Uitkomsten Sportmonitor 2010

08 april 2011

DORDRECHT - In het uitvoeringsprogramma van het sportbeleid 'De Demarage' staat dat er eens in de twee jaar een sportmonitor wordt uitgevoerd. In 2010 is dit voor de tweede maal gebeurd. De monitor geeft veel informatie over sport en bewegen en de resultaten van de monitor worden voor verschillende beleidsterreinen gebruikt, zoals die voor het sport- en gezondheidsbeleid.


Ten opzichte van 2008, toen de eerste monitor is uitgevoerd, is de sportparticipatie gelijk gebleven; 58% van de Dordtse bevolking is sporter. Hiermee lopen we in de pas met landelijke cijfers. Een opvallende en positieve ontwikkeling in vergelijking met 2 jaar geleden is dat allochtonen in verhouding even vaak sporter zijn als autochtonen.

Sporters zijn ook vaker lid geworden een sportvereniging, terwijl de landelijke tendens is dat dit afneemt. Een positieve ontwikkeling dus, die ook geldt voor mensen met een beperking. De gemeente stimuleert dit, want voor de sporters vergroot dit de mogelijkheid voor ontmoeting en het maakt de sportverenigingen sterker.

Wat betreft de sportvoorzieningen is de tevredenheid net als in 2008 redelijk goed te noemen.

Een positieve ontwikkeling is ook dat Dordtenaren minder inactief zijn dan in 2008 en vaker voldoen aan de landelijke Fitnorm. Dordtenaren lopen nu meer in de pas met de landelijke normen en gemiddelden. De vooruitgang komt vooral op het conto van volwassenen. Jongeren laten nog weinig verbetering zien; soms zelf verslechtering.

Overgewicht is volgens de Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning 2010 een hardnekkig probleem, zeker ook in Dordrecht. Voor het nog op te stellen Gezondheidsbeleid van de gemeente voor de periode 2012-2015 zal dan ook worden  voorgesteld om het gezonde gewicht en de mentale weerbaarheid als speerpunten te benoemen. De samenwerking en verbinding met sport is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Belangrijk blijft de aandacht voor die wijken waar in verhouding de sportparticipatie laag en de inactiviteit hoog is. Hoopgevend is dat de animo om te gaan sporten wel redelijk groot is. Sportstimulering van de niet-sporters en inactieven blijft dus belangrijk en kan veel resultaat opleveren.

In het nieuwe gezondheids- en sportbeleid wordt bekeken hoe de gemeente kan inspringen op de uitkomsten en ontwikkelingen uit de sportmonitor.
 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.