Dinsdagavond 18 mei voor Buitenwacht Dordrecht uur van de waarheid

12 mei 2010

DORDRECHT - Voor Centrum de Buitenwacht in de Dordtse wijk Krispijn is het dinsdagavond 18 mei al het uur van de  waarheid. Het bestuur van de stichting, onder leiding van Bert van den Burgt, vergadert dan aan de Bosboom Toussaintstraat in Dordrecht over de financiële zorgen met alle vrijwilligers.

Het bestuur hoopt te ontdekken of er onder de vrijwilligers voldoende draagkracht is om de Buitenwacht weer terug te  brengen naar een vrijwilligersorganisatie. Simpel gezegd: Staan er dragende krachten op, die voor de Buitenwacht de hand aan de ploeg willen slaan. Wie meer wil weten om de Buitenwacht te helpen kan bellen met Riki Bansberg of Els Hauser in de Buitenwacht (078-6131359) of voor 18 mei langs komen. Wie wil helpen, krijgt professionele ondersteuning, maar centraal staat de Buitenwacht als vrijwilligerorganisatie. Zo boekte het vanaf 1982 vooral tientallen jaren grote successen en kreeg de Buitenwacht zelfs landelijk naam.

De reorganisatie is noodzakelijk om te kunnen werken aan een gezonde financiële exploitatie.  De Buitenwacht hoopt dat het enthousiasme en de inzet van de achterban ervoor kan zorgen dat er oplossingen mogelijk zijn voor het tekort van vijftigduizend euro. Om een gezonde exploitatie op de jaarbegroting te krijgen, wordt gewerkt aan het ontslag van vier medewerkers. Dat gaf een emotionele klap bij de betrokkenen en de bezoekers van het entrum.

Om te laten zien waar de Buitenwacht voor staat en om een solidariteitsactie los te maken in de  stad Dordrecht is een beginselverklaring bekend gemaakt:

De Buitenwacht is een intercultureel en interreligieus centrum in Krispijn in Dordrecht. De Buitenwacht gaat uit van de overtuiging dat ieder mens bedoeld is om een gewaardeerd lid van de samenleving te zijn, dat iedereen gelijkwaardig is en dat het een verrijking is dat mensen vanuit hun verschillend zijn een bijdrage aan de samenleving leveren. De bezoekers van De Buitenwacht zijn heel divers; ieder heeft zijn eigen achtergrond en verhaal. In De Buitenwacht is het mogelijk elkaar te ontmoeten, initiatieven te ontplooien en te zoeken naar manieren om met elkaar in dialoog te blijven vanuit ieders eigenheid. De Buitenwacht steunt mensen in het (weer) deelnemen aan de samenleving.

De Buitenwacht werkt er aan:
 - Een gemeenschap te vormen, die ernaar streeft dat men elkaar kent, met elkaar deelt, op elkaar betrokken is en in woord en daad meeleeft opdat mensen meer tot hun recht komen;
  - Een gemeenschap te zijn die erop gericht is mensen bij elkaar te brengen ongeacht sociale situatie, religie, cultuur, levensbeschouwing, geaardheid, geestelijke gezondheid, etc;
  - Mensen die het niet als vanzelfsprekend ervaren deel van onze samenleving te zijn uit te nodigen deel van de Buitenwachtgemeenschap te zijn;
  - Te werken aan de weerbaarheid en ontplooiing van deze mensen;
  - Zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor ieder, en zéker voor mensen die zijn vastgelopen, om de eigen talenten te ontdekken en in te kunnen zetten;
  - Te werken vanuit een gastvrije houding met aandacht voor de mensen zoals zij zijn;
  - Met vrolijkheid en humor elkaar en anderen tegemoet te treden en boosheid en verdriet niet weg te moffelen;
  - Een huiskamer in Krispijn te zijn maar ook voor heel Dordrecht;
  - Dit werk te doen vanuit een onafhankelijke positie en samen te werken met o.a. kerken, moskeen en andere religieuze en (levensbeschouwelijke) organisaties.
 
De Buitenwachtgemeenschap bestaat uit mensen uit alle lagen van de samenleving, en is intercultureel en interreligieus. De Buitenwacht is naar binnen gericht opdat haar missie gerealiseerd kan worden: verkennen en ontplooien van nieuwe kansen en mogelijkheden. Zij is naar buiten gericht op de wijk, als ontmoetingscentrum en als klankbord. De Buitenwacht wil ook stem zijn namens wijkbewoners en kan als totale gemeenschap of met een afvaardiging actief naar buiten treden.
Deze gemeenschap is open van karakter en wordt door regelmatige bijeenkomsten, zoals de kringvieringen, geïnspireerd en gevoed.

De Buitenwacht wil zo veel mogelijk ruimte bieden aan mensen die eigen activiteiten willen ontwikkelen en die aan andere wijkbewoners aanbieden. Het jaarlijkse activiteitenprogramma komt tot stand door in te gaan op de vraag van bezoekers en ruimte te bieden aan wijkbewoners die cursussen of andere activiteiten in De Buitenwacht willen starten.
Verder komen groepen uit de GGZ-zorg voor activiteiten naar de Buitenwacht. Ook worden mensen in het kader van reïntegratietrajecten naar De Buitenwacht verwezen. Voor deze mensen is De Buitenwacht een plek waar ze anderen kunnen ontmoeten, vrijwilligerswerk kunnen doen of op een andere manier kunnen bijdragen aan de samenleving.
De Buitenwacht als centrum is van oorsprong een burgerinitiatief; evenals het Huiswerkhuis. Gestart door mensen die zagen dat er een behoefte was aan deze vorm van samen dóen voor de wijk en wijkbewoners. Een behoefte aan gemeenschap, samenzijn, samen ontwikkelen, samen werken en samen vieren.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.