Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld

12 november 2010

DORDRECHT - De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de afvoer van afvalwater en sinds 2008 ook voor de afvoer van overtollig hemel- en grondwater uit de woonomgeving. Er is een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan opgesteld voor de jaren 2011 tot en met 2015 dat invulling geeft aan die zorgplicht. Het college heeft met het plan ingestemd.

De jaarlijkse stijging van de rioolheffing met 4% wordt doorgezet, het verschil in heffing tussen een- en meerpersoonhuishoudens verdwijnt en vanaf 1 januari 2011 zullen uitsluitend eigenaren voor rioolheffing worden aangeslagen.

Wijziging tariefstelling
Om voldoende inkomsten te hebben om het rioleringsplan uit te kunnen voeren, is er de rioolheffing. Voor het nieuwe rioleringsplan geldt dat de jaarlijkse stijging van de rioolheffing van 4% wordt doorgezet.

Nieuw is dat het verschil in rioolheffing tussen een- en meerpersoonhuishoudens wordt afgeschaft. De bestaande situatie in Dordrecht is dat de rioolheffing uit een eigenaarsdeel en een gebruikersdeel bestaat. Eenpersoonhuishoudens zijn vrijgesteld van het gebruikersdeel. Voor het onderhoud en beheer van het rioolstelsels maakt het echter nauwelijks verschil in hoeveel water er per huisaansluiting geloosd wordt. Het aantal eenpersoonhuishoudens blijft ook de komende periode verder toenemen. Daardoor zullen de meerpersoonhuishoudens of de eigenaren zwaarder belast worden bij de huidige wijze van heffen. Een gelijktrekking van heffing voor de een- en meerpersoonhuishoudens is dan een logische stap.

Een andere verandering betreft het uitsluitend aanslaan van eigenaren voor de rioolheffing per 1 januari 2011. Tot nu toe werden zowel eigenaren als huurders aangeslagen voor de rioolheffing. Het voordeel om alleen eigenaren aan te slaan is dat de gemeente maar 1 groep hoeft te belasten en dat betekent een eenvoudiger administratief proces en veel minder aanslagregels. Daarnaast kan nu ook bij leegstand een woning belast worden en komt kwijtschelding bij woningeigenaren bijna niet voor. De totale besparing wordt geraamd op € 120.000,- per jaar.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.