Twintig Koninklijke Onderscheidingen in Dordrecht

26 april 2021
Twintig Koninklijke Onderscheidingen in Dordrecht
Foto's: Wim van de Pol

DORDRECHT - Op maandag 26 april verblijdde burgemeester Wouter Kolff 19 gedecoreerden met een Koninklijke Onderscheiding. 18 personen zijn woonachtig in Dordrecht, waarvan 1 echtpaar. Eén gedecoreerde woont buiten Dordrecht maar alle activiteiten vinden in Dordrecht plaats, daarom wordt de onderscheiding in Dordrecht uitgereikt.
 
Schouwburg Kunstmin
Eén Dordtenaar krijgt zijn onderscheiding deze dag op een andere locatie door de minister van Defensie uitgereikt. Dat brengt het aantal op 20 Koninklijke Onderscheidingen; een echte Lintjesregen! De burgemeester ontving deze maandag 26 april alle gedecoreerden apart in Schouwburg Kunstmin om hen toe te spreken en de versierselen die daar bij horen uit te reiken.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer J. (Hans) van Beek
Al 25 jaar is de heer Van Beek voorzitter van de Bonsaivereniging Zuid-Holland. Onder zijn leiding is de Bonsaivereniging uitgegroeid tot één van de grootste lokale verenigingen die bij de Nederlandse Bonsai Vereniging is aangesloten. Daarnaast organiseert hij clubbijeenkomsten, excursies, boombesprekingen, tentoonstellingen en veilingen. De heer Van Beek schrijft teksten voor de nieuwsbrief en doet de inkopen voor de maandelijkse loterij. Jaarlijks treedt hij als veilingmeester op en is het aanspreekpunt voor de Nederlandse Bonsai Vereniging bij de tweejaarlijkse Nederlandse Bonsai Show. De heer Van Beek werft nieuwe leden, zorgt voor verbinding tussen de Nederlandse zusterverenigingen en weet jong talent te enthousiasmeren om zich nationaal en internationaal te presenteren.

De heer G.K.J. (Gert) van Bemmel
De heer Van Bemmel zet zich al 30 jaar in als vrijwilliger op verschillende maatschappelijke vlakken. Zo is hij verbonden geweest aan het voormalige Diaconessenhuis Refaja als vrijwilliger pastorale zorg. Muziek ligt hem na aan het hart. In 1992 was de heer Van Bemmel mede oprichter van het koor 'Vocal Group Diff'Rent Voices' en was naast voorzitter ook lid van de concertcommissie. Bij Jubal Dordrecht's Big Band is de heer Van Bemmel penningmeester geweest. Als secretaris is hij verbonden aan de Stichting Dordtissimo en zorgt o.a. voor de uitvoeringen van concerten. Als vrijwilliger bij PKN Wilhelminakerk Dordrecht vervult de heer Van Bemmel al 20 jaar diverse functies, zoals scriba van de wijkkerkenraad, hulpkoster en bij bijzondere gelegenheden speelt hij trompet. Geschiedenis en historisch onderzoek heeft zijn bijzondere interesse. In 2014 publiceerde de heer Van Bemmel een boek over 100 jaar Insula College Dordrecht. Hij zet zich in voor de juistheid van de opgestelde verlieslijsten van burgerslachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog en verrichte onderzoek naar de drie bombardementen op Dordrecht. De heer Van Bemmel is één van de initiatiefnemers van de herdenking in 2019 van het bombardement in het park Merwestein.

Mevrouw C. (Corrie) Bezemer-van der Bom
Bijna 50 jaar kan de Stichting Samenwerkingsverband Inwonende Vakanties regio Den Haag op mevrouw Bezemer rekenen. Als hoofdverpleegkundige is zij 12 jaar staflid bij deze stichting geweest waarbij zij verantwoordelijk was voor de medische zorg en aansturing van de vrijwilligers tijdens de zorgvakanties. Jaarlijks ondersteunt mevrouw Bezemer een week bij de persoonlijke verzorging van de deelnemers. Bij de Protestantse gemeenten Julianakerk en Ontmoetingskerk in Dordrecht heeft mevrouw Bezemer zich bijna 20 jaar ingezet voor het jeugdwerk. Ook is zij ruim 20 jaar vrijwilliger geweest bij het Refajaziekenhuis. Bij voormalige basisschool Veststein is mevrouw Bezemer lid geweest van de Ouderraad. Als vrijwilliger bij het Vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk coördineert en begeleidt mevrouw Bezemer al 15 jaar jaarlijks een vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking.

Mevrouw A.M. (Aadje) van Bodegraven-Vlasblom
Mevrouw Van Bodegraven is 65 jaar vrijwilliger bij de Korfbalvereniging Sporting Delta geweest. Op haar 15de werd ze lid van de jeugdcommissie en is vervolgens bestuurslid geweest bij zowel de senioren als bij de jeugd. Ze fungeerde als trainer en leidde ook trainers op, beheerde het wedstrijdsecretariaat van de jeugd, organiseerde mede toernooien en schoolkorfbalwedstrijden, sportkampen en andere activiteiten. Mevrouw Van Bodegraven heeft zich in 1999 ingezet voor de fusie tussen de lokale korfbalverenigingen DKC Quick, DKV en TOV; waaruit korfbalvereniging Sporting Delta is 2 ontstaan. Bij het dameskoor 'Gedeelde Smart' kunnen ze op haar rekenen als tweede voorzitter en tweede penningmeester en maakt ze deel uit van de muziek-, kleding- en feestcommissie.

De heer K.P. (Krijn) van den Boogaart
Sinds de heer Van den Boogaart als 13 jarige in 1981 werd gevraagd om mee te varen op de Stoomzeesleepboot Furie is hij vrijwilliger bij de Stichting Hollands Glorie Maassluis. Deze Stichting zorgt voor de in 1916 gebouwde zeegaande stoomsleepboot Furie. Dit unieke schip is als laatste stoomsleepboot in Nederland een varend monument en industrieel erfgoed. De heer Van den Boogaart heeft verschillende werkzaamheden op de Furie verricht zoals in de machinekamer en als stoker. Door jarenlange kennis en kunde te hebben opgedaan is het ketelwaterbehandelingsproces zijn expertise en zorgt hij mede voor het behoud van de stoomketel. Ook is de heer Van den Boogaart 2de machinist op dit varende monument.

De heer W.P. (Peter) de Bruin
In 1981 begon de vrijwillige muzikale carrière van de heer De Bruin bij Jubal Drum & Bugle Corps in Dordrecht waarbij hij o.a. instructeur is geweest. Vanaf 1990 is hij betrokken bij het onderdeel JD's Big Band waarvoor hij o.a. mede concerten organiseert. Sinds 2011 maakt de heer De Bruin deel uit van het bestuur. Samen met andere trompettisten is hij jaarlijks betrokken bij de Dodenherdenking op het Sumatraplein. De heer De Bruin is tevens contactpersoon voor het Dordrechts Blazers Ensemble. Bij diverse kerkelijke gemeenschappen speelt hij trompet tijdens feestelijke erediensten alsmede bij trouw- en rouwdiensten. Ook tijdens de Hagepreken, bij Verpleeghuis Sterrenlanden, zorgcentrum PZC en bijzondere Dordrechtse activiteiten zoals Dordt in Stoom kan men op de muzikale ondersteuning van de heer De Bruin rekenen. Daarnaast is hij enkele jaren coach en scheidsrechter bij voetbalvereniging Wieldrecht geweest.

Mevrouw drs. P.M.A. (Ankie) Cremers
25 jaar geleden startte mevrouw Cremers naast haar betaalde baan met vrijwilligerswerk en werd ze bestuurslid van de Stichting Syndion Dordrecht. Bij de Reuma Patiënten Vereniging Dordrecht e.o. is mevrouw Cremers al ruim 10 jaar voorzitter waarbij haar sociale en medische kennis van grote waarde is. Naast het organiseren van workshops, bijeenkomsten en trainingen ondersteunt zij mede de leden van deze vereniging. Als lid van de Wmo Adviesraad Dordrecht heeft mevrouw Cremers zich 7 jaar ingezet voor verschillende werkgroep en was zij lid van de Regionale Wmo Adviesraad Drechtsteden. Nadat mevrouw Cremers in 2014 lid werd van de VAAO is zij bestuurslid geworden en als ledenraadvertegenwoordigster fungeert zij als schakel richting de landelijke ledenraad.

De heer A. (Adrie) van Everdingen
Gedurende 30 jaar maakt de heer Van Everdingen zich verdienstelijk om het oudheidkundige en historisch-cultureel erfgoed van zijn geboorteplaats Strijen te bewaren. De heer Van Everdingen is lid van het dagelijks bestuur van de Oudheidkundige vereniging 'Het land van Strijen'. Hij is o.a. verantwoordelijk voor het samenstellen en publiceren van het verenigingsblad "De Herout". In het verlengde van deze activiteiten is de heer Van Everdingen actief voor het Smederijmuseum te Strijen. Hij zorgt daarvoor mede voor de museumcollectie en stelt exposities samen. Daarnaast coördineert de heer Van Everdingen de werkgroepen Foto, Beeld, Geluid en Landbouw van de Oudheidkundige vereniging. Zijn expertise is het genealogisch onderzoek naar families in Strijen en omgeving waarvan hij verschillende geslachtsregisters in boekvorm heeft samengesteld. Door het geven van lezingen in de Hoeksche Waard deelt de heer Van Everdingen zijn kennis over de historie van Strijen.

Mevrouw M.C. (Riet) Kanters-Polderdijk
Bij Wooncomplex "De Kockelaer" te Dordrecht zet mevrouw Kanters zich al ruim 15 jaar in voor haar mede-bewoners. Zij heeft de leiding over de ontmoetingsruimte van het wooncomplex waar voornamelijk ouderen wonen. Mevrouw Kanters is lid van de activiteitencommissie waarvoor ze o.a. rommelmarkten en gezellige avonden mede organiseert. Ook coördineert mevrouw Kanters de vrijwilligers. Ze runt een winkeltje met gebruikte spullen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de activiteiten. Daarnaast maakt ze wekelijks een pan soep en kookt regelmatig diners in haar eigen woning. Dit alles om het woongenot van de bewoners te bevorderen.

De heer R. (Rokus) Romijn
De heer Romijn zet zich al 50 jaar vrijwillig in voor de Dordtse samenleving. Tot aan zijn pensioen was hij actief bij de Algemene Christelijke Politievakbond (ACP). Bij de Hervormde kerk Dordrecht is de heer Romijn 12 jaar ouderling en scriba geweest, zette zich in voor de organisatie rondom de 'Actie kerkbalans' en het werven van fondsen voor het goede doel. Vanaf 1982 collecteert de heer Romijn enkele keren per maand voor het College van Gecommitteerden bij diverse Hervormde Gemeenten in Dordrecht. Bij dit College is hij ook penningmeester en tweede voorzitter geweest. Bij GGZ instelling De Hoop is de heer Romijn bijna 20 jaar actief geweest o.a. als secretaris en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht waarbij zijn deskundigheid van toegevoegde waarde was voor de aanpak van druggerelateerde problematiek.

Mevrouw L. (Bini) de Roo
Sinds 1996 is mevrouw De Roo vaste vrijwilligster bij Slachtofferhulp Nederland (regio Drechtsteden). In al die jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het profiel 'algemene dienstverlening' met name in de opvang van cliënten met een chronisch traumatisch verleden. Mevrouw De Roo ondersteunt haar cliënten waarbij kennis en inzicht van de sociale kaart van de leefomgeving van de cliënt van belang is. Ze begeleidt o.a. cliënten tijdens een rechtszitting, verleent emotionele ondersteuning en helpt waar mogelijk financieel door fondsen aan te schrijven. Binnen Slachtofferhulp wordt naast het delen van kennis en kunde ook een luisterend oor voor collega's geboden waarbij altijd een beroep op mevrouw De Roo kan worden gedaan.

De heer A. (Arie) in't Veld
De vrijwillige activiteiten van de heer In't Veld manifesteren zich vooral op het sportieve vlak. Vanaf 1962 is hij ruim 35 jaar leraar judosport geweest waarvan hij tevens 10 jaar fungeerde als Internationaal Scheidsrechter namens de Judobond Nederland. Vanaf 1974 heeft de heer In't Veld verschillende functies bekleed bij Voetbalvereniging Dubbeldam. Zo heeft hij als voorzitter deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur, was mede initiatiefnemer voor de bouw van een sporthal bij de voetbalaccommodatie en is commissielid van de Vriendenclub 'Club van 100'. Daarnaast is hij enkele jaren voorzitter bij de Tennisclub Dubbeldam geweest, zette zich in voor de Sportraad Dordrecht en is voorzitter en lid van de activiteitencommissie bij de Probusclub Sliedrecht geweest.

Mevrouw S.R. (Sieglien) Venloo
Al 35 jaar is mevrouw Venloo dagelijks bij basisschool IKC De Wereldwijzer aanwezig om kinderen te begeleiden die overblijven. Ook helpt ze mee bij de schoonmaakactiviteiten. Bij het buurthuis Jeugdstad is mevrouw Venloo ook al 30 jaar vrijwillig actief. Ze organiseert o.a. kinderactiviteiten, runde een kinderkookclub en is aanwezig bij de vakantieactiviteiten. Sinds 2003 is mevrouw Venloo de spil voor de Oranjeactiviteiten in de buurt alsmede organiseert ze de vijfjaarlijkse viering van Bevrijdingsdag. Vanuit het buurthuis 'Het Praathuis' spant mevrouw Venloo zich in voor de inwoners van de wijk Blijenhoek. Haar enthousiaste inzet versterkt de onderlinge verbondenheid en haalt 4 mensen uit een sociaal isolement. Daarnaast heeft zij zich o.a. als penningmeester ingezet voor de multiculturele vrouwengroep Stichting Balans.

Mevrouw M. (Maria) Vermijn
Mevrouw Vermijn is in 1978 haar vrijwillige activiteiten begonnen bij de Montessori basisschool Mozaïek waarbij ze o.a. lid van de oudercommissie was, de handvaardigheidslessen ondersteunde en zich inzette tijdens de afsluitende schoolmusical. Dit heeft ze tot 2000 gedaan. Vanaf 1994 tot heden is mevrouw Vermijn secretaris bij de Stichting Laethbloeyer die de tweejaarlijkse beeldenexpositie Zomersymfonie in het Park Merwestein organiseert. Als vrijwilligster bij molen Kyck op de Dyck is mevrouw Vermijn vanaf 2000 betrokken. Zij heeft er mede voor gezorgd dat het verkooppunt in de molen een echte winkel is geworden, waardoor het meer bezoekers trekt dan daarvoor. Als voorzitter van de activiteitencommissie heeft mevrouw Vermijn er o.a. mede voor gezorgd dat de molen is opgenomen in het Kunstrondje Dordt. Daarnaast is mevrouw Vermijn ruim 15 jaar vrijwilliger geweest van de activiteitencommissie van het Operakoor Dordrecht.

De heer A.J. (Ton) Verzendaal
Deze onderscheiding is uitgereikt door de minister van Defensie, Sinds 2005 is de heer Verzendaal vrijwilliger bij de Stichting Triskontakten, een vangnet voor militairen die gediend hebben bij de Troepenmacht in Suriname (Tris). Hij is vicevoorzitter en o.a. verantwoordelijk voor de ledenadministratie, onderhoud contacten met de leden en bezoekt oud Trismilitairen. De heer Verzendaal heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de documentaire "onze jongens in de jungle" die in bioscopen in Nederland en Suriname heeft gedraaid alsmede door Omroep Max is uitgezonden. Als technisch ondersteuner heeft de heer Verzendaal meegewerkt aan de opbouw van de Tris-monumenten in Ermelo en Paramaribo ter herdenking en herinnering aan de 45 omgekomen Tris-militairen in 1945-1975. In het Trismuseum in Zwijndrecht is de heer Verzendaal al 10 jaar gastheer, organiseert reünies en draagt hij bij aan de informatievoorziening als voorbereiding op de Trisreizen. De heer Van Verzendaal is mede organisator van de Trisreizen waarbij hij tevens als begeleider mee gaat. Hij is mede organisator van de deelname van de Stichting Triskontakten aan Veteranendagen en zorgt er mede voor dat tijdens Koningsdag in Zwijndrecht de Stichting zichtbaar is met o.a. Tris-voertuigen.

De heer G. (Ger) en mevrouw W.J. (Wil) van der Weijde-Schouten
Een echtpaar dat beiden onderscheiden is. Bij de Dubbeldamse Gymnastiekvereniging Door Vrienden Opgericht (DVO) is het echtpaar Van der Weijde een bekend gezicht. De heer Van der Weijde heeft in 1985 -1990 een grote bijdrage geleverd aan de bouw van de clubaccommodatie en de kantine, kleedkamers en de studio. Nog steeds voert hij hand- en spandiensten uit voor het onderhoud van de accommodatie. Als voorzitter van de klaverjasclub organiseert de heer Van der Weijde verschillende activiteiten, schrijft in het clubblad en zorgt voor de financiën. Hij heeft een programma ontwikkeld voor de administratieve afwikkeling van de clubkampioenschappen. Bij de verpleeghuisorganisatie Stichting Het Parkhuis Dordrecht ondersteunt de heer Van der Weijde activiteiten en onderhoudt mede de tuin. Wekelijks ruimt hij als Dordtse Doorpakker het zwerfafval in Weizigt op. Mevrouw Van der Weijde is al ruim 60 jaar lid bij DVO maar is sinds 1986 actief als vrijwilligster. Ze is lid van het bestuur geweest, redacteur van de clubkrant, lid van de jeugdcommissie, heeft de kinderoppas opgestart, maar ook bij de jaarlijkse grote schoonmaak steekt ze haar handen uit de mouwen, verkoopt lootjes voor de jaarlijkse boutavond of braderieën. Mevrouw Van der Weijde is nog actief bij de teltafelcommissie, ondersteunt de klaverjasavonden en verricht waar nodig hand- en spandiensten. Bij de Verpleeghuisorganisatie Stichting Het Parkhuis Dordrecht organiseert ze mede 5 rommelmarkten en bemenst het Grand Café. Als gastvrouw begeleidt mevrouw Van der Weijde patiënten bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw J.L.M. (Joanneke) van Benthem-den Bakker
In 1992 startte mevrouw Van Benthem haar vrijwillige activiteiten als voorzitter bij de Stichting Dominicus Savio, is ze betrokken geweest bij het Sint Laurentinstituut en is vanaf 2002 secretaris bij de Stichting Sint Clara. Deze drie stichtingen hebben een kerkelijke achtergrond en staan onder bescherming van het bisdom Rotterdam. Dit betreft ook het werkterrein van de Stichtingen. Maar ook in Dordrecht heeft mevrouw Van Benthem vrijwillige activiteiten ontplooid. Ze maakte onder andere deel uit van het bestuur van de Dordrechtse Ondernemersvereniging en is 10 jaar raadslid namens de VVD fractie geweest. Bij de Vereniging Dordrechts Museum heeft zij zich vooral ingezet voor leden- en sponsorwerving. Ruim 10 jaar heeft mevrouw Van Benthem de Stichting voor Kinderopvang in de Drechtsteden geadviseerd en de Raad van Toezicht bijgestaan. Bij de Stichting Babyhuis Dordrecht en de Stichting De Beschermde Wieg ondersteunt mevrouw Van Benthem de voorzitter o.a. bij overlegvormen met belangrijke stakeholders waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de professionalisering van dit zorgconcept.

Mevrouw B.M. (Barbara) Müller-Dudok
Mevrouw Müller heeft zich de afgelopen tien jaar vol passie, daadkracht en overtuigingskracht ingezet tegen gedwongen scheiding tussen (aanstaande) moeders en hun (ongeboren) kinderen. Tegen alle politieke, juridische en maatschappelijke tegenstand in heeft mevrouw Müller volhardend aandacht gevraagd voor dit schrijnende maatschappelijke vraagstuk. Het baanbrekende en innovatieve werk dat zij hiervoor verricht, heeft ervoor gezorgd dat voor deze doelgroep twee vernieuwende zorgconcepten in het bestaande zorgstelsel zijn geïmplementeerd. Dit heeft mevrouw Müller bewerkstelligd door de oprichting van de Stichtingen 'Het Babyhuis Dordrecht' en 'De Beschermde Wieg'; eerder heeft ze met anderen een Dushihuis in Dordrecht opgericht. Al deze vrijwillige werkzaamheden vloeien voort uit de overtuiging van mevrouw Müller dat de bescherming van kinderen anders geregeld zou moeten worden, dan geboden door de traditionele organisaties. Door de erkenning van de Stichting Beschermde Wieg heeft dit initiatief een plek als partner in de hulpverlening gekregen en is de strafrechtelijke vervolging voor het ter vondeling leggen niet langer aan de orde.

De heer E. (Erik) Zindel
Woonachtig in Middelharnis, maar vanwege het feit dat al zijn activiteiten in Dordrecht hebben plaatsgevonden, is de Koninklijke onderscheiding in Dordrecht uitgereikt Als algemeen directeur van de Stichting VVV Zuid-Holland Zuid (1977-2020) heeft de heer Zindel zich ingezet voor het toerisme voor Dordrecht en omgeving. Zo stond hij aan de wieg van de VVV cadeaubon en had hij oog voor technologische innovaties. Met zijn brede toeristische blik zag hij de meerwaarde van de waterdriehoek Dordrecht / Kinderdijk / Biesbosch dat regionale en internationale erkenning kreeg in het programma NL Delta. De heer Zindel wordt vanwege zijn rol bij regionale bestuurlijke samenwerkingen en bij nieuwe projecten gezien als een sleutelfiguur van het toeristische beleid. Sinds 1990 is de heer Zindel secretaris bij de Stichting Dordt in Stoom; het grootste twee jaarlijkse evenement dat stoom op de weg, op het spoor en op het water combineert. Hij zorgt voor publiciteit, werft sponsoren, regelt vergunningen en fungeert als woordvoerder. Vanaf de oprichting in 2002 tot heden is de heer Zindel bestuurslid bij de Stichting Sinterklaashuis Dordrecht. Dit samenwerkingsverband tussen verschillende partijen trekt jaarlijks veel bezoekers. Naast het opzetten en beheren van de website zet de heer Zindel zich in voor de locatie van het Sinterklaashuis en heeft hij contact met sponsoren. Als voorzitter van de Stichting Toeristisch Opstappunt (TOP) Routenetwerken Dordrecht heeft de heer Zindel een adviserende rol. Hij initieert en begeleidt mede de opening van nieuwe TOP's. 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.