PVDA: Waarom is de Gemeenteraad verder niet nader geinformeerd?

05 oktober 2020
PVDA: Waarom is de Gemeenteraad verder niet nader geinformeerd?

DORDRECHT - PVDA raadslid Cor van Verk heeft schriftelijke vragen aan het college stelt naar aanleiding van de verwerving van zwembad De Dubbel in Dubbeldam. Veel is onduidelijk over de financiële gang van zaken.

De laatste informatie die de raad had ontvangen was dat de aanbedsteding beduidend hoger uitviel dan de geraamde kosten van 3,2 miljoen excl. BTW. Daarna is het oorverdovend stil geworden tot wij uit de krant vernamen dat we een zwembad rijker waren geworden.

De PVDA wil dan ook financiële duidelijkheid over de periode vanaf aanbesteding tot nu.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Geacht college,

Betreft: Artikel 40 vragen naar aanleiding van de verwerving van zwembad de Dubbel

In navolging van de fracties van het CDA en Groen Links hebben wij wellicht ook de nodige informatie en raadsvoorstellen gemist of over het hoofd gezien.

Wij hebben vooral vragen van financiële aard.
1. In het raadsvoorstel van 27 september j.l. wordt een aantal zaken benoemd die beschouwd kunnen worden als losse eindjes.

Wij worden graag geïnformeerd over de volgende zaken:
a. Zijn de kosten van de BTW nog steeds aftrekbaar voor de gemeenten ?
Aanleiding voor de vraag is de opmerking in het voorstel dat momenteel (2016) de kosten nog aftrekbaar zijn; wij weten niet of dit nog steeds geldt.
b. Kan de wethouder inzicht geven in de eenmalige kosten van de investering voor de renovatie? De laatste informatie die wij hebben ontvangen, was het feit dat de aanbesteding beduidend hoger uitviel dan de geraamde kosten (3,2 miljoen exclusief BTW). Daarna is het oorverdovend stil geworden tot wij uit de krant vernamen dat we een zwembad rijker waren geworden.
c. De kosten in de bouw-wereld zijn de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Dat betekent dat er fors geknepen moet zijn op de kosten om binnen het budget te blijven. Op welke wijze is er bezuinigd op de kosten van de renovatie of hoeveel bedraagt de geraamde overschrijding om alles uit te voeren volgens het vastgestelde plan de Renovatie+?
d. Wat betekent deze investering in de sfeer van de kapitaalslasten voor de gemeente Dordrecht?
e. Kan het uitgangspunt dat de extra kapitaalslasten als gevolg van extra investeringen in duurzaamheid nog steeds gedekt worden door dalende kosten in de exploitatie voor de energiekosten?
 Opmerking hierbij tegenover stijgende bouwkosten (ook voor dit soort kosten) staan tegenover dalende energie lasten.
f. Zijn de extra kapitaalslasten als gevolg van de renovatie (ruim 245.000 in 2016) al opgenomen in de meerjarenbegroting? In de Kadernota 2018 is dit bedrag in geen geval opgenomen bij de beleidswensen.
g. Gezien het feit dat de gemeente het zwembad heeft aangekocht, gaan wij er vanuit dat inmiddels duidelijk is welke materialen etc. er gebruikt gaan worden. Er kan dus een Meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Kan de wethouder aangeven wat de kosten voor dit MOP bedragen en op welke wijze deze kosten
gedekt gaan worden?

h. Extra wensen van het toenmalige bestuur evenals een deel van de stichtingsbestuur zouden betaald moeten worden uit sponsoring en/of crowdfunding. Kan de wethouder aangeven in hoeverre men hierin geslaagd is?
i. Mocht dit niet of in onvoldoende mate zijn gelukt, wat zijn dan de gevolgen van deze omissie voor de renovatie?

2. Op 24 april 2018 heeft de Raad een RIB ontvangen van het College waarin zij vaststelde dat doorgewerkt zal worden op de ingeslagen weg en dat alles binnen de kaders zou blijven. In het najaar van 2018 bleek dat het e.e.a.in de aanbesteding tegen was gevallen en er opnieuw onderhandeld, gerekend
en getekend moest worden.
De raad is hierover verder nooit nader over geïnformeerd, totdat uit de krant duidelijk werd dat zwembad de Dubbel is overgedragen aan de gemeente Dordrecht, zonder nadere verklaring of invulling. Kunt u ons informeren wat er tussen april 2018 en september 2020 is gebeurd?

3. In januari 2019 zegt u de raad, middels een memo, toe dat zij geïnformeerd zal worden wanneer er een uitvoerende partij is gevonden. De verwachting was dat dit in het voorjaar 2019 zou gebeuren. De raad heeft sindsdien niets meer gehoord. Waarom is dat niet gebeurd?

4. In dezelfde brief schreef u dat u bij de raad zou terugkomen wanneer u niet in staat was binnen de afgegeven kaders te blijven. Kunt u duiden waarom dit wel gebeurd zou zijn?

Fractie van de PVDA: Cor van Verk.

Foto's: Wim van der Pol

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.