Maatregelen tegen verkeerslawaai

08 januari 2010

DORDRECHT - Met de toename van verkeer neemt ook het verkeerslawaai toe. De gemeente heeft dit voor Dordrecht in kaart gebracht. Het ‘actieplan geluid’ beschrijft op welke ontwikkelingen de gemeente inzet om de toekomstige geluidsituatie te verbeteren.


Bij woon- en werkomgevingen horen geluiden. Die maken het levendig en worden door de meeste mensen niet als storend ervaren. In de praktijk blijkt dat bij minder dan 65 dB verkeerslawaai de geluidswaarde binnen in woningen doorgaans aan de Wet geluidhinder voldoet.

In Dordrecht komt bij circa 1200 woningen het geluidniveau boven de 65 dB uit. Het gaat om geluid dat aan de buitengevel is berekend. De komende jaren gaat de aandacht uit naar deze woningen. Het actieplan geluid ligt ter inzage op het stadskantoor Dordrecht.

Bronmaatregelen
Welke mogelijkheden zijn er om verkeerslawaai te verminderen? De gemeente zet vooral in op bronmaatregelen. Met bronmaatregelen wordt het namelijk over de gehele linie stiller, waardoor veel bewoners mee profiteren.

Prioriteit ligt bij een stiller en schoner wagenpark. De komende jaren zal in het teken staan van de versnelde introductie van energiezuinige en milieuvriendelijkere voertuigen. Deze voertuigen, die bijvoorbeeld rijden op aardgas, biogas of elektriciteit, hebben vaak stillere motoren. De gemeente wil deze ontwikkeling in Dordrecht een impuls geven en daarin zelf een goed voorbeeld zijn. Ook de stimulerende rol van het Rijk via subsidies en belastingvoordelen is van groot belang.

Geluidreducerend asfalt is een andere, effectieve maatregel. Dit stille asfalt kan een behoorlijke geluidreductie opleveren. Helaas is dat niet overal toe te passen, zoals op kruispunten en rotondes. En in de historische binnenstad is het vanuit historisch oogpunt niet wenselijk om asfalt aan te leggen. Voor de periode 2010-2013 is onder meer de aanpak van de geluidbelasting langs de Singel na afronding van de herontwikkeling van de stationsomgeving opgenomen.

Gevelmaatregelen
Als bronmaatregelen onvoldoende effectief of niet mogelijk zijn, vormen gevelmaatregelen een alternatief. Gevelmaatregelen verminderen het lawaai dat in huis wordt ervaren. Akoestisch dubbel glas of extra kierdichting zorgt niet alleen voor geluidreductie, maar bespaart ook energie. Dat levert dus dubbel voordeel op. De gemeente gaat hier in het kader van het energiebeleid mee aan de slag.

Rijkswegen en spoor
Geluidhinder in Dordrecht komt zeker niet alleen van verkeer op de gemeentelijke wegen. Rijkswegen en spoor hebben een belangrijk aandeel. Respectievelijk het Rijk en spoorwegbeheerder Prorail zijn verantwoordelijk om deze geluidoverlast te verminderen.

Positief
In 2012 worden de geluidbelastingkaarten geactualiseerd. Door acties van EU, Rijk en gemeente en vooral door technische ontwikkelingen is de verwachting dat deze kaarten al een positieve ontwikkeling laten zien.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.