Eigenaar Gravenhorst stuurt bewoners een informatiebrief

11 augustus 2020 door Hans Berrevoets
Eigenaar Gravenhorst stuurt bewoners een informatiebrief

DORDRECHT - Wijkcentrum De Gravin heeft bonje met de verhuurder. Ook AD De Dordtenaar bengt nu dit nieuws. Het conflict in Dubbeldam ligt vanmiddag vanaf half vier ook op straat, want dan wil het bestuur van stichting de Gravin een demonstratie houden tegen eigenaar van het pand, stichting Gravenhorst.

AD De Dordtenaar meldt in een artikel van de hand van Peter Koster: "Het bestuur van De Gravenhorst heeft het wijkcentrum de huur opgezegd en heeft bovendien beslag laten leggen op de bankrekeningen van het wijkcentrum. Daarover is inmiddels een rechtszaak aangespannen. Beide partijen verwijten de ander uiterst onredelijk te zijn." 

In de krant erkent de voorzitter van de Gravin, Jaap van Asch, de huur zelfstandig te hebben verlaagd tot zestig procent van het afgesproken huursom. Hij verwijt dat Gravenhorst niet coulant heeft gereageerd op het gebrek aan inkomsten van de Gravin omdat door de corona het wijkcentrum een periode dicht moest zijn. Gravenhorst zegt mee te willen werken aan het behoud van het wijkcentrum, maar vindt dat de Gravin zich niet als goed huurder gedraagt.

Volgens de Gravin liggen de feiten simpel: "De Gravenhorst verhuurt vierkante meters, meer niet.''

Brief
Vooruit lopend op de acties voor het gebouw van de Gravenhorst heeft het bestuur van deze stichting een brief bij alle betrokkenen bezorgd.

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze willen wij u als bestuur van Stichting De Gravenhorst – Dubbeldam informeren over de volgende situatie.

Ongetwijfeld heeft u de afgelopen maanden een spanning gemerkt tussen de Gravenhorst enerzijds en Wijkcentrum De Gravin anderzijds. Wij betreuren dit ten zeerste omdat wij van mening zijn dat bewoners niet lastig moeten worden gevallen met meningsverschillen tussen een verhuurder en één van haar huurders. Helaas worden wij nu toch gedwongen meer openheid van zaken te geven.

Wat is er gebeurd?

De samenwerking tussen De Gravin en Gravenhorst wil sinds januari 2019 niet echt vlotten. De reden hiervan is de overgang van renovatie naar dagelijks beheer waarbij er een einde kwam aan de verbinding tussen de twee stichtingen. Daarnaast zijn er in beide besturen veranderingen geweest waardoor verantwoordelijkheden anders kwamen te liggen.

 1. Zo was er ongenoegen over de belettering in- en om het gebouw. Voor De Gravin was een mooi folie ontworpen in de kleuren van de Gravin voor op de klapdeuren voorzien van logo en naam. Ook voor de serre mocht op onze kosten nog extra folie met naam aanduiding worden aangebracht. 
  Vanuit het bestuur van de Gravin dreigde men bij de overige huurders, te weten de kapper, schoonheidsspecialiste en de bibliotheek de bordjes te verwijderen. Dit is gelukkig niet gebeurd. Het folie voor De Gravin ligt ongebruikt in onze kast.
   
 2. De deursluiting die van uit het bestuur van de Gravenhorst was voorgesteld, in het kader van veiligheid en ongenode gasten, werd door het bestuur van de Gravin gezien als onnodig.
  Rekening houdend met de exploitatie van onze huurder is de Gravenhorst daarom akkoord gegaan met een interne verbouwing door de Gravin welke grotendeels gefinancierd is door de Gravenhorst.
  Hiermee is een eigen ingang voor de Gravin aan de Gravensingel zijde grotendeels gerealiseerd.
   
 3. Het bestuur van De Gravin vindt dat wij als verhuurder en eigenaar van het pand geen bemoeienis hebben met het welzijn en de gezondheid van onze bewoners. Dit kwam versterkt naar voren toen het Coronavirus zich aandiende. De gemeente Dordrecht en met name de Veiligheidsregio hadden daar een andere visie op en gaven aan Gravenhorst de opdracht een plan van aanpak te maken voor het moment dat de activiteiten weer konden opstarten. Iedere huurder op de begane grond werkte daar direct aan mee met uitzondering van De Gravin. Na druk van buitenaf en met hulp van externe partners heeft De Gravin uiteindelijk meegewerkt.
   
 4. Vanaf het moment dat De Gravin haar activiteiten in het wijkcentrum weer wilden opstarten hebben wij gevraagd dit gefaseerd te doen, voor de eigen bewoners, om later te kunnen opschalen. De Gravin weigerde dit.
   
 5. In april liet het bestuur van De Gravin weten de huur niet te kunnen betalen, tot twee keer toe hebben wij als bestuur van de Gravenhorst hierin toegestemd onder de voorwaarde dat er een overleg zou komen over een betalingsregeling. Inmiddels zijn de huurachterstand en andere financiële verplichtingen fors opgelopen. Het bestuur van de Gravenhorst begrijpt dat met minder inkomsten het voldoen van de huur problematisch kan worden. Gezien deze terugloop in inkomsten is er een overleg geweest tussen Gravin, Gravenhorst en raadsmannen van beide organisaties. Het bestuur van de Gravenhorst heeft een voorstel gedaan tot een korting  van de huur na openheid van zaken omtrent de financiële situatie van De Gravin. Tot op heden hebben wij daar geen reactie op mogen ontvangen. Wel heeft De Gravin een deel van de huur ingelost, met uitzondering van servicekosten en schoonmaak, waarbij het bestuur van De Gravin zich zelf een kortingspercentage heeft toebedeeld.
   
 6. Het bestuur van De Gravenhorst heeft eerder laten weten aan het bestuur van De Gravin en de gemeente Dordrecht dat zij graag wil meedenken over het in stand houden van een fijn en modern wijkcentrum voor haar bewoners en omwonenden. Omdat kracht bij te zetten is De Gravenhorst bereid onder voorwaarden financieel bij te dragen. Het bestuur van De Gravin weigert echter ieder gesprek, onder ongeacht het onderwerp.

Dat heeft ons doen besluiten bepaalde maatregelen te treffen. Wij realiseren ons heel goed dat dit forse maatregelen zijn. Een beslag op de bankrekeningen via de rechter is een zwaar middel. Echter alle bewoners gaan het merken wanneer een huurder, van grote of kleine omvang in gebreke blijft omtrent de huur. Zeker wanneer het om grote bedragen gaat. Het betekent concreet dat je bepaalde onderhoudsplannen en investeringen zult moeten uitstellen of in beperkte vorm kan uit voeren.
Als bewoner merkt u dit direct in uw woongenot aangezien de Gravenhorst een zelfstandige stichting is zonder subsidie van de overheid.

Het bestuur van De Gravin heeft gemeend dinsdag aanstaande een demonstratie voor ons gebouw te moeten organiseren. Wij vinden dit een teleurstellende beslissing maar kunnen hen dat niet verbieden. Het leek ons daarom verstandig u hierover van tevoren te informeren.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting De Gravenhorst- Dubbeldam

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.