Successen van GroenLinks

24 februari 2010
Successen van GroenLinks

DORDRECHT - Inge Stevens (GroenLinks): "Het is als oppositiepartij  lastiger om je successen zichtbaar gehonoreerd te krijgen dan wanneer je tot de Coalitie behoort. Dat blijkt maar weer als je op de site van Dordrecht.Net de successenlijst van de PvdA tegenkomt. Als wethouder van die partij kan je natuurlijk alles wat er binnen jouw portefeuilles tot stand is gekomen rekenen tot het succes van jouw partij. Maar dat lijkt ons een te simpele benadering. Uiteindelijk nog een zinnetje toevoegen dat het natuurlijk altijd tot stand is gekomen in samenwerking met anderen, is dan te veel een doekje voor het bloeden.

GroenLinks gaat bij de hierna volgende opsomming uit van de initiatieven die GroenLinks heeft genomen wat betreft een aantal onderwerpen en natuurlijk.... hebben die initiatieven alleen maar succes/resultaat als andere partijen die ideeën willen steunen.

Duurzaam beleggen

 het College wordt in een motie van GroenLinks opgeroepen om geld dat niet direct nodig is te beleggen bij banken die op hun beurt het geld weer investeren in bedrijven/projecten die duurzaam produceren. Bedrijven die de arbeiders, vaak in ontwikkelingslanden, een eerlijke prijs betalen voor hun arbeid. De motie wordt aangenomen, een succes dus.

Energie op maat
Het project waarbij leerlingen van het da Vinci College en werknemers die in een re-integratie- traject zitten huishoudens, in diverse wijken in Dordrecht, aan huis bezoeken om ze met woord en daad te helpen om maatregelen te treffen waardoor  het energiegebruik drastisch om laag gaat. Goed voor de portemonnee en goed voor het milieu.

Dit project is voortgekomen uit een motie van GroenLinks waarin zij de gemeenteraad oproept gezinnen gratis een spaarlamp aan te bieden om daarmee het nut van het gebruik van spaarlampen onder de aandacht van de Dordtenaren te brengen.

Het Filmhuis
Het komt er. Het eerste initiatief om een nieuw filmhuis met meerdere zalen en een GrandCafé in Dordrecht te krijgen was een initiatief van GroenLinks samen met voormalig bestuursleden van filmhuis Cinode. GroenLinks heeft de PvdA gevraagd om aan te sluiten bij de initiatiefgroep en dat hebben een aantal fractieleden gedaan 

Het huidige nieuwe filmhuis is het uiteindelijke resultaat van het eerder door GroenLinks genomen initiatief, dus... 

Het Hostel
Een woning met begeleiding voor langdurig verslaafde daklozen. GroenLinks heeft zich vanaf de eerste dag hard gemaakt en ingezet voor de realisatie van deze voorziening. Succes van GroenLinks? Succes van wethouder Kamsteeg?

Nee dus!  Het is een succes voor Dordrecht dat we eindelijk een Hostel krijgen.

Voor de mensen die nog niet precies weten wat een Hostel is.  Een Hostel is een woonvoorziening voor een groep mensen die het niet (meer) zelfstandig redden. Mensen die verkeerde keuzes hebben gemaakt, mensen die pech hebben gehad in hun leven, mensen die  ziek zijn en daardoor het harde leven niet meer aan kunnen.  Ze kunnen in het Hostel wonen met inachtneming van de vastgestelde regels.  Zij worden begeleid om hun leven weer meer inhoud te geven en om op een acceptabele wijze met hun verslaving om te gaan. Als zij willen is ook dagbesteding mogelijk.

Fair Trade gemeente
Succes van de Partij v.d. Arbeid?  Welnee!  Het COS heeft hiertoe het initiatief genomen en alle partijen uit de gemeenteraad  uitgenodigd om hierover mee te denken. GroenLinks en de Partij van de Arbeid zijn op die uitnodiging ingegaan.  Een raadslid van de PvdA en een raadslid van GroenLinks hebben een aantal bijeenkomsten van het COS bijgewoond en mee aktie gevoerd op de Maasplaza, 2008, om fairtrade produkten onder de aandacht van het  winkelend publiek te brengen. Vervolgens hebben GroenLinks en de PvdA  gezamenlijk een motie in de raad gebracht, waarin de Raad werd opgeroepen dit initiatief te ondersteunen. Die motie is aangenomen .

Langdurigheidtoeslag voor de absolute minima.
Tot nu toe wordt in de Drechtsteden pas een langdurigheidtoeslag, is een éénmalige toelage uitbetaald door de Sociale dienst , toegekend  wanneer mensen/gezinnen minstens  5 jaar hebben moeten leven van maximaal 110% van het sociaal minimum. Deze maatregel valt onder het minima beleid.

De wens bij de cliëntenraad en o.a. FNV lokaal was om in de Drechtsteden de periode van 5 jaar terug te brengen naar 3 jaar en het percentage op te hogen naar 120% zoals in zo veel andere plaatsen het geval is. GroenLinks heeft deze verbetering vanaf het begin van harte ondersteund.

Hiervoor was in 2009 geen meerderheid te vinden, ook niet bij de wethouder Sociaal van de PvdA, tevens voorzitter van de Bestuurscommissie van de Sociale Dienst Drechtsteden..

Nu is afgelopen woensdag, 17 februari,  in de Drechtraad  nav een motie van Pro Sliedrecht wel een meerderheid bereikt voor het verlagen van de periode van 5 jaar naar 3 jaar. Hoezo, succes van de PvdA?

Conclusie: successen melden prima, maar graag meer openheid en eerlijkheid. Ere wie ere toekomt!

Inge Stevens

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.