Nieuwe afspraken over vernieuwingen Wielwijk

03 december 2009

DORDRECHT - In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) Wielwijk zijn de afspraken vastgelegd tussen woningcorporatie Woonbron en de gemeente voor de sociale en fysieke herontwikkeling van Wielwijk tot 2017. In de loop van de jaren investeert Woonbron ruim 30 miljoen en de gemeente bijna 15 miljoen euro in de vernieuwing van de wijk. De samenwerkingsovereenkomst is in overleg tussen de corporatie en de gemeente opgesteld.

De Raad van Commissarissen van Woonbron geeft uiteindelijk zijn goedkeuring aan de overeenkomst. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord en legt de overeenkomst voor aan de gemeenteraad om zijn wensen en bedenkingen te horen.

De samenwerkingsovereenkomst bouwt voort op de Visie Wielwijk Sterk en Weerbaar die in juli 2007 is vastgesteld door de gemeenteraad. In het kader van de wijkenaanpak van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie is een charter opgesteld voor de aanpak van Crabbehof en Wielwijk. Belangrijke doelstellingen van de aanpak zijn het tegengaan van de uitstroom van bewoners met een hoger inkomen en de instroom van bewoners met lagere inkomens, naast het op peil houden van de leefbaarheid. Wielwijk wordt een schone, hele, veilige buurt met een passend voorzieningenniveau.

In de ontwikkelstrategie is vastgesteld welke projecten grote strategische waarde hebben voor de aanpak van Wielwijk. Besloten is om een groot deel van Wielwijk Noord later of anders te ontwikkelen en nu niet mee te nemen in de uitwerking van plannen. Er wordt wel zo snel mogelijk een intensief beheerplan opgesteld voor Wielwijk Noord. De komende jaren worden er in Wielwijk ruim achthonderd meergezinswoningen gesloopt en een kleine vijfhonderd nieuwbouwwoningen gebouwd, voornamelijk eengezinswoningen.

Betrokkenheid en participatie van bewoners in de planvorming en de uitvoering is een belangrijk element van de aanpak. Een integrale projectorganisatie waarin Woonbron en de gemeente samenwerken garandeert de integrale aanpak van de buurt. De projectorganisatie staat onder leiding van een onafhankelijke projectdirecteur.

Gerelateerde wijken:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.