Gravenhorst daagt wijkcentrum de Gravin om overleg af te dwingen over veiligheid, corona en toekomst centrum

09 augustus 2020 door de redactie
Gravenhorst daagt wijkcentrum de Gravin om overleg af te dwingen over veiligheid, corona en toekomst centrum
Gravenhorst in Dubbeldam

DORDRECHT - De stichting Gravenhorst in Dubbeldam heeft als eigenaar van het gehele gebouw huurder wijkcentrum stichting de Gravin voor de rechter gedaagd. De zitting staat voor aanstaande donderdag op de rol.

De Gravin vindt dat Gravenhorst als eigenaar te ver gaat met het claimen van zeggenschap over de ruimte waarvoor de Gravin als huurder zegt als eerste verantwoordelijk te zijn.

Volgens de Gravenhorst ligt het anders en is de eigenaar gedwongen om de weg naar de rechter te gaan om overleg af te dwingen.

Zo heeft de Gravin zelfstandig een corona protocol opgesteld, zo blijkt ook uit een nieuwsbrief  van het wijkcentrum. Volgens Gravenhorst dat zo deel plan samen met alle gebruikers van het pand moeten worden overlegd. Dat had dan een gezamenlijk coronaplan moeten opleveren. Dat blijkt ook uit een brief van de overheid, die Gravenhorst bekend maakt via Dordrecht.net (zie verder in dit artikel).

Gravin
,,De stichting de Gravin weigert elk overleg om tot een verantwoord draaiend wijkcentrum te komen. Er is ook geen enkele openheid van zaken van de zijde van de Gravin in deze moeilijke coronatijd. We hebben de opdracht van de overheid om voor het gehele gebouw een plan te maken. Daarvoor is het plan van de Gravin dan een afgestemd onderdeel. Hierover is geen overleg mogelijk geweest." In de nieuwsbrief van de Gravin wordt geschreven over een eigen corona protocol.

Er is nog een punt voor Gravenhorst: ,,Tevens heeft het wijkcentrum eenzijdig laten weten dat het  minder huur zal betalen", zo zegt voorzitter Rob Hagens namens verhuurder Gravenhorst.

De Gravin heeft schriftelijk de verhuurder laten weten dat met name de voorzitter zich te buiten gaat aan een ongewenste inmenging in zaken van de Gravin.

Begane grond
Volgens de Gravenhorst kan de Gravin niet in alles zelfstandig regelen, zoals op gebieden als veiligheid, corona en de toekomst van het wijkcentrum.  

Hagens: "Stichting De Gravin huurt immers maar een deel van de begane grond. Daar zijn ook andere activiteiten zoals de kapper, dagopvang Parkhuis, de bibliotheek, schoonheid specialist en het gezondheidscentrum. In het kader de van de corona heeft de  veiligheidsheids regio ons als verhuurder  opdracht gegeven maatregelen voor het gehele gebouw te coördineren. Dat geldt niet alleen voor de begane grond, maar ook voor vijf woonlagen daarboven met tweehonderd ouderen, deels kwetsbare mensen," aldus Hagens.

Stichting de Gravin staat, volgens een brief van secretaris Marjolein Fliers - Vos aan Gravenhorst  op een ander standpunt.   

,,We hebben we u laten weten dat wat er zich afspeelt in de door ons gehuurde ruimte, behoort tot de verantwoordelijkheid van het bestuur van De Gravin. Daar lijkt uw voorzitter moeite mee te hebben." 

Het bestuur van de Gravenhorst wordt nadrukkelijk gevraagd om de voorzitter te verzoeken te stoppen met de ongewenste (poging tot) inmenging in onze zaken.

Wijkcentrum
Stichting de Gravenhorst benadrukt voor een verantwoord wijkcentrum te zijn voor Dubbeldam en mee te willen werken aan een goede toekomst. De verhuurder wil dat  ook financieel mee mogelijk maken op basis van openheid van zaken van de huurder de Gravin.

,,We staan open voor elk overleg, maar we moeten de weg naar de rechter wel gaan omdat tot nu toe geen medewerking en openheid van zaken wordt verleend door het bestuur van stichting de Gravin",  zo stelt Rob Hagens als voorzitter van Gravenhorst.

Om duidelijk te maken dat het een serieuze zaak is waarvoor nu de weg naar de rechter wordt ingegaan, wijst hij op post  van de veiligheidsregio waaruit volgens hem blijkt dat de Gravin zelfstandig wil handelen, maar dat kan niet volgens de corona richtlijnen.

De Gravenhorst krijgt immers als eigenaar de opdracht om overleg te voeren met alle gebruikers op de begane grond van het pand inclusief de Gravin.

De tekst waarop de Gravenhorst zich baseert en die is ontvangen van de overheid:

TEKST uit brief van veiligheidsregio:
Vooruitlopend op een versoepeling van de maatregelen per 1 juni zocht de heer Van Asch, voorzitter van De Gravin, contact met de Veiligheidsregio. Hij wilde het Coronaprotocol dat hij voor zijn wijkcentrum voor senioren opstelde, laten toetsen.

Aanwijzing Coronamaatregelen
Door de minister van VWS is op 24 april jl. de aanwijzing met kenmerk 1679465-204590-PG uitgevaardigd. Hierin staat onder andere dat alle kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg maatregelen moeten treffen om bezoek en alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg preventief te weren.

Als achtergrond en aanvulling op bovenstaande aanwijzing is er veel aandacht voor kwetsbare doelgroepen (waar ook een groot deel van uw bewoners onder vallen). Voor de zogeheten verpleeghuiszorg besloot het Kabinet in iedere GGD-regio één locatie te laten “vooruit leren” met een versoepelde bezoekregeling. De beoogde startdatum daarvan is 11 mei jl. De betreffende locatie maakt een inhoudelijk plan voor de invulling van de landelijk geldende randvoorwaarden. De randvoorwaarden voor bezoekers betreffen o.a. afspraken over frequentie en duur van het bezoek, één vaste bezoeker per bewoner, persoonlijke hygiënemaatregelen, spreiding van bezoek over de dag en over de week, bezoek dat plaats vindt op 1,5 meter afstand, ook van zorgverleners en andere bewoners en toezicht op het bezoek. In de week voorafgaand aan 25 mei wordt besloten over de tweede fase, waarin wordt opgeschaald naar meer locaties. Vervolgens gaat deze fase in per 25 mei. Ook deze volgende organisaties moeten voldoen aan de gestelde randvoorwaarden voor de organisatie van de bezoekregeling.

Daarnaast worden de maatregelen per 1 juni verder versoepeld. Binnen de veiligheidsregio's zijn wij gebonden aan de landelijke richtlijnen. Eén van de onderdelen van deze versoepeling betreft het openstellen van terrassen. De veiligheidsregio neemt op basis van de landelijke besluitvorming de vrijstelling voor terrassen op.

Hoe dit er precies eruit gaat zien en onder welke voorwaarden is op dit moment helaas nog niet bekend. Hierbij kan de veiligheidsregio kaders stellen, waarna het aan de gemeente is om te kijken hoe dit past in de lokale wetgeving. Zo gelden er nu al voorwaarden  voor de terrassen, denk aan grootte en locatie.

Gezamenlijke inspanning
In uw complex wonen ongeveer 130 particuliere (meest oudere) huurders. Daarnaast hebt u diverse maatschappelijke en commerciële huurders.

We kunnen ons voorstellen dat naleving van de Coronamaatregelen in De Gravenhorst ingewikkeld is en een integrale aanpak en afstemming vraagt. Wij verzoeken u daarom als verhuurder om samen met uw maatschappelijke en commerciële huurders een gezamenlijk plan te maken. Zo kunnen de belangen van uw bewoners en huurders en hun bezoekers op elkaar afgestemd worden. Het protocol van De Gravin vormt een afgestemd onderdeel van dit plan.

Tenslotte vragen wij u de ontwikkelingen op het gebied onze kwetsbare doelgroep, onze ouderen, nauwlettend in de gaten te houden en voortdurend in overleg met uw huurders (zowel bewoners alsook maatschappelijke en commerciële huurders) de maatregelen die u gezamenlijk treft daar waar nodig aan te passen dan wel aan te scherpen.

Met vriendelijke groet,

Remco Schellevis

Adviseur Risicobeheersing en Bevolkingszorg (ARB)
Afdeling Openbare Orde, Veiligheid en Kabinet


De brief van de Gravin heeft als tekst:

L.S.,

Wij prijzen uw bezorgdheid voor de bewoners van De Gravenhorst. De maatregelen in de centrale ruimten worden ook door ons op prijs gesteld. Dat hebben we al eerder aan u laten weten.

Ook hebben we u laten weten dat wat er zich afspeelt in de door ons gehuurde ruimte, behoort tot de verantwoordelijkheid van het bestuur van De Gravin. Daar lijkt uw voorzitter moeite mee te hebben.

Wederom namelijk wordt het bestuur van De Gravin onaangenaam verrast door de bemoeizucht van uw voorzitter met de gang van zaken in De Gravin.

Het verzoek van de voorzitter om niet meer te vergaderen in de Gravin is des te meer opmerkelijk en vreemd, nu bestuursleden en/of personeelsleden van uw Stichting zelf de afgelopen week ook samen zijn gekomen op het eigen kantoor.

Het bestuur van De Gravin verzoekt u, als bestuur van de Gravenhorst, dringend om uw voorzitter te verzoeken te stoppen met de ongewenste (poging tot) inmenging in onze zaken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van De Gravin,

namens deze,
Marjolein Fliers-Vos
secretaris
 

DE GRAVIN OVER DE EIGEN ROL:

Het bestuur streeft er naar een zo breed mogelijk aanbod aan activiteiten te bieden, bestemd voor iedereen van 55 jaar en ouder in Dubbeldam. Hierbij wordt ook ingespeeld op de behoefte van mensen die nog werken en 's avonds of in het weekend deel willen nemen aan een workshop of een muziekavond willen bijwonen.

Naast de activiteiten die de grote zaal biedt is er meer: In de Salon of de serre van De Gravin kunt u terecht voor een lekker kopje koffie met appeltaart of een glaasje wijn op het terras. Bij de accommodatie van De Gravin is ook een kapsalon, schoonheidsspecialiste en een Servicepunt van de Bibliotheek aan Zet ondergebracht. Gedetailleerde informatie over wat De Gravin allemaal te bieden heeft en alle contactgegevens vindt u door te klikken op de knoppen in de groene balk.

Bij De Gravin is een groep van circa 50 vrijwilligers nauw betrokken bij de activiteiten. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn evenementen en wekelijkse activiteiten te organiseren, de bar te bemensen en te zorgen voor een soepel draaiende organisatie.

Gerelateerde wijken:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.