Gemeente en HVC richten samen Energie Coöperatie Dordrecht op

31 maart 2011

DORDRECHT - Energie Coöperatie Dordrecht zal zich richten op energiebesparing, energieproductie en energielevering. Onder het motto “schone energie uit Dordrecht” wil de Coöperatie de inwoners, bedrijven en de gemeente groene energie aanbieden. Deze windenergie, zonne-energie, biogas en warmte komen daarbij zoveel mogelijk uit Dordrecht of directe omgeving. Het energiebedrijf zal tevens derde partijen helpen om schone energieprojecten te ontwikkelen en uit te voeren.

Dordrecht klimaatneutraal
De oprichting van de Coöperatie sluit aan op de wens van de gemeente om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Wethouder Harry Wagemakers: “Om deze ambitie waar te maken, heeft de gemeente een Energiebeleidsplan opgesteld. Daarin is bepaald dat wij al in 2015 11% besparen op energie en dat 3% van de energie in Dordrecht duurzaam wordt geproduceerd. Het oprichten van dit lokale duurzame energiebedrijf is een concrete stap in het realiseren van onze doelstellingen. Na besluitvorming in de gemeenteraad rond de zomer dit jaar, willen wij voortvarend aan de slag met de Energie Coöperatie Dordrecht.”

Energiebesparing en schoon vervoer
Het verminderen van het energieverbruik bij particuliere woningen is een speciaal aandachtsgebied van de Energie Coöperatie Dordrecht. Hierbij gaat het over het ontwikkelen van producten voor energiebesparing (energiescans van huizen).  Ook duurzame mobiliteit heeft de aandacht: “Uit onderzoek blijkt dat de komende 15 jaar grote veranderingen ontstaan in de mondiale auto-industrie. Eén van die veranderingen betreft de manier waarop auto’s worden aangedreven. Onderzoekers schetsen een toekomst waarin in 2025 de helft van alle auto’s deels of geheel elektrisch worden aangedreven. Het is dus duidelijk dat we daar aandacht voor moeten hebben,” Aldus Wagemakers.

Inkoopvoordeel
HVC is sinds de overname van de afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg actief betrokken bij Dordrecht. Directeur van HVC Wim van Lieshout: “Wij hebben een aantal duurzame energieprojecten in de gemeente gerealiseerd. Door samen de Energie Coöperatie op te richten, ben je als gemeente in staat om zelf de regie te nemen. We doen dit niet voor Dordrecht alleen, maar voor al onze aandeelhoudende gemeenten die dit willen. De kennis die we opdoen in Dordrecht kan HVC aanbieden aan al haar gemeenten die gemeentelijke lokale energiebedrijven willen oprichten. Dat is kostenefficiënt. Zo kunnen we ook inkoopvoordelen realiseren door de vraag van aangesloten gemeenten te bundelen en grootschalig in te kopen. Dit voordeel komt ten goede aan de initiatieven. De kracht van dit concept is dat de marges op renderende projecten in de Coöperatie blijven en worden benut voor energiebesparende maatregelen en

nieuwe schone energieprojecten.” Energielasten inwoners verlagen
De energieprijs voor de inwoners van Dordrecht is vergelijkbaar met de gemiddelde energieprijzen van de grote energiebedrijven. Klanten zullen tegen een gereduceerd tarief bij de Coöperatie producten kunnen kopen, zoals zonnepanelen voor op de daken en energiescans voor particuliere huizen. Doel is hiermee de energielasten van de inwoners te verlagen. Van Lieshout: “Als energienutsbedrijf voor gemeenten werkt HVC tegen kostprijs. Wij weten hoe je maatschappelijke doelen realiseert door goed ondernemerschap. Die wetenschap brengen wij in bij dit nieuwe initiatief.”

Natuur en Milieu
De Stichting Natuur en Milieu juicht dit initiatief van harte toe. Tjerk Wagenaar: “HVC en de gemeente Dordrecht tonen zich koplopers in de verduurzaming van de samenleving. Ze richten een onderneming op met een maatschappelijke taak en visie om tegen kostprijs de verduurzaming te realiseren.”

Zelfstandige organisatie
Gemeente en HVC richten gezamenlijk de coöperatie op en zijn vooralsnog de enige leden. De Coöperatie wordt een zelfstandige organisatie. Wagemakers: “De Coöperatie wordt gevestigd in de Duurzaamheidsfabriek die nu wordt gebouwd op het Leerpark en het wordt vanzelfsprekend ook een leerwerkbedrijf.”

Warmte
De aankondiging van de samenwerking werd vandaag gemaakt bij start van het eerste energieproject van de Coöperatie: de aanleg van een nieuw warmtenet in Dordrecht. Het warmtenet in Dordrecht, dat als project valt onder de Energie Coöperatie Dordrecht, is een uniek project in Nederland. Wagemakers: “De meeste warmteprojecten richten zich voornamelijk op nieuwbouw, maar in Dordrecht gaat het warmtenet niet alleen nieuwbouw maar ook vele bestaande gebouwen van warmte voorzien. We willen dat uiteindelijk 10.000 woningen en gebouwen een aansluiting op het warmtenet krijgen.”

Gemeente Dordrecht
Het college van Dordrecht heeft duurzaamheid hoog op haar agenda geplaatst. De komende jaren wil het college als aanjager en bruggenbouwer een impuls geven aan verduurzaming van de stad Dordrecht. Een voorbeeld hiervan is de in oktober 2010 officieel geopende Sportboulevard. De ijsbaan/zwembad combinatie in het gezondheidspark is een van de meest energiezuinige complexen van Nederland. Het nu op te richten warmtebedrijf is een volgende stap om het energieverbruik van de stad Dordrecht verder te verlagen. De oprichting van een duurzaam energie- en ontwikkelbedrijf kan gezien worden als een nieuwe en vernieuwende impuls voor de verduurzaming van de stad.

HVC
Als samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen beoogt HVC bij te dragen aan de doelstellingen van de deelnemende overheden op het gebied van duurzame afvalverwerking en energieproductie. HVC is eigendom van 52 aandeelhoudende gemeenten uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Friesland en van de vijf waterschappen Delfland, Rijnland, Rivierenland, Schieland & de Krimpenerwaard en Hollandse Delta. Voor deze aandeelhouders voert HVC het duurzame afvalbeheer en de duurzame energieproductie uit. Dat gebeurt volgens de wensen en behoeften van die aandeelhouders, waarbij HVC voortdurend streeft naar de optimale mix tussen een duurzame bedrijfsvoering en de kostprijs.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.