Platform dak- en thuislozen stuurt open brief aan Beter voor Dordt/Sleeking

17 november 2009

DORDRECHT - Het Platform Dak- en Thuislozen, waarbij elf organisaties zijn aangesloten, heeft een open brief gestuurd naar de partij Beter voor Dordt en in het bijzonder fractievoorzitter Piet Sleeking. Aanleiding is de discussie 10 november in de gemeenteraad over dak- en thuislozen en overlast en het aandachtscentrum. De tekst van de toespraak van Sleeking staat elders op www.dordrecht.net

Beste raadsleden,
We willen graag de fracties uit de gemeenteraad uit nodigen om een bezoek te brengen aan het Diakonaal Aandachts Centrum.
De directe aanleiding vormt een recent debat in de gemeenteraad (dinsdag 10 november) over de positie van overlastveroorzakers in algemene zin en de daaraan direct gekoppelde verhuizing van het Diakonaal aandachts centrum.
We nodigen daarom de fractie van Beter voor Dordt en fractievoorzitter P.Sleeking in het bijzonder uit, die in zijn algemene beschouwing het onderwerp op de orde stelde.  Aangezien het debat in alle openbaarheid is gehouden, stellen we de andere partijen hiervan in kennis. (zie in deze mail).  We vertrouwen op de mogelijkheden van een goed gesprek met alle fracties en zeker ook in een ontmoeting met Beter voor Dordt.
Het platform Dak - en thuislozen is al in april 2007 opgericht in de Wilhelminakerk om mensen en organisaties bij elkaar te brengen, die professioneel en/of als vrijwilliger direct te maken hebben met mensen in een kwetsbare positie.
In de bijlage Stadspastoraat is ook vermeld welke organisaties bij het Platform zijn betrokken.
Een afspraak over een werkbezoek aan het Steegoversloot kan worden gemaakt met coördinator Diakonaal aandachtscentrum:
Ton Weiss, tel. 06-53785490.
Met vriendelijke groet namens het Platform en het aandachtscentrum,

Hans Berrevoets
(onafhankelijk voorzitter)
 
 
OPEN BRIEF AAN PIET SLEEKING FRACTIEVOORZITTER BETER VOOR DORDRECHT
Beste Piet,
We willen je graag van harte uitnodigen naar aanleiding van je woordvoering deze week in de gemeenteraad tijdens de algemene beschouwing in het kader van de behandeling van de begroting 2010.
We stellen een eerste werkbezoek van een afvaardiging van Beter voor Dordt (BVD) aan het Diakonaal Aandachts Centrum aan het Steegoversloot op prijs. Daar zal dan gelijktijdig een kennismaking zijn met het werk van het Platform Dak- en Thuislozen, waarin elf organisaties samen werken.
Dit Platform is enkele jaren geleden opgericht om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte in de Dordtse samenleving naar een meer harmonisch samenleven tussen deze dak- en thuislozen en de Dordtse bevolking
Vriendelijke groet
Henk Bax (voorzitter Diakonaal Aandachts Centrum)
Hans Berrevoets  (voorzitter Platform dak- en thuislozen)
Waarom de uitnodiging aan BVD?
Beter voor Dordrecht (BVD) zegt de bewoners van onze stad en hun welbevinden centraal te stellen. Het leek er in de gemeenteraad deze week op, dat de fractievoorzitter van BVD toch een groep mensen apart zette en dan met name de groep dak- en thuislozen. Hij zette deze mensen weg als overlastveroorzakers. Daarbij legde de fractievoorzitter direct een relatie met de opvangfunctie die het Diakonaal Aandachts Centrum  al bijna twintig jaar met veel succes vervuld aan het Steegoversloot. Wij vinden dat overlast in algemene zin niet zo gekoppeld mag en kan worden aan het Diakonaal aandachtscentrum en andere opvanggelegenheden op het gebied van dak- en thuislozen.
Het Diakonaal aandachts Centrum  heeft laten zien, met steun van veel kerken, dat het heel goed in staat is om een huiskamer te bieden aan mensen, die even op verhaal willen komen.
Wij herkennen ons dan in het geheel niet in het aantal incidenten, dat BVD koppelt aan ons werk aan het Steegoversloot. De woordvoering van BVD doet ook geen recht aan de tientallen vrijwilligers, die met hart en ziel zich inzetten om mensen weer perspectief in het leven te geven. Dat gebeurt met compassie en mededogen, maar dat houdt niet in dat het aandachtscentrum elk gedrag in eigen huis of daarbuiten accepteert.
In april 2007 werd in de Wilhelminakerk het Platform Dak- en thuislozen opgericht dat voor de eerste keer organisaties bij elkaar bracht, onder onafhankelijk voorzitterschap, die voor dezelfde doelgroep werken.
Vanaf het begin is in dit platform gesproken over openbare orde en veiligheid voor mensen, die in de omgeving van de organisaties wonen en/of werken. Op deze wijze is ook gezamenlijk nagedacht over de komende vestiging van het aandachtscentrum aan de Singel op loopafstand van de opvang van de Hoop aan de Spuiweg en het Leger des Heils aan de Dubbeldamseweg.
Het Platform, dat een unieke vorm is van mensen en organisaties die hun eigen verantwoordelijkheid durven nemen. heeft ook overleg gevoerd met twee wethouders, betrokken gemeente ambtenaren en de politie. We voelen ons tevens gesteund door grote maatschappelijke organisaties en ook kerkelijke organisaties.
Het is het Platform en ook de deelnemers, waaronder dus het aandachtscentrum, een grote zorg dat wij juist op een verantwoorde manier gastvrij willen zijn voor onze gasten. We gaan daarin verder, dan soms de keuzes van gemeentes om bepaalde problemen beheersbaar te houden. We voelen ons gestimuleerd door het denken in perspectief.
In zogeheten beheersplannen - om het goede reilen en zeilen in de centra te waarborgen - worden ook duidelijke afspraken gemaakt om grenzen te kunnen stellen aan welk gedrag wel en welk gedrag absoluut niet wordt getolereerd.
We hechten er aan om met mensen in de buurt, hulpverleningsinstanties en gemeente zo duidelijke afspraken te maken. Op basis van ons werk aan het Steegoversloot zijn we blij te kunnen zeggen dat we ook worden gesteund door mensen uit de buurt.
Door de unieke samenwerking op het niveau van de mensen die direct met de doelgroep te maken hebben kan op dat gebied steeds meer één duidelijke lijn worden uitgedragen. Dat is een enorme winst van overleg in een platform.
Wij vinden het tevens een grote winst, dat we zo een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van het welbevinden van direct betrokkenen. Wij vinden het ook Beter voor Dordt dat er nog steeds mensen zijn, die zich voor medeburgers willen inzetten. Juist die mensen verdienen steun van de gemeenteraad en daarbij ook van de locale partij die Beter voor Dordt als parool heeft.
Eén kanttekening: De problemen op straat in Dordrecht zijn herkenbaar en verdienen een duidelijke planmatige aanpak. Daarbij zal duidelijk zijn, dat bepaalde delen van de stad juist meer in tel zijn, dan anderen.
Op loopafstand moet telkens juist positief gedrag beloond kunnen worden door een kopje koffie of thee te kunnen serveren in een opvanggelegenheid, waar als mensen zich even thuis voelen wellicht een kiem kan worden gelegd voor een eerste gedragsverandering. Zo worden mensen herkend en bekend en dus de anonimiteit opgeheven.
Garantie op een positieve stap kan niemand geven, maar als we niets doen en overlast alleen maar met harde hand willen bestrijden is er alleen maar sprake van symboolpolitiek. 
Daarom nodigen we een afvaardiging van BVD graag uit voor een eerste werkbezoek aan het Steegoversloot om kennis te maken met de afgewogen aanpak.
Henk Bax (voorzitter Diakonaal Aandachts Centrum)
Hans Berrevoets (onafhankelijk voorzitter Platform dak- en thuislozen)
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.