Kamerverhuurbeleid in Krispijn in wijkoverleg

23 oktober 2009

DORDRECHT - Woensdag 21 oktober 2009 was er in De Buitenwacht een wijkoverleg met bewoners over de stand van zaken Kamerverhuur in hun wijk.  De gemeente treedt actief op om goede huisvesting van arbeids-migranten te stimuleren en om overlast te voorkomen. Maar toch blijft er overlast, in lawaai, slecht onderhoud van panden en vuil in en rond de woning. De regels voor de vestiging en de exploitatie van kamergewijze verhuur worden strenger gehandhaafd.

Ook in Dordrecht wonen voor kortere of langere tijd veel arbeidsmigranten, meestal in panden die kamergewijs worden verhuurd. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze economie. De PvdA Dordrecht wil dat ze verantwoord worden gehuisvest, maar ook dat er geen overlast is. Door concentraties van arbeidsmigranten tegen te gaan, wordt overlast zoveel mogelijk voorkomen.

Vergunningen
Voor het verhuren van kamers in een pand met een woonbestemming is een onttrekkingsvergunning nodig in het kader van de Huisvestings-verordening. De gemeente kan de vergunning intrekken als de verhuurder de voorschriften niet naleeft.
Een verhuurder kan een onttrekkingsvergunning aanvragen via de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

Voor woningen waar meer dan vier personen wonen moet de huiseigenaar ook een gebruiksmelding doen op grond van het Gebruiksbesluit. Voor het verlenen van een gebruiksvergunning voor kamerverhuur aan meer dan vier personen gelden voorschriften van brandveiligheid. Ook een gebruiksmelding gebeurt via de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

Niet meer dan 5%
In Dordrecht mag per straat niet meer dan vijf procent van de woningen worden gebruikt voor kamergewijze verhuur. Voor langere straten geldt dat per deel van de straat niet meer dan vijf procent gebruikt mag worden voor kamerverhuur. Die regeling is één van de criteria om een onttrekkingsvergunning te verstrekken. De gemeente heeft die regeling ingesteld om concentratie van kamerverhuur tegen te gaan en daardoor overlast te voorkomen of in goede banen te leiden.
Deze regeling geldt voor 3 jaar. Nu nog anderhalf jaar. De vraag die ook deze avond aan de orde kwam, is of 5% in sommige delen van de wijk toch nog niet te veel is. Ondanks strengere handhaving blijft er overlast. Sommige particuliere huiseigenaren trekken zich van de leefbaarheid in hun omgeving niets aan.

Handhaving
Via het telefoonnummer 14078 kunt u panden melden waar wellicht illegale kamerverhuur (zonder vergunning) plaatsvindt. De Milieudienst controleert panden die worden aangemeld. Als de Milieudienst constateert dat er sprake is van illegale kamerverhuur, vraagt de gemeente de eigenaar om een vergunning aan te vragen als dat mogelijk is binnen de quotering van vijf procent, of om te stoppen met kamergewijze verhuur. Na zes weken wordt het pand opnieuw gecontroleerd en schrijft de Milieudienst de eigenaar opnieuw aan, als  dat nodig is.

Als de eigenaar hieraan geen gevolg geeft, legt de gemeente een dwangsom op. Als dat geen resultaat heeft, start de gemeente het traject van bestuursdwang. D.w.z. dat de vergunning kan worden ingetrokken.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.