Verslag persconferentie brand Moerdijk

11 januari 2011
Verslag persconferentie brand Moerdijk

DORDRECHT - Zojuist is de persconferentie, waarbij een viertal personen waaronder burgemeester Brok van Dordrecht en Peter van der Velden van Breda het publiek te woord stonden over de ramp en de mogelijke gevolgen ervan voor de volksgezondheid, ten einde gekomen. Ook de loco-burgemeester Punt van Moerdijk en Jans, Milieuarts GHOR waren bij deze persconferentie aanwezig.

Allereerst werd genoemd dat het OM een onderzoek gaat openen inzake Chemie-Pack omdat  Chemie-Pack in strijd met de vergunning heeft gehandeld. Verdere details hierover wilde dhr. van der Velden niet kwijt.

Er werd vervolgens een algemeen gezondheidsadvies gegeven. Dit luidt:

  • Er is geen aangenomen risico bij inademen en de metingen wijzen dit tot dusver ook niet uit
  • Huidcontact absoluut vermijden met zowel bluswater als slootwater in de omgeving
  • Contact met roetdeeltjes vermijden

Alle werknemers, journalisten, omwonenden en hulpverleners die in de nabije omgeving van de brand waren, wordt het advies gegeven zich te melden voor onderzoek, als zij ook maar iets van klachten merken of zich ongerust voelen. Voor deze mensen zal een vragenlijst beschikbaar komen die bij de arts wordt ingevuld.

Openheid geven werd steeds benadrukt tijdens de persconferentie. Daartoe werd benoemd dat een compleet rapport op de website www.crisis.nl zal verschijnen van de metingen.

Er zijn analyses gemaakt van de roet die neergeslagen is in de directe omgeving en hier werden geen verontrustende zaken in aangetroffen. Er werd dus door burgemeester Arno Brok vooral over 'geruststellen' gesproken.

Wel blijft staan dat het vee in de nabije omgeving op stal moet blijven staan en de gewassen eerst gecontroleerd moeten worden alvorens ze  eventueel te gebruiken.

Brok benadrukte verder dat er eerst feiten moeten komen en daarna pas naar buiten wordt getreden hiermee. Zorgvuldigheid is geboden. Tevens benadrukte hij dat er geen informatie achtergehouden werd. Hij beweerde dat er geen enkel belang bij zat, om dit te doen.

Inzake roetmetingen bleek dat in Strijen-Sas de hoogste concentratie dioxine en PAK's zijn waargenomen. Ook werd nog genoemd dat tot en met Delfzijl roet is waargenomen en dat in ong. 4/5 van Nederland roet is neergeslagen.

Inzake giftige stoffen werd benoemd dat het overgrote deel gewoon eenvoudigweg is verbrand. Op de vraag of een even grote brand in een niet-Chemische fabriek tot dezelfde uitstoot van schadelijke stoffen zou komen, kwam echter geen duidelijk antwoord.

De resthoeveelheid schadelijke stoffen hebben alleen betrekking op de directe omgeving, dus ook de sloten en nabije wateren.

Het publiek zal op de hoogte gehouden worden, maar volgens de overheid was er dus geen direct gevaar voor omwonenden. Of dit de waarheid is of een suspraatje is waar toch een dubbele bodem in zit, zullen we zien.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.