SGP-fractie waterschap Hollandse Delta en de begroting 2021

02 december 2020
SGP-fractie waterschap Hollandse Delta en de begroting 2021
Wim de Jong

DORDRECHT / HOLLANDSE DELTA - Het bestuur van Waterschap Hollandse Delta heeft in de Verenigde Vergadering op 25 en 26 november jl. de Begroting voor 2021 vastgesteld. De begroting beloopt een bedrag van 205 miljoen euro. WSHD is bezig met het project Huis op Orde, waarin achterstanden in het onderhoud van afvalwaterzuiveringen en wegen worden weggewerkt.

Dit project vergt grote investeringen waarvoor helaas de waterschapsbelasting gaat stijgen. Werd bij de Kaderbrief nog uitgegaan van een stijging van 8 %, blijkt dit bij de vastgestelde begroting steken op ongeveer 6%. De noodzaak om de onderhoudsachterstand weg te werken maakt dit helaas noodzakelijk.

Namens de SGP heeft Wim de Jong ingestemd met deze begroting. Onze ingezetenen gaan dus meer belasting betalen. Voor een huurwoning met 2 of meer personen gaat de belasting van € 305 naar € 326 per jaar. Voor een koopwoning met 2 of meer personen gaat de belasting bij een WOZ- waarde van € 200.000 van € 390 naar € 414 per jaar.

Verder is besloten tot herziening van het belastingsstelsel. De Unie van Waterschappen is bezig met het opstellen van een nieuwe belastingverordening. Op dit moment wordt op basis van de WOZ waarde belasting geheven. In het nieuwe stelsel worden de kosten gelegd bij de partij die er profijt van heeft. Dit belastingstelsel lag nu als principe voor ter goedkeuring, maar moet nog door 2e en 1e kamer, dus zal naar verwachting niet eerder dan, bij leven en gezondheid, in 2025 worden ingevoerd.

Op het voorstel herziening belastingstelsel werd een amendement ingediend door de fractie Gebouwd om de voorgestelde differentiatie in de verdeling van de lasten van Gebouwd woningen en Gebouwd niet-woningen niet in het besluit op te nemen. Dit zolang de effecten door de Unie nog niet zijn doorgerekend. De SGP zag de redelijkheid hiervan in en heeft daarom ingestemd met het amendement van Gebouwd om eerst de effecten door te rekenen.

Dit amendement werd door de V.V. overgenomen. De agendacommissie heeft een nieuw vergaderschema opgesteld waarin 10 zgn. waterschapsdagen per jaar zijn voorzien. In de morgen en middag worden dan onderwerpen besproken in de drie bestaande commissies. In de avond wordt een besluitvormende vergadering gepland. Hoewel de SGP niet echt enthousiast is over de voorgestelde manier van vergaderen., de SGP wil liever alleen ’s avonds vergaderen, heeft Wim de Jong uiteindelijk wel ingestemd met het voorstel. We moeten toch op een constructieve wijze verder met elkaar. Dan gaan we op dit punt zeker niet dwars liggen. WSHD heeft dit jaar een naast het waterschapskantoor gelegen bedrijfspand aangekocht vanwege ruimtegebrek.

Voor de kenners onder ons, in dit pand was jarenlang het bedrijf Alternate gevestigd. Voor menig computerliefhebber een bekende naam! De SGP heeft samen met enkele andere fracties voorgesteld in dit gebouw een grote ruimte zodanig in te richten dat er vergaderingen live kunnen worden gehouden onder Covid-19 omstandigheden. Met dit voorstel is door de V.V. unaniem ingestemd.
 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.