Gemeente Dordrecht pakt overlast in openbare ruimte aan

12 november 2010

DORDRECHT - De verbetering van leefbaarheid en veiligheid is één van de speerpunten in het nieuwe collegeakkoord. Er wordt daarom een integrale aanpak ontwikkeld om overlast aan te pakken. Het college heeft hiervoor een Taskforce Overlast in Openbare Ruimte gevormd.


De taskforce heeft het doel om zowel de werkelijke overlast, als de beleving van die overlast te laten dalen (aantal overlastmeldingen omlaag en cijfers veiligheidsmonitor omhoog).

De taskforce zet in opeen gebiedsgerichte aanpak van twee groepen van overlastgevers. Het gaat dan om specifieke groepen in de twee volgende gebieden:

-De ’100’ meest overlastgevende dak- en thuislozen in het centrum van Dordrecht (Kasperspad, Vrieseplein, Weizigtpark);
-De ’140’ geregistreerde overlastgevers in de Colijnstraat en omgeving.

Binnen de Taskforce wordt door verschillende partijen samengewerkt: corporaties, politie, toezicht, zorginstellingen, OM, belastingdienst, gemeente. Samen formuleren zij een aanpak om de veiligheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Die aanpak bestaat uit de volgende elementen:

Participatie en communicatie;
Fysieke maatregelen (verkeer, verlichting, enz);
Sociale maatregelen;
Repressieve maatregelen (samenscholingsverbod, alcoholverbod);
Groepsgerichte en persoonsgerichte aanpakken (waaronder een handhavingteam).

Er worden ook afspraken gemaakt over de te behalen resultaten, denk daarbij aan

Afspraken over de daling van het aantal overlast meldingen binnen het gebied;
Afspraken over het aantal overlastgevers dat een traject (zorg, wonen, werk) accepteert en geen overlast meer veroorzaakt.

Voor ieder individu wordt een traject ontwikkeld waarin een aanbod wordt gedaan dat niet vrijblijvend is. Zorg en handhaving gaan in deze aanpak hand in hand.

Voor beide groepen is deze aanpak inmiddels in gang gezet. In april 2010 is al een Traject ToewijzingsCommissie (TTC) voor de groep van 100 gestart, daarvoor zijn al enkele trajecten succesvol in gang gezet.

Voor de Colijnstraat is een gelijksoortige aanpak gestart. Ook hier zijn al diverse overlastgevers in traject geplaatst. Deze personen worden nu aangepakt via het handhavingteam. Dit team zal bestaan uit partijen als de  politie, belastingdienst, sociale dienst en de woningcorporatie. Zij zet voor ieder individu waar mogelijk straf-, privaat- en/of bestuursrechterlijke maatregelen in. Een belangrijk instrument van dit team is de mogelijkheid om op huisbezoek te gaan bij de overlastgever of bij personen in zijn of haar naaste omgeving. Alles met het doel de druk op te voeren en de overlastactiviteiten te staken.

De bestaande en de nog te realiseren maatschappelijke voorzieningen spelen een belangrijke rol binnen de Taskforce. Deze vormen een randvoorwaarde voor het succes van de Taskforce.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.