Aanpassing bestemmingsplannen kamerverhuur

03 december 2009

DORDRECHT - Er zijn twee inspraakreacties binnengekomen op het voornemen om in bestemmingsplannen kamerverhuur binnen de bestemming wonen/woning formeel mogelijk te maken. Op het voornemen de huisvestingsverordening aan te scherpen op het punt van kamerverhuur is één zienswijze ontvangen. De reacties zijn voor het college geen aanleiding de voorstellen aan te passen. Het college stelt overigens wel voor bij de procedure voor het verlenen van een onttrekkingsvergunning belanghebbenden een grotere rol vooraf te geven.

Bestemmingsplan
In alle bestemmingsplannen wordt het begrip wonen/woning op dezelfde manier gedefinieerd. Kamergewijze verhuur van panden valt onder wonen. De gemeente kiest er voor om kamergewijze verhuur te reguleren door de criteria die worden gesteld aan het verstrekken van een vergunning voor het onttrekken van zelfstandige woonruimte.
De gemeente wijst de suggestie af om kamerbewoning in bepaalde gevallen te definiëren als logies. De gemeente ziet daarin geen voordelen op het gebied van regulering.

Woonruimteverordening
In de Huisvestingsverordening wordt het begrip ontoelaatbare inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu ingevoerd als reden om een vergunning tot onttrekking van zelfstandige woonruimte te weigeren of in te trekken. Dat is een nieuwe weigeringsgrond, naast de quotering van 5% voor kamergewijze verhuur. De gemeente kan een vergunning weigeren of intrekken als het woon- en leefmilieu dreigt te worden aangetast of wordt aangetast. Daardoor kan de gemeente zoveel als mogelijk is overlast voorkomen of tegengaan.

Als de gemeente het voornemen heeft om een vergunning tot onttrekking van zelfstandige woonruimte te verlenen, ligt dat voorgenomen besluit zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. De aard van de ingediende zienswijzen kan een indicatie zijn voor de overlast die zou kunnen ontstaan door kamerwijze verhuur toe te staan. Dat is een aanscherping van de procedure die de gemeente toevoegt aan het voorstel.

Handhaving
Het aanpassen van de bestemmingsplannen maakt regulering van kamergewijze verhuur via de Huisvestingsverordening mogelijk. De aanpassing van de Huisvestingsverordening maakt het mogelijk om een vergunning voor kamergewijze verhuur te weigeren of in te trekken. Daardoor wordt het makkelijker om handhavend op te treden tegen overlast.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.