterheid’ staat hierbij centraal.

'In het proces naar de RES 1.0 hebben we door middel van een uitgebreid participatietraject onderzocht hoe we tot een realistisch en gedragen bod kunnen komen. Een bod dat niet alleen aansluit bij de mogelijkheden van onze regio, maar ook bij de wensen en ideeën van onze inwoners. Ons doel was steeds om begrip te creëren voor elkaars standpunten en ideeën voor de te nemen stappen in de komende periode,' aldus Jacqueline van Dongen, regionaal portefeuillehouder energietransitie Drechtsteden.

Gemeenteraden, Algemeen Besturen Waterschappen en Provinciale Staten aan zet
Het regionale proces waarin de RES 1.0 is opgesteld is bijna afgerond. Als laatste zijn nu de zeven gemeenteraden, Algemeen Besturen van de twee Waterschappen en de Provinciale Staten aan zet. De RES 1.0 is dan ook aangeboden ter besluitvorming. Het is de verwachting dat voor het zomerreces 2021 een besluit is genomen door de tien overheidsorganen.

De plannen uit de RES 1.0 kunnen pas worden uitgevoerd, nadat ze zijn omgezet in het gemeentelijke en provinciale beleid. Na het regionale proces waarin de RES 1.0 is vastgesteld, volgt daarom nog een lokaal proces om de energiestrategie in de lokale omgevingsvisies en programma's vast te leggen. Pas dan kunnen initiatiefnemers een vergunning aanvragen om uitvoering te geven aan een passend project.

Lees de volledige RES 1.0 op: www.drechtstedenenergie.nl/res

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.