Duizend brieven Buitenwacht Dordrecht uit op zoek naar vrienden

11 juni 2010
Duizend brieven Buitenwacht Dordrecht uit op zoek naar vrienden

DORDRECHT - Duizend mensen hebben van de Buitenwacht een brief gekregen met het verzoek het centrum in Krispijn financieel te steunen. De acctie is gestart door de stichting vrienden van de BW. Coordinator Rikie Bansberg hoopt komende week aan de Bosboom Toussaintstraat 67 ook mensen te ontmoeten, die mee willen denken en mee willen doen. De Buitenwacht werkt momenteel aan een nieuw activiteitenprogramma voor het seizoen 2010-2011, gedragen door vrijwilligers.

Kerken besteden inmiddels ook veel aandacht aan de zorgen van de Buitenwacht, die oorspronkelijk begon in de Hervormde Johanneskerk. In het kerkblad van de Protestants Kerk Nederland (PKN) in Dordrecht wordt veel geschreven.  Met de gemeente Dordrecht lopen ook contacten om de Buitenwacht toekomst te geven.

Nieuws over de actie geld te vinden:

DORDRECHT - Vrienden van De Buitenwacht beginnen een actie om geld bijeen te brengen voor dit centrum in de wijk Oud-Krispijn. De vrienden vinden dat De Buitenwacht altijd solidair is geweest met Dordtenaren en de samenleving. Het is volgens de stichting van vrienden, gezien de moeilijke financiële positie van De Buitenwacht, nu de hoogste tijd dat de samenleving solidair is met De Buitenwacht. Het (sociale) werk heeft immers snel een gezonde financiële basis nodig.

Oprichter en grondlegger van het werk van De Buitenwacht, Gerrit Jan van der Kolm, is de nieuwe voorzitter van de stichting vrienden van De Buitenwacht.  Hij vindt de plek, die landelijk een vindplaats van hoop wordt genoemd, uniek voor Dordrecht. Het is geen buurthuis, alhoewel sommige activiteiten aan de Bosboom Toussaintstraat daaraan wel doen denken. Oud-burgemeester Ronald Bandell noemde bij zijn afscheid in januari dit jaar het bezoek met HM Koningin Beatrix aan De Buitenwacht een hoogtepunt in zijn bestuurlijke loopbaan in Dordrecht.

De Buitenwacht wil vanuit een houding van mededogen in de eerste plaats opkomen voor mensen die het moeilijk hebben. In het voormalige kerkgebouw is bijvoorbeeld een voedselbank te vinden. Oud-PvdA-wethouder Jannie van der Loos is daarvan de voorzitter.

Een comité van aanbeveling steunt de inzamelingsactie van de stichting Vrienden van De Buitenwacht. Inmiddels hebben reeds zitting genomen in het comité: dominee Klaas Beuckens, oud-wethouder GroenLinks Gerda Bosdriesz, stadsdichter Marieke van Leeuwen, CDA-kamerlid Jan de Vries, CDA-raadslid Sahin Seme, huisarts Kees Rovers en de winnares van de emancipatieprijs Fatima Bouane.

De stichting Vrienden van De Buitenwacht houdt zich niet bezig met de interne zaken van De Buitenwacht, maar probeert mee een oplossing te vinden voor de financiële positie.

De situatie is als volgt: in 2007 heeft het bestuur van De Buitenwacht een onderzoek laten doen naar  de toekomst van De Buitenwacht. Drie scenario's werden besproken: stoppen, verder gaan als vrijwilligersorganisatie of met extra inzet de organisatie en de financiën op orde krijgen. Het laatste scenario werd uitgewerkt. Een aanbod rond vier programma's (participatie, inburgering, wijkgericht werken en zingeving) werd ontwikkeld. Het plan werd aangeboden aan fondsen en de Gemeente Dordrecht. Ook werd er actie ondernomen om de eigen inkomsten te vergroten. Maar geleidelijk vielen de financiële bijdragen en subsidies lager uit. Daardoor kon niet gewerkt worden aan structurele inkomsten voor meerdere jaren. Het gevolg is enkele weken geleden bekend gemaakt: bezuinigen en ontslag medewerkers.

Het bestuur van de stichting De Buitenwacht heeft besloten door te gaan als vrijwilligersorganisatie met als inspirerend coördinator  Rikie Bansberg. Zij gaat met de huidige en nieuwe vrijwilligers aan de slag om zo het unieke karakter van De Buitenwacht te  laten voortbestaan in deze tijd. Moreel gesteund voelen de vrijwilligers zich door de financiële bijdragen van particulieren en fondsen die gestort werden in de afgelopen weken. Meer bijdragen zijn nodig om tekorten te dekken en nieuwe inzet is noodzakelijk om structurele bekostiging te realiseren. Het leidend principe daarbij is een derde eigen inkomsten, een derde bijdragen van fondsen en een derde subsidie van de Gemeente.

De gelden van de Vrienden van De Buitenwacht komen van donateurs en fondsen. De huidige situatie van De Buitenwacht gaat echter de onze draagkracht te boven. We zoeken nieuwe Vrienden van De Buitenwacht. Het is ook mogelijk De Buitenwacht te steunen middels een geheel van de belasting aftrekbare bijdrage, die voor 5 jaar via de notaris wordt vastgelegd.

De bijdrage kan worden gestort op giro: 6755664 ten name van Stichting Vrienden van De Buitenwacht Dordrecht.

Meer informatie zie www.buitenwachtdordrecht.nl

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.