Hans Berrevoets: ,,Gemeente Dordrecht steunt historische voorstellen

04 november 2009

 DORDRECHT - ,,We zijn blij dat de gemeente positief reageert op onze historische voorstellen". Dat zei de voorzitter van het Platform Stedelijke Herdenking, Hans Berrevoets, tegen de gemeenteraad. Het Platform had zowel een straatnamenbrief gestuurd als een Proclamatie gemaakt met historische voorstellen. Namens het college van b. en w. deed wethouder J.H. Lagendijk de toezegging schriftelijk en positief op de vier voorstellen te gaan reageren.  De tekst van de proclamatie is:

Het Platform Stedelijke Herdenking en het Historisch Platform Dordrecht werken samen en vragen de gemeenteraad om te willen helpen bij een beter samenspel met het openbaar bestuur.
De platforms zijn Dordtse burgerinitiatieven; zij bundelen kracht en denken in mogelijkheden.
De vragen zijn:
 
  • Hoe kunnen we door bestuurders vermeende verzuring stoppen?
  • Hoe voorkomen we een nieuw trauma bij burgers zoals bij de sloop van het oude Postkantoor ?
  • Hoe voeden we samen een stad met trotse burgers, waarbij iedereen meetelt?
Twee platforms, waarbij tientallen historische en culturele organisaties zijn betrokken, nodigen uit tot gezamenlijk timmeren aan de openbare weg.
Wij delen de opvatting dat karakteristieke plekken voor veel mensen historische ankerpunten zijn. Daarop moeten we zuiniger zijn dan tot dusverre gebeurde. En bedreigingen afwenden.
Historie aan de toekomst doorgeven is ook sociaal beleid. 
Het geeft Dordtenaren een gevoel van eigenheid in een veranderde samenleving.
Historie meer serieus nemen, geeft mensen ook de kans een eigen levensverhaal een plek te geven in de stad. Bezieling voor de toekomst van Dordt kan meer worden gevoed door zorgzamer met de ziel van de stad om te gaan.
Historie helpt de mensen thuiskomen in de eigen straat en buurt.
Wat vragen wij aan de gemeenteraad?
  • De gemeenteraad kan jaarlijks een Historisch Debat houden met de plaatselijke historische initiatieven om ontwikkelingen te volgen.
Elementen kunnen zijn:
- Verslag van sprekers in de speciale Historische Kamer van Dordt;
- Verslag van de commissie straatnamen en van de Comissie welstand;
- De Dordtse Historische kalender: terugblik en toekomst;
- Wat moet er verbeteren binnen het beschermd stadsgezicht?;
- Resultaten van de marketingkeuze voor Dordt als Stad van het begin.
  • Verbreding Straatnamencommissie tot een Commissie Historische Openbare Ruimte die ook gevraagd/ongevraagd advies kan geven. De commissie kan invulling geven aan de status van het beschermd stadsgezicht, straatnaamborden aanpassen, informatieborden op plekken laten plaatsen en straatmeubilair aanpassen (vermijding van verpesting).
  • Onderzoek met partners op welke wijze Dordrecht meer gebruik kan maken van fondsen voor historie in de brede zin.
  • Breder toegankelijk onderzoek bevorderen via internet  van plaatselijk beeldbepalende straten, gebouwen en gebeurtenissen. Zonder feitenkennis geen wetenschap. Zonder weten geen waardering.
Wie zijn wij?
Het Platform Stedelijke Herdenking (opgericht in de Wilhelminakerk) coördineert en stimuleert samenwerking bij historische herdenkingen.
Museum 1940 1945,                                                             voorzitter Theo Berendsen
Centraal Comité Oranjedag                                                  voorzitter Henk Bax
Manifestatie Dordt-open-stad                                               Jens van der Vorm-de Rijke
Historisch onderzoeker                                                         Gert van Bemmel
Historicus en publicist                                                           Cees Weltevrede
Veteranencomite                                                                   voorzitter Piet van Huizen
Muziekstichting Dordtissimo                                                 Rijk van de Lagemaat
Hester van Wingerden
Stichting historisch Platform Dordrecht                               voorzitter Elisabeth van Heiningen
Stichting Reformatie Instituut Dordrecht                              voorzitter prof. James Kennedy
Vereniging Oud-Dordrecht
Stichting Park Merwestein
Koor Orpheus
Gedachteniskapel Titus Brandsma
Onafhankelijk voorzitter van het Platform Stedelijke Herdenking is Hans Berrevoets
De stichting Historisch Platform Dordrecht  wil de samenwerking bevorderen tussen de historische verenigingen en erfgoedinstellingen in Dordrecht.
 Door middel van de cursus Dordtologie de mogelijkheid te bieden om kennis te verruimen over Dordt en het fungeren als aanspreekpunt over Dordts erfgoed

Vereniging Oud-Dordrecht                                                    E. Van Heiningen en I. Dewald
Vereniging voor Industriële Archeologie ZHZ (VIAZ)                                                
Stadsarchief Dordrecht/DiEP                                                           H. Kromkamp
Bureau Monumentenzorg en Archeologie                             I. Knapen
Dordrechts Museum                                                             L. Vervoorn
Simon van Gijnmuseum                                                        C.M.de Bruijn
Natuur- en Cultuurhistorisch Museum TwintigHoeven         R. Haan en R. Jaquet
Landschapskundig Museum                                                 H.A. Visscher
Stichting Museum 1940-1945                                               Th. Berendsen
Vereniging Vrienden van de Grote Kerk                                A. Boogerman
St. Behoud Augustijnenkerk Dordrecht                                 A. Boogerman
St. Gilde Dordrecht                                                                M. Huisman en D. Smeulers
St. Park Merwestein                                                              B.J. Ackermann en J. Van Zurk
VVV ZHZ                                                                                E. Zindel en M. Sumaryanto
Platform Stedelijke Herdenking                                             J. Berrevoets
Centraal Comite Oranjedag                                                  H. Bax
Stadsgidsen                                                                          H. Oldenziel
Stichting Illustrum Dordracum                                      L. Akkermans
.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.