Kwart eeuw en meer kerk in de Stadspolders in Dordrecht

04 mei 2010
Kwart eeuw en meer kerk in de Stadspolders in Dordrecht

DORDRECHT - In de wijk Stadspolders in Dordrecht werd iets meer dan een kwart eeuw geleden de eerste kerkdienst gehouden. Twintig jaar geleden werd de eerste paal geslagen voor de  eerste kerk in de nieuwe wijk.

Het zijn allemaal jubilea, die door de gemeente rond de Bron te vieren zijn. Sommige mensen zien hierin een aanleiding om de gemeenteopbouw in Stadspolders te versterken. Zover bekend is, moet er nog een besluit genomen worden om de historische data luister bij te zetten.

De Stadspolders is de laatste grote uitbreidingswijk van de stad Dordrecht, waarvoor pakweg rond 1975 in de gemeenteraad de belangrijke besluiten werden genomen.

De Bron meldt over de eigen geschiedenis op de eigen site het volgende, waarbij markant is in historische zien dat hervormd Dubbeldam en gereformeerd Dordrecht de handen ineen sloegen. Hervormd Dordrecht is het dderde kerkbestuur op het PKN erf in Dordrecht:

Kerkelijke historie Stadspolders
Nog voordat er ook maar een eerste paal in de Stadspolders was geslagen werden er al bouwstenen aangedragen voor een nieuwe kerkelijke wijkgemeente. In oktober 1979 werd er door zowel de Hervormde Gemeente van Dubbeldam als de Gereformeerde Kerk van Dordrecht een ‘Commissie Stadspolder-aangelegenheden’ opgericht die tot taak kreeg een Samen-Op-Weg wijkgemeente voor te bereiden en te begeleiden. Deze commissie formuleerde als doelstelling ook dat men wilde streven naar zowel een eigen predikant voor de wijk als een eigen kerkgebouw.

Vanaf augustus 1984 werden er elke zondag kerkdiensten gehouden in het buurthuis ‘t Erfje. In het najaar van 1989 werd het zelfs nodig om over te gaan tot dubbele morgendiensten aldaar. Maar een eigen kerkgebouw was in aantocht! Nadat de eerste paal op 8 april 1990 was geslagen, is “de Bron” op zondag 24 maart 1991 als kerkgebouw in gebruik genomen.

Inhoudelijk kreeg de opbouw van de gemeente een sterke stimulans toen eveneens in augustus 1984 dhr P.A.Stam als Pastoraal Werker verbonden werd aan de gemeente. Samen met de toenmalige kerkenraad werden belangrijke aanzetten gegeven om het kerkenwerk in de jonge gemeente vorm te geven.

En de wijk groeide door. Dat leidde er in juni 1988 o.a. toe dat er een beroepingscommissie werd ingesteld met de opdracht een full-time predikant voor Stadspolders te zoeken. Op zondag juni 1989 werd drs. A.D. Noordam bevestigd als eerste predikant van de Samen-Op-Weg wijkgemeente in Stadspolders. In januari 1994 nam Arend Noordam officieel afscheid.

Op 4 maart 1994 werd drs P.I. Matze als vicaris aangesteld. Op 7 mei 1995 is Paulien Matze naar Suriname vertrokken als predikant voor de hervormde gemeente in Paramaribo.

Ondertussen zocht de beroepingscommissie naar een nieuwe predikant voor onze wijk. Deze werd gevonden in de persoon van ds F.A.H.A. de Kok. Op 5 januari 1995 werd Florida de Kok in het ambt bevestigd en deed zij intrede als predikant voor de SoW-gemeente Stadspolders (80%). In februari 2000 verruilde zij haar ambt in Stadspolders voor een predikantsplaats in Harderwijk.

Op 24 maart 1996 werd het 5-jarig jubileum gevierd en ging de vlag in top. Vanwege de groei van de gemeente kwam er eind 1996 een tweede predikant bij: ds A. Minnema. Zij werd op 7 november 1996 aan onze wijkgemeente verbonden (50%). Op 7 oktober 2001 nam Attie Minnema officieel afscheid als predikant van Stadspolders om in Ypenburg een nieuwe gemeente op te starten.

Op zondag 8 juli 2001 werd ds M.B. (Ben) Heijting bevestigd als predikant voor de SOW-gemeente Stadspolders, om de ontstane leemte door het vertrek van ds F.A.H.A. de Kok (en van de steeds maar groeiende wijk) in te vullen (100%). Op 7 juli 2002 deed ds J.H. (Hans) van der Sterre zijn intrede als predikant voor de SOW-gemeente Stadspolders. Ook deze predikant is fulltimer.

Op 25 mei 2003 vond de laatste kerkdienst plaats in het eerste Bron-gebouw. Omdat er met name te weinig en te kleine subruimtes waren voor de diverse clubs en bijeenkomsten en de kerkzaal bij bijzondere gelegenheden te weinig ruimte aan de kerkgangers bood, was een kerkgebouw met ruimere opzet wenselijk. In de periode mei 2003-december 2004 is het nieuwe kerkelijk centrum de Bron gebouwd. Deze nieuwe kerk is geïntegreerd in een wooncentrum voor ouderen. De Rooms Katholieke Parochie Titus Brandsma vindt onderdak in het nieuwe kerkelijk centrum en de samenwerking uit zich in oecumenische diensten en gezamenlijke activiteiten. Op 6 januari 2005 is de kerk feestelijk ingewijd tijdens een oecumenische dienst. Onze beide wijkpredikanten en een voorganger van de Rooms Katholieke Titus Brandsma Parochie gingen gezamenlijk.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.