Veel historie in de Dordtse gemeenteraad

11 november 2009

DORDRECHT - De gemeenteraad van Dordrecht timmert met historie - raadsbreed - ook aan de weg. GroenLinks sprak tijdens de algemene beschouwing bij monde van Mary Ruisch waardering uit voor de ideeën van de Platform Stedelijke Herdenking en de Stichting Historisch Platform.

De PvdA had er eerder positief geschreven in de eigen nieuwsbrief. Het CDA had een brief aan het college van b. en w. gestuurd. Andere partijen - zoals VVD, D66/ECO, Beter voor Dordt, waren in vergaderingen en in de wandelgangen positief.  De Christenunie/SGP kwam gisteravond in het Stadhuis, tijdens de behandeling van de begroting, met een historische motie. Woordvoerder Arjen Hoogerduin diende de motie in, die mede was voorbereid door Pieter Verhoeve.
 
De tekst van de motie had de volgende tekst:
 
De Christenunie/SGP 
 
Constateert:
- dat de stad Dordrecht haar beleid laat leiden door de kernkwaliteiten van de stad ‘water, historie en vernieuwing’ en dat met name haar historie een ‘unique selling point’ is;
- dat in de openbare ruimte zich tal van mogelijkheden voordoen om geschiedenis zichtbaar te laten worden, bv. via straatnaamborden, plaquettes, standbeelden, het conserveren van historische gebouwen en historische evenementen;
- dat het Platform Stedelijke Herdenking en het Historisch Platform Dordrecht allerlei concrete suggesties en plannen hebben, qua beleid inspirerend voor BenW en het ambtelijk apparaat;
- dat de samenwerking rond de Historische Kalender tussen de Platforms, de gemeente Dordrecht, Stichting Dordrecht Marketing en DiEP al een goede eerste stap is;

Overweegt:
- dat het Platform Stedelijke Herdenking en het Historisch Platform Dordrecht unieke burgerinitiatieven zijn waarin historisch bewustzijn, creativiteit en kennis over de stadsgeschiedenis zich verenigen;
- de huidige straatnamencommissie van de gemeente gediend is bij input vanuit bovengenoemde platforms;          
- dat allerlei bekende Dordtenaren uit het verleden (bv. Jacob de Witt, Top Naeff, Cornelis van Vollenhoven, Jacobus Borstius) geen straatnaam hebben, dat verschillende straatnaamborden onleesbaar en incompleet zijn en soms foutieve informatie bevatten;
- dat straatnamen binnen nieuwbouwwijken historisch gekleurd kunnen worden naar bekende Dordtse gebeurtenissen, zoals bv. de Vrije Statenvergadering en de Nationale Synode;

Spreekt als zijn mening uit:
- dat historisch bewustzijn bij de inrichting van de openbare ruimte van belang is;
- dat het Platform Stedelijke Herdenking en het Historisch Platform Dordrecht structureel betrokken moeten worden bij de inrichting van de openbare ruimte;

Verzoekt het college:
- ervoor zorg te dragen dat het Platform Stedelijke Herdenking en het Historisch Platform Dordrecht met enige regelmaat in overleg treden met beleidsmakers van de Gemeente Dordrecht onder de werktitel ‘Commissie Historie in de openbare ruimte’;
- te bevorderen een notitie ‘Historische straatnamen’, waarin gerapporteerd wordt op welke wijze de huidige historische straatnaamborden eventueel aangepast, aangevuld, dan wel vervangen kunnen worden, en waarin ook aandacht wordt geschonken aan het wegwerken van blinde vlekken in het straatnamenbestand.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.