Diny Koppens: GroenLinks denkt niet goed na over integratie

07 januari 2011

DORDRECHT -  (Dordrecht.net geeft ruimte aan persoonlijke meningen. Diny Koppens is een oud-raadslid in Dordrecht)

"Groen Links laat weer een boertje in de commissie en denkt niet goed na over wat integratie nu werkelijk is, en hoe een nieuwkomer daar zelf vooral hard aan moet trekken wil het effect hebben, en dat is er niet als wij aan de nieuwkomer gaan trekken. Het reguliere aanbod is er, en nieuwkomers zijn in elke wijk in staat om te gaan participeren, los van de DIA en Balans, ook als ze de taal nog niet spreken, en er worden taallessen aangeboden, en taalmaatjes. ( DWO Crabbehof). Daar wordt in Dordt West al goed gebruik van gemaakt. Dat dit vanaf 2011in de bezuinigingsronde betekent dat meer nieuwkomers daar naartoe zullen worden geleid is alleen maar logisch. Niemand laat ze vallen, integendeel! Hieronder de mening van Groen Links over de bezuiniging en cursief mijn commentaar op hun reactie dat op 6 januari 2011 op Dordrecht.net werd geplaatst:"

DORDRECHT - Het College heeft rigoureus een streep gehaald door de subsidies aan migrantenorganisaties. GroenLinks heeft tijdens de commissievergadering ingebracht dat zij tegen het stopzetten van de subsidie is. In september 2010 zijn deze organisaties hierover mondeling geïnformeerd door wethouder Harry Wagemakers tijdens een bijeenkomst in het Stadhuis. Dit nieuws sloeg in als een bom. Het College is van mening dat de reguliere organisaties, o.a. DWO en de Twern dit werk moeten gaan doen. Inbedding van de activiteiten van de migrantenorganisaties bij reguliere instellingen gaat niet van de ene op de andere dag. Mee eens, maar is wel te doen; het gebeurt in Rotterdam ook, is een kwestie van een paar maanden.

Het gaat om nieuwe groepen met specifieke activiteiten en soms ook om een andere manier van werken. Telkens een andere manier van werken is inefficiënt en wekt verwarring bij de nieuwkomers. Schep vooral duidelijkheid.

Dit vraagt om meer tijd en interculturalisatie van de reguliere instellingen. Dit is echt te vaag en ‘specifieke’ activiteiten stroken niet met interculturalisatie waarbij alle culturen bijeen gebracht worden. Dan moet je ook een eenduidige aanpak hebben.

De Dordtse Integratie- en Adviesraad (DIA) en de multi-culturele vrouwengroep Balans hebben alle gemeenteraadsfracties bezocht om duidelijk te maken welke negatieve effecten deze maatregel zal hebben voor de integratie en participatie van migranten. Onzin. Migranten moeten duidelijk gewezen worden op de ingangen in het sociaal cultureel werk in wijken.

Het was helaas geen vrolijk beeld dat zij schetsten. Logisch, ze raken hun subsidie kwijt en daar rekenen ze op.

Ook tijdens de commissievergaderingen hebben deze en andere organisaties ingesproken om de diverse politieke partijen ervan te overtuigen dat deze bezuiniging averechts zal werken. Ik spreek uit ervaring dat dit in de praktijk niet zo is. De bezuinigingen creëren de noodzaak dat instanties elkaar opzoeken om zich te verbinden en hun aanbod af te stemmen, en dat schept sterke banden in de wijk, juist ook voor inburgeraars/ nieuwkomers..

GroenLinks heeft tijdens de commissievergadering ingebracht dat zij tegen het stopzetten van de subsidie is omdat:

- Het College zelf in de Raadsinformatiebrief (RIB) aangeeft dat migrantenorganisaties een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de participatie, emancipatie en empowerment van de allochtonen. Als dank wordt nu gezegd; “u heeft goed werk verricht, maar u moet toch het veld ruimen” Nee, het College wil deze kennis en kunde onderbrengen in het sociaal cultureel vangnet dat welzijnsorganisaties vervullen, en dat is slim.

-hiermee een netwerk van mensen die zich als vrijwilliger inzetten om mensen uit te dagen en toe te rusten om te participeren in onze samenleving in de kou komen te staan. Groen Links, schaam je voor zoveel domheid!Graag vrijwilligers bij DWO en de Twern, zijn daar ook nodig en worden daar beter begeleid en toegerust voor hun werk.

-de opgebouwde deskundigheid verloren gaat. Nee, dus! Dat hoeft niet.

-veel migranten (mn. vrouwen die nog een steuntje in de rug nodig hebben) niet meer uit huis zullen komen en daardoor niet zullen participeren in onze samenleving. Bullshit! Vrouwen die een uitkering hebben zullen wel moeten, en vrouwen die geen uitkering hebben worden binnen de culturele groep benaderd door welzijnswerk waarvan een meer outreachende houding vanuit de gemeente verwacht zal worden.

-de tegenstellingen in de samenleving zullen vergroten. Dat geldt voor arm-rijk. Wees genuanceerd .De tegenstelling tussen Nederlanders en Medelanders wordt benadrukt en gevoed door PVV sentimenten.

-de algemene instellingen niet in staat zullen zijn om deze, voor hen, nieuwe doelgroepen te bedienen omdat nu nog de noodzakelijke deskundigheid ontbreekt met alle negatieve gevolgen van dien. Dat is gewoon niet waar. De vrijwilligers van DIA en Balans voelen zich sterk verantwoordelijk voor wat zij doen en zullen onder andere vlag hetzelfde gaan doen.

-dit een slecht moment is om deze deskundigheid te verwerven omdat ook de algemene instellingen op veel terreinen worden geconfronteerd met de effecten van de ook aan hen opgelegde bezuinigingen. O.a. hierdoor zullen zij zich niet kunnen inzetten om de noodzakelijke kennis omtrent de specifieke doelgroepen en zijn behoeften, te verwerven. Onzin, de vrijwilligers van de zelforganisaties sluiten zich aan bij de algemene instellingen waardoor de continuïteit er blijft, en als ze dat niet doen, dan is dat jammer, maar die kennis is elders ook te vinden.

Het getuigt ook niet van behoorlijk bestuur dat pas in september 2010 de organisaties te horen krijgen dat ze met ingang van 2011 fors gekort worden op hun subsidies, waardoor ze niet de tijd en de ruimte krijgen om dit binnen hun organisatie op te vangen. Daar ben ik het helemaal mee eens, het is een beetje schofferend.

GroenLinks vindt het uitstekend dat wordt bekeken of het vigerende beleid nog past in deze tijd en is zeker niet tegen veranderingen, maar GroenLinks verzet zich tegen de rigoureuze en ongenuanceerde aanpak van het College. Ik vind de opvattingen van Groen Links Dordrecht minstens zo ongenuanceerd!

De kanteling van beleid die het College voor ogen heeft is te vaag geformuleerd, is slecht onderbouwd en er is geen sprake van een duidelijke visie. Kijk eens in de spiegel.

Het lijkt GroenLinks beter om de migrantenorganisaties niet aan de kant te schuiven, maar juist samen te kijken hoe het anders kan en of daarmee ook bezuinigingen zijn te boeken. Nee, want dan had Harry dat wel gedaan. Het is natuurlijk ook een gegeven dat de DIA is opgericht vanuit Groen Links.

De DIA, heeft, als organisatie (in de huidige opzet), inmiddels de handdoek in de ring gegooid. We hopen dat de betrokken mensen zich op een andere manier zullen blijven inzetten om de diversiteit in onze stad verder vorm te geven. Ik hoop dat ze dat op dezelfde manier gaan doen maar dan bij DWO.

Daarbij vinden zij GroenLinks aan hun zij. Prachtige one-liner! Maar in de praktijk hebben ze er niets aan.

(Dordrecht.net geeft onafhankelijk ruimte aan verschillende meningen die leven in Dordrecht. Diny Koppens was eerst raadslid van Beter voor Dordt en later van GroenLinks. In maart 2010 kwam zij niet terug in de raad. GL heeft drie zetels in de raad)

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.