Opnieuw vragen gesteld over de Rioolkast

12 maart 2021
Opnieuw vragen gesteld over de Rioolkast

DORDRECHT - De PvdA heeft weer nieuwe vragen opgesteld, want de situatie van de rioolkast wordt steeds vreemder, zo vindt de partij.  Waarom het college haar belofte om de kast te verplaatsen niet nakomt en steeds andere argumenten en andere omschrijvingen gebruikt wordt maar niet duidelijk, zo is de stelling.

VSP, GroenLinks, SP en PVV hebben de vragen medeondertekend.

Zij willen dat het nu toch eens echt tot een goede oplossing komt, en dat het college ophoudt met steeds meer de zaak te rekken en de onduidelijkheid te vergroten.

Kortom: waarom wordt de rioolkast niet verplaatst terwijl de tekeningen van Ingenieursbureau Dordrechtsteden klip en klaar zijn. In het praatprogramma Ouwe Jonges liet journalist Thijs Blom ook tekeningen zien, die mede de aanleiding zijn tot opnieuw vanuit de raad.

Vragen van PvdA, GroenLinks, VSP, SP en PVV:

Naar aanleiding van de behandeling van de Rioolkast aan de Hazelaarlaan in Dordrecht in de gemeenteraad van 16 februari 2021 willen wij u nog een aantal vragen stellen:

1.            Bij de behandeling van dit onderwerp deelde de wethouder Sleeking mede dat er nog een aantal onderzoeken worden uitgevoerd. Wij hebben uit betrouwbare bronnen vernomen dat er inmiddels resultaten bekend zijn van een onderzoek naar mogelijke stankoverlast. 

                A.           Klopt het dat een dergelijk onderzoek inderdaad is uitgevoerd? En zo ja, wanneer is dit uitgevoerd?

                B.            Klopt het dat dit onderzoek is uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

               Zo ja, wanneer zijn hiervan de resultaten ontvangen?

2.            Vanuit dezelfde betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat het eerste resultaat van dit onderzoek inderdaad uitwijst dat er sprake zou kunnen zijn van stankoverlast. 

                Klopt het dat de eerste resultaten inderdaad de mogelijkheid van stankoverlast niet uitsluiten?

3.            Wij hebben inmiddels begrepen dat het onderzoek nog niet is afgesloten, maar in handen is gesteld van de ambtelijke organisatie voor nadere duiding. 

                A.           Klopt het dat het betreffende onderzoek in handen is gesteld van de ambtelijke organisatie? 

                B.            Indien dit inderdaad het geval is, wanneer verwacht u dan te kunnen komen met een eindconclusie?

4.            Wij bezitten de correspondentie tussen de bewoner en de OZHZ. Hieruit blijkt dat de bewoner een reeks meer gedetailleerde vragen stelt over wat er bij haar voor de deur staat en welke status een dergelijk gemaal zou moeten hebben in het kader van de vergunningsplicht. Deze vragen stelt zij schriftelijk en zij vraagt schriftelijke beantwoording, de vragen zijn gesteld op 1 februari 2021. 

                Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

                A.           Is het correct dat de OZHZ ruim de tijd dient te nemen voor beantwoording van dit soort informatieve vragen?

                B.            Wanneer denkt u dat de OZHZ de gestelde vragen wel schriftelijk kan beantwoorden?

                C.            Waarom spreekt de OZHZ van een minigemaal, wanneer het IBD nadrukkelijk op de tekeningen heeft staan dat er sprake is van een hoofdgemaal?

                D.           Is er sprake van een verschil in regelgeving met betrekking tot de plaatsing van een hoofdgemaal en een zogenaamd minigemaal?

                E.            Kunt u zich voorstellen dat de bewoner, maar ook wij, niet erg overtuigd zijn van de onafhankelijke rol die OZHZ zegt te hebben in dit dossier? Een wantrouwen dat overigens nog versterkt wordt door het geschutter met verschillende termen voor het gemaal door de OZHZ zelf. 

5.            Uit berichtgeving van RTV Dordrecht van 7 maart 2021 bevestigen zij middels tekeningen van het IBD dat het inderdaad gaat om een hoofdgemaal waarin zich twee pompen bevinden die maximaal 110 decibel aan geluid produceren. Wij gaan ervan uit dat deze gegevens kloppen. 

                A.           Kunt u aangeven welke geluidsbelasting aanvaardbaar is op een gevel in de nachtelijke uren?

                B.            Voldoet het geplaatste gemaal aan deze normering?

                C.            Indien het niet voldoet aan de normering: wat zijn dan de gevolgen?

6.            In hetzelfde bericht melden de journalisten dat aannemers die dit werk regelmatig doen de kosten van verplaatsing veel lager inschatten dan de gemeente dit doet. De aannemers spreken van bedragen van 60.000 euro; de gemeente gaat uit van enkele tonnen. Dit duidt op een enorm verschil.

                Kunt u dit enorme verschil verklaren aan de hand van een nadere specificatie?

7.            De gemeente blijft hardnekkig vasthouden aan de term minigemaal; iets dat door diezelfde aannemers bestreden wordt gezien de omvang van het gemaal. Reden om vast te houden zou zijn gelegen in het feit of er wel of geen vergunning noodzakelijk was. Iets waar u overigens in eerdere beantwoording van vragen vaststelde dat dit geen enkel probleem zou zijn. 

                Klopt het dat de reden vooral gelegen is het omzeilen van een vergunningsplicht voor het geplaatste gemaal?

8.            Bent u met ons van mening dat verdere werkzaamheden - van welke aard dan ook - in ieder geval dienen te worden opgeschort totdat er duidelijkheid is over dit onderzoek, alsmede over de mogelijke geluidshinder en/of trillingshinder die kan ontstaan? 

Wilt u alle betreffende onderzoeken met de gemeenteraad volledig delen, zodat wij ons een oordeel kunnen vormen? 

9.            In hetzelfde artikel wordt gemeld dat de waardevermindering van het dure pand wordt geschat op een bedrag van minimaal 1 ton door makelaars. 

Zonder te kunnen beoordelen of dit een correcte schatting is vragen wij u het volgende:

                A.           Vindt u dat het aangeboden bedrag van 25.000 euro (wat eveneens in het artikel wordt genoemd) in verhouding staat tot de veronderstelde materiële en immateriële? 

                B.            Kunt u het gegeven antwoord motiveren? 

10.          Verder willen wij vragen, zonder nu al een beroep te doen op de Wet Openbaarheid Bestuur, met ons alle stukken te delen die hebben geleid tot uw besluit om uw toezeggingen NIET na te komen? 

11.          Door de hardnekkige weigering van het College om de gemaakte fouten te herstellen, wordt het vrijwel onvermijdelijk om via een juridische procedure de schade geregeld te krijgen. 

                In dat kader hebben wij nog enkele vragen:

                A.           Wat zijn de geschatte kosten voor het voeren van een dergelijke procedure?

                B.            Hoeveel procedures zijn er in deze periode al gevoerd door burgers tegen de gemeente?

                C.            Wat zijn de gemiddelde kosten voor de gemeente om deze procedures te voeren?

 

                Cor van Verk                     PVDA
                Margret Stolk                    VSP
                Kitty Krüger                      GroenLinks
                Ronald Portier                  SP
                Rob Helweg                      PVV

 

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.