Mededogen gesprekken in Buitenwacht door politici

10 januari 2010

DORDRECHT - Centrum de Buitenwacht wil met iedereen en zeker ook met Dordtse politici praten over mededogen. Over dat thema zijn twee avonden aangekondigd op woensdag 27 januari en woensdag 3 februari vanaf half acht aan de Bosboom Toussaintstraat. Informatie via 078-6131359 (Rikie Bansberg). Aan de activiteit rond mededogen ging eerder een verklaring vooraf van het Platform dak- en thuislozen, waarbij de Buitenwacht is aangesloten. De Buitenwacht koppelt daar nu een activiteit aan, waarvoor een ieder van harte wordt uitgenodigd.  Een aantal partijen heeft Rikie Bansberg van de Buitenwacht al laten weten mee te willen praten over mededogen, dat ook in de kersttoespraak van HM. de Koningin werd genoemd.

De eerste verklaring had als tekst: 

DORDRECHT - Tegen de verharding van de Dordtse samenleving past juist in deze tijd een houding van mededogen  Het Platform dak- en thuislozen vraagt aandacht voor dat mededogen, waarbij het samenwerkingsverband allereerst de kwetsbare mensen voor ogen heeft waarvoor zij opkomt.

De organisatie zegt, dat het gaat om nieuwe omgangsvormen en om begeesterd in de stad bezig zijn. ,,Mededogen is geen exclusief denken: het staat voor inclusief denken. Het alternatief van mededogen is dat mensen steeds meer voor zichzelf leven. Het lijkt er soms op dat mensen moe zijn om steeds meer rekening te houden met iedereen. Dan is het eigen belang altijd eerst," aldus namens het Platform dak- en thuislozen voorzitter Hans Berrevoets.

De Raad van Kerken, het Evangelisch Contact en de Raad van levensbeschouwingen krijgen het verzoek de inzet voor aandacht voor mededogen te steunen. Bij deze samenwerkingsverbanden zijn bijna alle Dordtse kerken en geloofsgemeenschappen aangesloten. Het Platform vraagt tevens aan de Raad van Kerken en het Evangelisch Contact om tussen 17 januari en 24 januari in de week van eenheid voor het gebed aandacht te besteden aan mededogen. En daar wordt het niet bij gelaten.

In het vervolg op deze 'inclusieve' oefening in denken over mededogen kunnen alle politici die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart in Dordrecht van ontmoetingscentrum de Buitenwacht  een brief verwachten. De Buitenwacht is één van de organisaties in Dordrecht, die het Platform dak- en thuislozen mee draagt. In de Buitenwachtbrief staat het verzoek om na te willen denken over de persoonlijke invulling van het woord mededogen door de politici en wat dat betekent bij hun politiek handelen.
Stichting de Buitenwacht onder leiding van coördinator Rikie Bansberg wil met deze politici en iedereen, die daarvoor open staat, op woensdag 27 januari en woensdag 3 februari doorpraten over het thema mededogen. Het Platform dak- en thuislozen denkt daarin mee.

Het samenwerkingsverband - dat in april 2007 in de Wilhelminakerk werd opgericht - laat alle ruimte aan de deelnemende organisaties, kerkelijk of niet kerkelijk, die elk een eigen (geloofs) geschiedenis hebben. Alle leden van het Platform accepteren en respecteren dat, want de zorg voor mensen is de gemeenschappelijke noemer. Daarom noemt het Platform mededogen een actueel thema in de stad Dordrecht. ,,Soms is er geen schroom meer om zich negatief of vijandig uit te laten jegens medeburgers."

Het Platform wijst erop, dat in de bijzondere periode van kerstmis en Nieuwjaar voor de deur mededogen niet zomaar een woord kan zijn.  ,,Mededogen is een eeuwenoud principe in religies, ethiek en spirituele tradities. Mededogen is niet hetzelfde als onbegrensd alles goedkeuren. Het is niet hetzelfde als geen voorwaarden en geen eisen durven stellen."

Het samenwerkingsverband hoopt dat de oproep tot mededogen een sneeuwbaleffect los maakt. ,,Wij sluiten niemand uit. Het is van groot belang, dat we in Dordrecht op een eigen manier een vertaling maken van het zogeheten handvest van mededogen of compassie. Die internationale verklaring heeft al ingang gevonden in 32 landen. Laat mededogen de kern van een moreel handelen zijn, zonder dat we daarmee voor elk gedrag een blanco cheque uitschrijven. Hopelijk ontdekken steeds meer mensen de kracht achter mededogen. Deze oproep is tevens een vredesgroet, die hopelijk mensen kan raken. Daaraan is een grote behoefte in onze samenleving."

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.