PVDA: Raad van Bestuur AS Ziekenhuis geeft andere informatie in een reactie op hun website dan college aan gemeenteraad

27 oktober 2020
PVDA: Raad van Bestuur AS Ziekenhuis geeft andere informatie in een reactie op hun website dan college aan gemeenteraad

DORDRECHT - PVDA: Raad van Bestuur AS Ziekenhuis geeft andere informatie in een reactie op hun website dan college aan gemeenteraad.

Naar aanleiding van de behandeling van het onderwerp parkeren bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in de gemeenteraad van 13 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur van dit ziekenhuis op 14 oktober een artikel geplaatst op hun website ASz-nieuws. In dit artikel richt de Raad van Bestuur zich tot de leden van de gemeenteraad en roept zij hen op om een substantiële rol te blijven spelen in het beoordelen van de concept-Ontwikkelovereenkomst. 

De informatie in dit artikel wijkt nogal af van de informatie die het College aan de gemeenteraad heeft gegeven. Zo zou er nog weldegelijk ruimte zijn voor heroverwegen besluiten. En is er nooit overlegd met AS Ziekenhuis over de nieuwe parkeergarage, terwijl het ziekenhuis hier wel met klem op heeft aangedrongen de laatste twee jaar. Ook zou het ziekenhuis niet mogen praten met Ballast Nedam.

Dit en nog meer is genoeg reden voor de PVDA om vragen hierover te stellen.

In het genoemde artikel staan een aantal zaken die afwijken van de informatie die het college ons heeft gegeven, hetgeen bij ons tot de volgende vragen leidt:

1.            Het ziekenhuis stelt dat zij al bijna twee jaar met klem aandringen op een overleg met de 

gemeente over bouw, exploitatie en tarieven van de nieuwe parkeergarage.

                Klopt het dat het ziekenhuis al gedurende twee jaar te kennen geeft hierover te willen overleggen, maar dat de gemeente hier geen gehoor aan heeft gegeven?

2.            Klopt het dat het gebezigde woord “nogmaals” in overleg gaan ten onrechte is gebruikt omdat er voorheen geen overleg is geweest hierover?

3.            Klopt het dat de gemeente Ballast Nedam te kennen heeft gegeven dat zij niet wilde dat er overleg zou worden gevoerd tussen Balast Nedam en het ziekenhuis?

4.            Waarom wilde u niet dat er overleg zou worden gevoerd tussen deze twee partijen?

5.            Klopt het dat er slechts voortgangsgesprekken hebben plaatsgevonden waarin niet of nauwelijks is gesproken over de wensen van het ziekenhuis?

                Indien u van mening ben dat dit niet het geval is en er wel degelijk inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd over de wensen van het ziekenhuis, kunt u het antwoord dan onderbouwen met verslagen van deze gesprekken?

6.            Het ziekenhuis verwijt u dat er überhaupt niet is opgekomen voor de belangen van grote maatschappelijke partners. Het leidende kader voor u zou de bouw van 720 woningen alsmede 20 miljoen winst zijn geweest.

                Hoe kijkt het College aan tegen deze opvatting. Kan het College hier een reflectie opgeven?

7.            Het volgende verwijt in het artikel betreft het tweemaal onjuist informeren van de raad. Het gaat daarbij om de volgende twee zaken:

a.            Er zou geen mogelijkheid zijn om de eerder vastgestelde tarieven te herzien;

b.            De raad is onvolledig en onjuist geïnformeerd, waardoor een politieke keuze feitelijk niet mogelijk was.

                De argumenten die hiervoor door het ziekenhuis worden gegeven zijn:

c              Er is nog geen sprake van een Ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente en Ballast-Nedam. Tot aan dat moment liggen alle opties open en heeft de gemeente de regie.

d             De Aanbestedingswet is in het geheel niet van toepassing zoals expliciet vermeld in de “Marktselectieprocedure Middenzone Selectieleidraad”: “Er is in onderhavig geval geen sprake van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht”.

                De gemaakte verwijten zijn ernstig en wij vragen het College expliciet te reageren op deze verwijten. Kernvraag daarbij is: kloppen de verwijten en wanneer u van mening bent dat de verwijten onjuist en en onterecht zijn, zien wij een goede (juridische) onderbouwing van uw standpunt tegemoet.

8.            De Raad van Bestuur stelt dat tot het afsluiten van de Ontwikkelovereenkomst alle wegen nog open 

liggen en er eerder genomen besluiten kunnen worden heroverwogen en herzien. 

Is het College ook daadwerkelijk bereid zaken opnieuw in ogenschouw te nemen teneinde een gedragen ontwikkeling op de Middenzone mogelijk te maken?

Cor van Verk | Fractie PvdA Dordrecht

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.