Motie Buslijn 1 unaniem aangenomen

22 februari 2011 door Pieter Verhoeve

DORDRECHT - De gemeenteraad van Dordrecht vindt dat buslijn 1, welke langs diverse verzorgingshuizen in Dubbeldam liep, niet zomaar door Arriva geschrapt had mogen worden. Naar aanleiding van een politiek café afgelopen zaterdag in Gravenhorst ontstond het plan het college op te roepen met Arriva in gesprek te gaan.

De motie vreemd aan de orde van de dag is opgesteld door raadslid Bert Staat van de ChristenUnie/SGP. Alle fracties ondertekenden de motie, de steun was dsindagavond tijdens de raadsvergadering unaniem. Wethouder Van den Oever beloofde de raad binnen twee weken het gesprek met Arriva aan te gaan. Bezien zal worden welke mogelijkheden er zijn om buslijn 1 aan te passen naar de oude situatie, of dat er andere alternatieve mogelijkheden zijn.

De gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op 22 februari 2011,

Constateert dat:
vervoersmaatschappij Arriva op 1 januari 2011 zonder overleg met de provincie als concessiehouder en de gemeente Dordrecht en tevens zonder communicatie richting bewoners de route van buslijn 1 in Dubbeldam heeft verlegd en ingekort;
met name onder de oudere bewoners in Dubbeldam hier veel weerstand tegen bestaat, zoals duidelijk geworden tijdens een bewonersbijeenkomst in Gravenhorst op zaterdag 19 februari 2011;
de op deze bijeenkomst aanwezige gedeputeerde Veldhuijzen van de provincie Zuid-Holland opriep tot een krachtig signaal vanuit de gemeente Dordrecht;
dat in het reguliere overleg tussen gemeente en Arriva is afgesproken buslijn1 pas op te heffen op het moment dat het Albert Schweitzer ziekenhuis locatie Amstelwijck zal zijn gesloten. Dit zal naar verwachting pas in 2012 plaatsvinden;

Overweegt:
dat met vervoersmaatschappij Arriva een concessie is gesloten;
dat er tussen de concessiehouder en de gemeente Dordrecht regulier overleg plaats vindt;
dat  Arriva heeft nagelaten overleg te plegen over deze wijziging van het Dordtse lijnennet;

Spreekt als zijn mening uit:
dat de gemeenteraad van Dordrecht ernstig teleurgesteld is over de handelswijze van Arriva en zich verzet tegen de gewijzigde route van buslijn 1 in Dubbeldam;
dat in de wijk Dubbeldam veel zorginstellingen voor ouderen zijn gevestigd welke Arriva nu letterlijk in de kou laat staan;
dat (oudere) bewoners van Dubbeldam, en niet alleen de bewoners van de zorginstellingen, hierdoor ernstig beperkt worden in hun mobiliteit;
dat de gemeenteraad de zelfstandigheid en het nog mobiel zijn van ouderen juist wil versterken en stimuleren en dat openbaar vervoerbedrijven daar een belangrijke bijdrage aan leveren;

Verzoekt het college:
aan Arriva en de provincie Zuid-Holland zijn ontstemming schriftelijk uit te spreken over de gevolgde handelwijze en deze brief in afschrift aan de gemeenteraad te sturen;
binnen 2 weken met Arriva en de provincie in overleg te treden om te bezien welke mogelijkheden er op korte termijn bestaan om de aanpassing van lijn 1 te niet te doen, en/of welke alternatieve oplossingen mogelijk zijn en daarover de gemeenteraad te informeren;
met Arriva en de provincie Zuid-Holland het overleg aan te gaan over structurele oplossingen voor de langere termijn, over wat te doen met buslijn 1 op het moment dat het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Amstelwijck gesloten zal zijn;
de provincie daarbij tevens vragen aan te geven welke consequenties het met zich meebrengt indien buslijn 1 opgenomen wordt bij het opstellen van een nieuwe concessie;
de gemeenteraad hier uiterlijk 31 maart 2011 over te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.