Buitenwacht krijgt steun van vrijwilligers, maar blijft in zwaar weer

19 mei 2010

DORDRECHT - ‘Bij deze nieuwe Buitenwacht van mededogen wil ik horen!’ Een van de bijna vijftig vrijwilligers sprak dit uit aan het eind van de vrijwilligersavond dinsdag 18 mei en met applaus stemden de andere vrijwilligers daar mee in. De vergadering was bijeengeroepen vanwege de financiële zorgen die De Buitenwacht bezighouden en de maatregelen die daarom door het bestuur moesten worden getroffen. Voor vier medewerkers werd een ontslagaanvraag bij het CWI ingediend en het voortbestaan van het huiswerkhuis moet opnieuw worden bekeken.

Het bestuur heeft de vrijwilligers uitgebreid geïnformeerd over de ontstane situatie. In het kort: in 2007 heeft het bestuur een onderzoek laten doen naar het kunnen voortbestaan van De Buitenwacht. Drie scenario's werden besproken: stoppen, verder gaan als vrijwilligersorganisatie of met extra inzet de organisatie en de financiën op orde krijgen. Het laatste scenario werd uitgewerkt. Een aanbod rond vier programma's (participatie, inburgering, wijkgericht werken en zingeving) werd ontwikkeld. Het plan werd aangeboden aan fondsen en de Gemeente Dordrecht. Ook werd er actie ondernomen om de eigen inkomsten te vergroten. Maar geleidelijk vielen de financiële bijdragen en subsidies lager uit. Daardoor kon niet gewerkt worden aan structurele inkomsten voor meerdere jaren. Het gevolg is bekend: bezuinigen en ontslag medewerkers.

Het bestuur heeft besloten door te gaan als vrijwilligersorganisatie met een inspirerend coördinator. Een nieuwe Buitenwacht waar oude activiteiten met respect zullen worden voorgezet, maar waar ook nieuwe initiatieven vanuit het begrip mededogen worden genomen.

Mededogen ‘doen’, mededogen ‘verbinden’ en mededogen ‘leren’. ‘Doen’ omdat je geraakt wordt door de situatie waarin mensen terecht zijn gekomen; in actie komen om er voor kwetsbare mensen te zijn; betrokken gemeenschap zijn in de Buitenwacht. Mededogen ‘verbinden’ door andere organisaties te betrekken bij het doen van mededogen. Zo de Dordtse samenleving betrekken bij mededogen. En iedereen mededogen ‘leren’. De Buitenwacht wil een leerplek zijn waar mededogen geleerd kan worden!

De vrijwilligers vulden de inhoud en activiteiten aan en spraken het verlangen uit zo de nieuwe Buitenwacht vorm en inhoud te geven. Ook spraken de vrijwilligers uit geraakt te zijn door het mogelijke ontslag van de vier medewerkers. Zij willen van harte met hen meeleven, zich inzetten om hen goed te begeleiden om inkomen te behouden of nieuw werk te vinden!

De nieuwe Buitenwacht van mededogen wil met de huidige en nieuwe vrijwilligers aan de slag en zo het unieke karakter van de Buitenwacht laten voortbestaan in deze tijd. De vrijwilligers voelen zich daarin gesteund door de solidariteit die gevoeld wordt n.a.v. de publiciteit die er is geweest.

Moreel gesteund voelen de vrijwilligers zich door de financiële bijdragen van particulieren en fondsen die gestort werden in de afgelopen weken.

Meer bijdragen zijn nodig om tekorten te dekken en nieuwe inzet is noodzakelijk om structurele bekostiging te realiseren. Ideeën in die richting zullen worden opgepakt om eigen inkomsten zo voor meerdere jaren te vergroten. De contacten met de het Gemeentebestuur zijn er.

De Buitenwacht wil met de gemeente Dordrecht komen tot een waardering van het unieke van de nieuwe Buitenwacht die een meerjarige subsidie oplevert. Het leidend principe daarbij is een derde eigen inkomsten, een derde bijdragen van fondsen en een derde subsidie van de Gemeente.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.