Onderzoek Rekenkamercommissie biedt inzicht in effectmeting van sportaccommodatiebeleid

16 maart 2021
Onderzoek Rekenkamercommissie biedt inzicht in effectmeting van sportaccommodatiebeleid

DORDRECHT - Een onderzoek van de Rekenkamercommissie biedt inzicht in de effectmeting van het sportaccommodatiebeleid in de gemeente Dordrecht. Zo wordt onder meer geconcludeerd dat het lastig te bepalen is hoe doeltreffend en effectief het sportaccommodatiebeleid in de afgelopen jaren is geweest. Dit komt de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad niet ten goede. Het ontbreekt aan een heldere effectmeting van het beleid en alhoewel ‘sportief’ gezien de Sportboulevard goed presteert is de ‘vastgoedkant’ een zorgpunt, zo valt onder andere te lezen in het rapport.

Uitgaven grotendeels binnen begrote budget, toch lastig controleerbaar
De optelsom van losse incidentele uitgaven, kleiner dan de drempelwaarde van 100.000 euro, ligt regelmatig wél hoger dan 100.000 euro. Dit maakt het lastig voor de gemeenteraad om te controleren waar deze incidentele sportaccommodatie-uitgaven aan besteed zijn; zeker als het gaat om relatief grote bedragen die, vervolgens, niet worden verantwoord.

Scepsis sportverenigingen
De gemeente heeft in de afgelopen twaalf jaar op een transparante wijze terugkoppeling gegeven over wat er is besproken met sportstakeholders en welke aanvullende acties zijn gepland op basis van de input uit de
participatietrajecten. Toch heeft alle vertraging, onduidelijkheid en het ontbreken van duidelijke beleidskaders en een uitvoeringsagenda, geleidt tot participatiemoeheid onder Dordtse sportverenigingen en scepsis richting de gemeente ten aanzien van de ontwikkeling en uitvoering van het Programma Sportparken.

Knelpunten toekomstbestendigheid
Het huidige aantal sporthallen in de gemeente is in lijn met het aantal dat de richtlijnen voorschrijven. Het tekort aan sportzalen kan echter leiden tot een (te) hoge druk op de hallen, waardoor verenigingen niet het gewenste aantal uren kunnen afnemen. Op meerdere sportparken in de gemeente Dordrecht worden in de huidige configuratie knelpunten geconstateerd; deze hebben veelal betrekking op de hockey- en voetbalsport.

Briefing
Op dinsdag 16 maart 2021 wordt het rapport digitaal nader toegelicht en is er ruimte om vragen te stellen over de bevindingen.
 
Tijd:                                 Van 18.45 uur - 19.30 uur
Waar:                              Via Teams
Aanmelden:                   Voor 17.00 uur, 16 maart via S.Khadje@dordrecht.nl

Over de Rekenkamercommissie Dordrecht
De Rekenkamercommissie heeft het onderzoek naar het beleid rondom het sportaccommodatiebeleid uitgevoerd op verzoek van een aantal raadsfracties.
 
De Rekenkamercommissie Dordrecht is onafhankelijk en probeert met haar onderzoeken zo dicht mogelijk aan te sluiten op de actualiteit. De onderzoeken worden uitgevoerd ter ondersteuning van de raad. Inwoners kunnen ook een verzoek neerleggen bij de commissie. Interesse? Neem dan contact op met de secretaris van de Rekenkamercommissie via mw. M. Damen: m.damen@dordrecht.nl


 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.