Communicatie en media bij nieuwe wethouder Piet Sleeking (Beter voor Dordt)

21 april 2010

DORDRECHT - De lijsttrekker van Beter voor Dordt, Piet Sleeking, krijgt als wethouder de mogelijkheid om voor een nieuw contact tussen gemeente en burgers te zorgen. Hij heeft als eerste media en communicatie in handen. Markant is dat VVD voorman Ferdinand van den Oever monumentenzorg krijgt. Zijn gesprekspartner zal Stadsverzet kunnen worden, dat zeer kritische kanttekeningen plaatste bij de gang van zaken tot nu toe. Deze actiegroep is een initiatief van Beter voor Dordt-raadslid Jens van der Vorm, die met columnist Kronkelaar het wereldkundig maakte op 25 februari in de Wilhelminakerk.

Het bericht op de gemeentelijke site heeft verder als tekst. Info in het systeem van de gemeenteraad:

De partijen Beter voor Dordt, VVD en CDA zijn eruit. De samenstelling van de coalitie, het politiek akkoord en de portefeuilleverdeling zijn op hoofdlijnen rond. Gisterenavond, 20 april, deed formateur Piet Sleeking verslag aan de raad.

Samenstelling coalitie
Het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaat uit de partijen Beter voor Dordt, VVD en CDA. Er komen vijf wethouders: drie van Beter voor Dordt (Piet Sleeking, Harry Wagemakers en Rinette Reynvaan), één van de VVD (Ferdinand van den Oever) en één van het CDA (Dion van Steensel). In de raadsvergadering van dinsdag 27 april worden de nieuwe wethouders voorgedragen voor benoeming.

Portefeuilleverdeling
De portefeuilleverdeling op hoofdlijnen is als volgt: De heer Piet Sleeking gaat de portefeuille ruimtelijke ordening, vergunningverlening en handhaving, bouwen en wonen, bestuurlijke handhaving, mediabeleid, communicatie, ICT en personeel en organisatie beheren.
De heer Harry Wagemakers wordt portefeuillehouder welzijn, zorg, recreatie jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke opvang en Nieuwe Dordtse Biesbosch.
Mevrouw Rinette Reynvaan krijgt volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing, leefbaarheid en sport in portefeuille.
De heer Ferdinand van den Oever is ook in het nieuwe college portefeuillehouder economische zaken en verkeer en vervoer. Nieuw in die portefeuille is cultuur en monumentenzorg en archeologie.
De heer Dion van Steensel is in het nieuwe college, net als nu portefeuillehouder financiën en onderwijs. Daarbij komt het arbeidsmarktbeleid.

De precieze portefeuilleverdeling vindt plaats in het zogeheten constituerend beraad dat kort na de installatie van het nieuwe college wordt gevoerd.

Coalitieakkoord
In de afgelopen weken is vooral onderhandeld over het akkoord tussen de coalitiepartijen op basis waarvan het nieuwe college is geformeerd. Richtinggevend in het politiek akkoord zijn de visie op Dordrecht, bestuurlijke vernieuwing en financiën. Mede op basis van die pijlers wordt de koers bepaald voor drie speerpunten, te weten veiligheid en leefbaarheid, arbeidsmarktbeleid en duurzaamheid.

Het politiek akkoord wordt binnenkort beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS). De wethouderskandidaten worden in de raadsvergadering van dinsdag 27 april voorgedragen voor benoeming.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.