Curriculum Vitae nieuwe burgemeester Brok

09 december 2009

DORDRECHT - Om een goed beeld te krijgen wie de begoogde nieuwe burgemeester Arno Brok is en wat hij tot op heden heeft gedaan, volgt hieronder zijn CV:

 Personalia
 Naam  Brok
 Voornamen  Arnoud Adrianus Maria
 Roepnaam  Arno
 Nationaliteit  Nederlandse
 Burgerlijke staat  Ongehuwd, alleenstaand
 Geboortedatum  29 Juli 1968
 Geboorteplaats  Leerdam
 Gezindte  Rooms-katholiek
 Politieke partij  VVD

Opleiding
1992-1995

Twente Universiteit te Enschede
Faculteit Bestuurskunde
Specialisatie: Beleidsstudies (evalueren en ontwerpen van beleid)
Afstudeeronderwerp: Positie van de Commissaris van de Koningin in de
nieuwe Politiewet (1994)

1988-1992

Thorbecke Academie (Nederlandse Academie voor Overheidsmanagement)
te Leeuwarden
Specialisatie: Overheidsmanagement en beleid

1985-1988 MMO Abstede Utrecht
1980-1985 MAVO Leerdam

Werkervaring
2003 – heden Burgemeester gemeente Sneek
portefeuille                algemene zaken waaronder interne zaken en burgerzaken
openbare orde en veiligheid
planning en coördinatie
voorlichting waaronder mediabeleid
economische zaken (strategisch niveau)
regioaangelegenheden en intergemeentelijke samenwerking
jumelage Kurobe (Japan)
1998-2003

Wethouder gemeente Leeuwarden (portefeuille laatste periode, college van         PvdA/CDA/Groen Links/VVD)

portefeuille

economische zaken
recreatie en toerisme
grondzaken
vastgoed
sociale zaken en werkgelegenheid
cultuur
monumentenzorg
historisch centrum Leeuwarden (gemeentearchief)
1994-1998 raadslid VVD Leeuwarden
1995-1998 fractievoorzitter VVD Leeuwarden
1996-1998 Provincie Overijssel
Functie

medewerker griffier der staten

1995 – 1996  Provincie Flevoland  

afdeling algemeen bestuurlijke aangelegenheden/kabinet van de commissaris van de koningin

(na afstudeerscriptie en afronden studie) bijstaan van de commissaris van de koningin op het terrein van zijn rijkstaken (uitzendbasis).

Nevenfuncties
Om principiële redenen kiest burgemeester Brok ervoor zich niet voor zijn nevenfuncties te laten betalen. Alhoewel de meeste nevenfuncties een bezoldiging kennen, wordt deze niet geaccepteerd.

1998 - heden Lid VNG commissie Zorg, Welzijn, Sport en Cultuur te ‘s Gravenhage
2000 - heden Bestuurslid Onclin-Eysink Smeets Stichting te Apeldoorn
Stichting heeft ten doel het instandhouden van de kunstcollectie van de Leeuwarder kunstenaar Kor Onclin (1918-2003)
2001 – heden Vice-voorzitter Konsultatyf Orgaan

Adviesorgaan Minister van BZK inzake Europees handvest voor minderheidstalen

2003 - heden Voorzitter Afûk
Stichting ter bevordering van het Friese onderwijs, Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje, tevens uitgeverij (25 fte’s)
2003 - heden  Regent Old Burger Weeshuis Sneek
2003 - heden Lid curatorium Magister Alvinus Sneek
2003 - heden Lid stuurgroep A7
2004 - heden Vice-voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
2004 - heden Lid polityke advyskommisje fan de Ried fan de Fryske Beweging
2005 - heden Voorzitter Schorer te Amsterdam

Kenniscentrum voor lesbisch- en homospecifieke gezondheidszorg (55 fte’s)

2005 - heden Voorzitter Stichting Stimulering Zuidwest Friesland/Regionaal Ontwikkelings-bedrijf.
Stichting met als belangrijkste doelstelling het ontwikkelen van economische initiatieven in de Friese Zuidwesthoek
2005-heden Lid Raad van Toezicht Boekmanstichting te Amsterdam

Studiecentrum/Stichting die kennis over kunst en cultuur in beleid en praktijk verzamelt en verspreidt

2005 - heden Lid bestuur Architectuur Lokaal te Amsterdam
2005 - heden Lidmaatschap Fryske Akademy
2006 - heden Voorzitter van de VNG-onderhandelingsdelegatie Cultuur namens 442 gemeenten met de minister van Cultuur, Dr. R.H.A. Plasterk
2006 - heden Voorzitter adviescommissie archieven VNG te ‘s Gravenhage
2007 - heden Lid Raad van Toezicht GGZ Fryslân
2007 - heden Lid bestuur Bouwfonds cultuur te Hoevelaken
2008 - heden Lid bestuur Cultuurfonds BNG te ’s Gravenhage
2008 - heden Vice-voorzitter hoofdbestuur VVD – bestuurdersvereniging
2009 - heden Lid comité van aanbeveling Stichting Vrienden van de Bogerman Muziek
2009 - heden Lid comité van aanbeveling Feitsmafonds

Voormalige nevenfuncties/privé:
1992 - 2007 Lid provinciaal bestuur VVD Friesland:
w.o. 1998 – 2007, voorzitter

 (Voormalige) (neven)functies op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid

1992 Stage kabinet commissaris van de Koningin Overijssel, ondersteuning op terrein van Politiewet en Rampenwet
1995 - 1996 Stage kabinet commissaris van de Koningin Flevoland, ondersteuning op terrein van Politiewet en Rampenwet
1998 - 2002 Wethouder integrale veiligheidszorg
1998 - 2002 Lid commissie Openbare Orde en Veiligheid VNG te ‘s Gravenhage
2003 - 2006 Lid dagelijks bestuur politieregio Fryslân
2003- 2006 Voorzitter politiedistrict ZW Fryslân (gemeenten Bolsward, Gaasterlan-Sleat, Littenseradiel, Nijefurd, Wûnseradiel,
Wymbritseradiel en Sneek)
2003 - heden Lid regionaal college politie Fryslân
2003 - heden Lid breed wateroverleg politie Fryslân
2004 - 2009 Voorzitter adviesraad opleiding Integrale Veiligheid Thorbecke Academie (NHL)
Erefuncties Erevoorzitter VVD Leeuwarden

Beschermheer Boartersplak Himpens

Erelid VVD Fryslân

Onderscheiden met Thorbeckepenning (VVD hoofdbestuur)

Onderscheiden met “de Fear” fan de ried fan de Fryske beweging.

Hobby's petekinderen (7)
Kunst en Cultuur
Fietsen
Paardensport
Koken
Lezen (Met name geschiedenis)
Zeilen (Sneekweek)

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.