BOT-mi advies, inzake de brand Moerdijk

26 januari 2011
BOT-mi advies, inzake de brand Moerdijk

DORDRECHT - Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) is vandaag gerapporteerd over de onderzoeken met betrekking tot het gebied tot 10 kilometer benedenwinds van de brand in Moerdijk, met uitzondering van het bedrijventerrein aldaar. Uit het onderzoek, gebundeld en voorzien van begeleidend advies in het Botmi-rapport nr. 15.1 staat het volgende (gebiedsaanduidingen terug te vinden in het rapport).

Het onderzoek laat zien dat lucht, bodem, water, groente, speeltoestellen, tuinmeubilair en dergelijke niet of nauwelijks zijn verontreinigd door de brand en uit de risicobeoordeling (te vinden in onderzoeksbijlagen) blijkt dat deze verontreinigingen de gezondheid en de voedselveiligheid niet beïnvloeden. Buiten sporten op voetbalvelden, speelvelden, buitenbanen en dergelijke is gewoon mogelijk.

Er kan veilig in de tuin gewerkt en gespeeld worden. Vollegrondse groente uit het gebied kan veilig gegeten worden, tenzij deze zichtbaar is verontreinigd met roet/verbrandingsresten. Geadviseerd wordt om de groenten met zichtbare roetaanslag te verwijderen en niet te gebruiken. Op basis van de beschikbare gegevens wordt er vooralsnog van uitgegaan dat er geen acute risico’s zijn voor de gezondheid van dieren die eventueel nog buiten staan.

Voor wat betreft gevaarlijke stoffen in de lucht wordt geconcludeerd dat er geen ernstige gezondheidseffecten zijn geweest en zijn te verwachten voor de bewoners door inademing van stoffen die tijdens en na de brand in de benedenwindse zone tot 10 kilometer zijn vrijgekomen. Er zijn evenmin aanwijzingen dat er op de lange termijn effecten zullen optreden. Daarvoor was de blootstelling tijdens de brand te laag.

Zandbakken
Voor het gebruik van niet-afgedekte zandbakken in een gebied tot 8 kilometer van de brand (benedenwinds) geldt een afzonderlijk advies. Uit voorzorg wordt geadviseerd het zand te vervangen. Zandbakzand kan niet worden schoongemaakt en een eventuele verontreiniging blijft zeer waarschijnlijk in het zand aanwezig. Gemeenten zullen alle gemeentelijke zandbakken binnen dit gebied verschonen en zonodig, na visuele inspectie, ook de zandbakken in het gebied van 8 tot 10 kilometer benedenwinds. In een bewonersbrief die deze week wordt gestuurd, zal de gemeente uitleggen hoe eventueel vervuild particulier zandbakzand kan worden omgeruild voor nieuw zandbakzand.

Brokstukken
In het benedenwindse gebied kunnen mogelijk nog brokstukken (grote en kleine flinters en bladders) worden aangetroffen. De brokstukken, die tot nu toe zijn waargenomen tot op circa 8 kilometer benedenwinds van de brand, bevatten verschillende gevaarlijke stoffen. Bij het met de blote hand aanraken van deze brokstukken bestaat kans op huidcontact met carcinogene stoffen. Het RIVM laat weten dat, wanneer er onverhoopt toch contact is geweest met brokstukken met blote handen, dit contact geen ontoelaatbaar risico voor de gezondheid oplevert. Als men de brokstukken zelf wil opruimen, wordt geadviseerd handschoenen te gebruiken en de stukken in een plastic zak te doen. In eerder genoemde bewonersbrief zal de gemeente uitleggen waar de bewoners  de eventueel gevonden brokstukken kunnen aanbieden en hoe de gemeente hen daarbij zal ondersteunen.

Brief aan bewoners
Bewoners in het gebied tot 10 kilometer benedenwinds van de brand en bewoners van de kern Moerdijk krijgen deze week van de gemeenten een brief met aanvullende informatie en nadere adviezen in de bus. Daarin wordt hen ook gewezen op de mogelijkheid zich bij eventuele zorg of klachten over de gezondheid te wenden tot huisarts of GGD. Voor wie dat wil, blijft de mogelijkheid bestaan een gezondheidsvragenlijst in te vullen op www.crisis.nl.

Agrarische sector
In de rapporten worden ook adviezen gegeven met betrekking tot de agrarische sector. De beperkingen die nu nog gelden ten aanzien van vollegronds groenten kunnen worden opgeheven. Omdat melkrundvee in dit jaargetijde op stal staat en geen verontreinigd gras heeft gegeten, kan melk van deze dieren veilig geconsumeerd worden, zo stelt het nVWA-rapport. Verder wordt in het rapport ingegaan op het gebruik van irrigatiewater en de consequenties voor de veeteelt.

De veiligheidsregio’s hebben contact met LTO Noord om met hen de maatregelen die de agrarische sector raken nader te bespreken.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.