Zesde wethouder in Dordrecht over half jaar weer aan de orde

28 april 2010

DORDRECHT - Beter voor Dordt-voorman Piet Sleeking wil over pakweg een half jaar nog eens praten over de uitbreiding van het college van burgemeester en wethouders naar zes wethouders.  Dat zei hij gisteren in de gemeenteraad van Dordrecht. Sleeking, die eerste wetthouder is geworden voor BVD, vindt dat de combinatie BVD-VVD-CDA er alles aan moet doen om de doelstellingen te halen, zoals een open contact met de bevolking van Dordt.

Het beeld in de raad was verder vertrouwd. De oppositie nam de nieuwe regering de maat. De regeringspartijen gaven aan tevreden te zijn over het accoord. Op de websites van de partijen is nog weinig terug te zien van de installatie van hhet nieuwe college. De toespraak van de 31 jaar oude nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Jasper Mos, is wel beschikbaar.

Zijn tekst die een maidenspeech is luidt:

Voorzitter,

De verkiezingsuitslag was duidelijk: op een aantal punten moet het anders. Samen met Beter voor Dordt en het CDA zijn we op zoek gegaan naar wat er anders moet. En dat “anders” tegen de achtergrond van financieel ongunstige vooruitzichten. Wat de VVD betreft komt het “anders” neer op “Slimmer en zakelijker, eigen verantwoordelijkheid en een daadkrachtige, dienstbare overheid”. Daar waar het moet zal de VVD niet weglopen voor heldere keuzes en zal de gemeentelijke overheid steeds vaker terug moeten treden naar haar kerntaken. Met dit akkoord hebben we bewust gekozen voor de hoofdlijnen en ons alleen gefocust op zaken die anders of beter moeten of waar een schepje bovenop moet.

Voorzitter, er ligt een akkoord voor waar de VVD zich goed in kan herkennen en waar we graag verantwoordelijkheid voor nemen. De voornaamste speerpunten uit ons verkiezingsprogramma zijn goed herkenbaar: veiligheid, economie en bereikbaarheid.Voorzitter, wat de VVD betreft ademt het akkoord dat uit waar de VVD voor staat:

  • Niet pappen en nathouden, maar een steviger aanpak van overlast. Zacht waar het kan, hard waar het moet. Preventief is al het nodige in gang gezet. Echter het sluitstuk - de repressie - is te veel onderbelicht gebleven. De wet geldt voor iedereen.
  • Geen “vrijheid blijheid” als het gaat om aanpak van de werkloosheid. Duidelijke afspraken over de rechten en plichten bij sociale voorzieningen. Daar moet wat de VVD betreft ook voor worden getekend. Hierbij is maatwerk het uitgangspunt. Dus daarbij ook oog voor diegenen die bijvoorbeeld als gevolg van leeftijd of sociaal-psychische problematiek niet of tegen zeer hoge kosten arbeidsmarkt geschikt zijn te maken. Alleen zo kunnen deze kostbare sociale voorzieningen in stand worden gehouden.
  • Geen cultuur om de cultuur, maar cultuur die mag rekenen op een breed draagvlak in de stad en bijdraagt aan de ontwikkeling van de stad.

Geen stilstand, maar vooruitgang!
Juist nu is het van belang om de economische potentie van Dordrecht beter te benutten en tegelijkertijd verouderde gebieden te herstructureren. Dit draagt bij aan werkgelegenheid en een sterke positie in de regio. Het ondernemersklimaat moet worden verbeterd. Dit kan onder meer door het verbeteren van de bereikbaarheid en het voortzetten van het project Westelijke Dordtse Oevers.

Die laatste biedt de unieke kans om Dordtse Kil 1 en 2 te herstructureren en te komen tot het duurzaam ontwikkelen van kil 4. De dienstverlening van het ondernemersloket moet verder verbetert. Maar ook een meer evenwichtige samenstelling van de bevolking van de stad draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers, instanties en bedrijven. En daarom is het goed dat het nieuwe college streeft naar uitbreiding in het duurdere woningsegment. Veel is onder het vorige college al in gang gezet, maar het wordt tijd om daar een schepje bovenop te doen.

De vraag dringt zich op of bepaalde projecten nog wel verantwoord zijn in het huidige economische tijdsgewricht en de zeer onzekere toekomst. Ik noem hier met name het Maasterras. Dat er wat in het gebied moet gebeuren staat buiten kijf. Wat daar moet gebeuren is wat de VVD betreft nog geen uitgemaakte zaak.

Voorzitter, het Hofkwartier is een prachtige locatie om iets moois van te maken. Wat de VVD betreft blijft de inhoudelijke programmering overeind. Echter met de ontwikkeling van het Energiehuis komen er op diverse plaatsen rond het Hof panden vrij voor een nieuwe bestemming. We moeten nu integraal naar de kunst- en cultuurvoorzieningen kijken en keuzes durven maken. Slimmer en zakelijker omgaan met ons historisch erfgoed. Ons doel is een goed aanbod van culturele voorzieningen voor de stad en regio. Maar wel betaalbare voorzieningen zowel voor de gemeente als voor de bezoeker.

Tot slot voorzitter, ik rond af, draagt mijn fractie Ferdinand van den Oever voor als wethouder. Een ervaren bestuurder met gedegen dossierkennis, maar ook bewezen in staat om vanuit die ervaring verandering teweeg te brengen. En die verandering zal nodig zijn de komende periode.

Voorzitter, dank u wel.

Jasper Mos

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Hof
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.