Gemeenteraad Dordrecht neemt begroting met dertig stemmen voor en negen stemmen tegen aan

12 november 2020 door de redactie
Gemeenteraad Dordrecht neemt begroting met dertig stemmen voor en negen stemmen tegen aan
het symbool van de gemeente Dordrecht, het Stadskantoor.

DORDRECHT - De gemeenteraad vergaderde dit jaar niet in stadhuis, maar via internet. Dat hield in vergaderen achter het beeldscherm in. Burgemeester Wouter Kolff was als voorzitter van de  raad en als voorzitter van de vergadering als enige permanent in beeld.

De gemeentebegroting werd met 30 tegen 9 stemmen goedgekeurd. Daarnaast werd over allerlei voorstellen gestemd. Veel partijen hadden daarvoor steun gezocht bij andere fracties.

Zo kreeg het plan om te gaan kijken waar de maximale snelheid  in Dordrecht van 50 tot 30 km kan worden verlaagd een meerderheid.

(bericht van de griffie gemeenteraad Dordrecht)

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 10 en 11 november de begroting 2021 vastgesteld. Daarmee is bepaald waar het geld van de gemeente komend jaar aan wordt uitgegeven.

Veel aandacht ging uit naar de ambitie van het college om te zorgen voor groei van het aantal woningen en banen in Dordrecht. Daarnaast was er veel aandacht voor hulp en ondersteuning om door de coronacrisis te komen.

Overzicht standpunten

Bij het debat over de begroting gaan partijen ook in op het beleid van de gemeente als geheel en vragen zij aandacht voor specifieke onderwerpen. Een kort overzicht van welke standpunten de verschillende politieke partijen hebben is terug te lezen in de special die de raad hier vorige week over heeft gepubliceerd in Dordt Centraal.


Amendementen
GroenLinks vroeg in verschillende amendementen voor een bijsturing van het beleid van de gemeente. Deze partij wil vooral meer inzet op een duurzame economie en op cultuur. Van deze amendementen werd er één aangenomen: in de begroting wordt vastgelegd dat bedrijven die zich in Dordrecht vestigen zo veel mogelijk circulair dienen te werken, en indien mogelijk herbruikbare en reparabele producten maken.

Ruime meerderheid
Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de raad in met de begroting. Van de 12 fracties in de raad stemden tegen: GroenLinks, de SP, de PVV en fractie Jager. Voor de begroting stemden: Beter Voor Dordt, de VVD, het CDA, D66, de ChristenUnie/SGP, de VSP, de PvdA en Gewoon Dordt.

29 moties
Tijdens het debat over de begroting werden behalve amendementen ook 29 moties ingediend. Met deze moties willen partijen onder meer de bouw van woningen stimuleren en beter afstemmen op de behoeften van de stad, zoals die van oudere inwoners. Ook dienden partijen moties in om de lokale economie te stimuleren, de stad groener te maken en de horeca te ondersteunen. Daarnaast werden moties ingediend om concrete problemen in de stad op te lossen of specifieke doelen te bereiken.

Aangenomen moties
Van de 29 moties werden er uiteindelijk 25 in stemming gebracht, waarbij de volgende moties werden aangenomen:

 • Een motie van GroenLinks om er voor te zorgen dat het tekort aan stageplaatsen in het onderwijs wordt bestreden
 • Een motie van Beter Voor Dordt en GroenLinks om zo veel als mogelijk 30km in te voeren als maximum snelheid binnen de bebouwde kom
 • Een motie van GroenLinks om te onderzoeken waar in Dordrecht gebouwen kunnen worden voorzien van groene wanden
 • Een motie van VVD en de PvdA  om ondernemers financieel bij te staan bij het inrichten (verwarmen) van een winterterras
 • Een motie van de VVD om te kijken hoe Dordtse horeca- en detailhandelondernemers kunnen worden gesteund om de corona-crisis door te komen
 • Een motie van de PVV, VSP en Gewoon Dordt die vraagt om op meer plaatsen een langere oversteektijden voor (oudere) voetgangers mogelijk te maken bij voetgangersstoplichten
 • Een motie van de PVV en VSP om een gemeentelijke campagne te voeren voor het steunen van lokale ondernemers
 • Een motie van het CDA om de bouw van sociale huurwoningen te versnellen
 • Een motie van CDA en GroenLinks om het kernwinkelgebied te verkleinen en daarmee leegstand tegen te gaan
 • Een motie van SP, VSP, PVV en Fractie Jager om het idee van zorgbuurthuizen nader uit te werken als één van de woon-zorgvormen in Dordrecht
 • Een motie van de ChristenUnie/SGP, Beter voor Dordt en GroenLinks om vast te leggen dat parken geen bouwlocatie mogen zijn
 • Een motie van de ChristenUnie/SGP en D66 om tot een verbetering van de begroting te komen voor wat betreft de meetbaarheid van doelstellingen en meer inzicht in budgetten
 • Een motie van de ChristenUnie/SGP, CDA, D66 en Beter voor Dordt om gebruik te maken van de Rijkssubsidie voor het bevorderen van het behoud van kerkgebouwen
 • Een motie van de PvdA om een fonds op te richten voor de bekostiging van energiebesparende maatregelen voor woningen
 • Een motie van de PvdA, VSP en Beter Voor Dordt om extra subsidie te geven aan RTV Dordrecht voor politieke verslaglegging


Een overzicht van alle ingediende moties en de stemmingen is terug te lezen op de website dordrecht.nl/raad

Het volledige debat over de begroting is terug te bekijken op: dordrecht.raadsinformatie.nl

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.