Water Natuurlijk is kritisch over bomenkap

19 oktober 2020
Water Natuurlijk is kritisch over bomenkap

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht wil op grote schaal bomen kappen langs de Wieldrechtse Zeedijk. Eens te meer bleek dit op verzet te stuiten bij bewoners. De rol van het waterschap Hollandse Delta in deze kwestie is beperkt. Toch uitte fractievoorzitter Anne Mollema stevige kritiek in de verenigde vergadering van afgelopen week.

Rol waterschap
De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de kap en communicatie hierover. Het is aan de gemeenteraad om dan zo nodig de controlerende taak op te pakken. Daar kan geen twijfel over bestaan. Waterschapspartij Water Natuurlijk heeft deze taak bij het waterschap. De rol van het waterschap bij deze kap beperkt zich tot vergunning verlening op het vlak van de water veiligheid.
Water Natuurlijk vindt dat de communicatie over een dergelijke vergunning beter moet. Bomen kappen ligt heel gevoelig in de samenleving. Terecht en belangrijk dat veel mensen opkomen voor het behoud van bomen. Toch komt iedere boom een keer aan z´n eind en moet er gekapt worden. Om wat voor reden dan ook. 

Visie Water Natuurlijk
Water Natuurlijk heeft wel eerder haar visie uitgesproken over het boombeheer van het waterschap. Omdat veel bomen en boomstructuren eensoortig zijn en van een vergelijkbare leeftijd dreigt er binnen enkele jaren een enorme kaalslag. Dat moet voorkomen worden. Een plan voor de gefaseerde vervanging van bomen over de langere termijn kan dan helpen. Behoud van de landschappelijke structuren ofwel boomrijen moet het uitgangspunt in zo’n plan zijn. 

Met deze benadering kun je het aantal bomen handhaven en zelfs laten toenemen en de biodiversiteit verbeteren door meer verscheidenheid in soorten. De geleidelijke vervanging van bomen langs dijken en daarmee behoud van biodiversiteit en leefmogelijkheden voor verschillende soorten dieren is prima te combineren is met behoud van waterveiligheid.

Betrek bewoners vroegtijdig
Over het verlenen van een vergunning voor de kap van bomen moet je open zijn en helder communiceren. Het kan niet zo zijn dat een vergunning al onherroepelijk is op het moment dat bewoners betrokken worden, zoals nu het geval is. Veel vergunningen zijn formaliteiten maar dat geldt zeker niet voor bomen kappen. De communicatie daarover moet beter vindt Water Natuurlijk.
Met het vroegtijdig betrekken van bewoners wordt ook andere deskundigheid ingebracht. Dat verbetert de besluitvorming. We zien teveel dat deskundigen worden ingeschakeld om een voornemen van een overheid te legitimeren. Water Natuurlijk spreekt geen oordeel uit over de kap op de Wieldrechtse Zeedijk zelf en de argumenten die daarvoor worden gebruikt. Dat laat zij graag aan de gemeenteraad.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.