FNV ergert zich aan "borrelpraat" De Drechtsteden

09 mei 2011

DRECHTSTEDEN -  De FNV Lokaal Drechtsteden is betrokken bij de sociaal economische ontwikkeling van Dordrecht en ook van de Drechtsteden. Het bestuur van FNV Lokaal Drechtsteden reageert nu via de media op stukken die in de Bijeenkomst Sociaal op de Drechtsteden Dinsdag van 10 mei besproken zullen worden.

We laten nu de FNV aan het woord. Zij geeft letterlijk het volgende aan:

Nieuw Minimabeleid in de Drechtsteden
Op pagina 2 worden drie groepen burgers onderscheiden. Groep 2 is "De burger die nog niet een betaalde baan heeft gevonden, maar hiertoe wel in staat moet zijn". Wie bepaalt dit, op basis van welke criteria, welke waarborgen zijn er voor zorgvuldigheid en welke beroepsmogelijkheden hebben burgers?
Betekent het hebben van een arbeidsverplichting – en toch (nog) geen betaald werk – een verplichting tot het verrichten van vrijwilligerswerk? Dat is wel de indruk die achterblijft, helemaal na het lezen van de notitie over het re-integratiebeleid. Het begrip vrijwilligerswerk wordt nergens verder uitgewerkt. Daar moet, naar onze mening, meer duidelijkheid over komen.
 
Het belang van werk
Het stoort ons dat er gemakkelijk borrelpraat tekst in wordt gebruikt. Neem de eerste zin van pagina 2: "Al enkele jaren ligt de sociale zekerheid in de media (en op feestjes) onder vuur." Dit hoort niet thuis in een serieus stuk over fundamentele aanpassingen van de sociale zekerheid. Een zekere groep mensen is aangewezen (voor langere of kortere tijd) op sociale uitkeringen. Dat is niet iets om lollig over te doen, dat is een recht. Vindt men dat er onterecht geld wordt uitgegeven aan mensen, maar de regelingen en de uitvoering geven daar de ruimte voor, dan ontvangen die mensen wel rechtmatig een uitkering. Wijziging van beleid is een politieke aangelegenheid en verloopt via democratische processen, met in acht neming van een serieuze belangenafweging en na gedegen politieke discussie. Het moet gaan om dringende feitelijke oorzaken waarom bestaande regelingen
moeten worden aangepast. Borreltafelpraatjes horen niet thuis in serieuze bestuurlijke stukken.
"Het belang van werk" benoemt wel het schrappen van "langdurig gesubsidieerde arbeid, waaronder de oude ID-banen" (pagina 12). Het wordt niet met zoveel woorden gezegd maar het verband tussen 'werk', 're-integratie' en 'vrijwilligerswerk' wordt wel heel sterk gelegd op pagina 8.
In deze notitie wordt het belang van werk sterk benaderukt, maar toch wil men de ID-banen schrappen. Deze mensen hebben een baan (belang van werk), en andere perspectieven zijn er niet. Meestal gaat het om oudere mensen en om instellingen die nu voorzieningen kunnen bieden dankzij de ID-banen. Wij pleiten ervoor de ID-banen voorlopig nog in stand te houden.
Het benadrukken van “het belang van werk” geeft de Drechtsteden ook de verplichting om er alles aan te doen om werkgelegenheid aan te trekken en te stimuleren.
 
Tot slot
De stukken leggen veel nadruk op repressie, handhaving en sancties. De sfeer van: de knoet over die luie donders. Wij willen graag meer aandacht voor kansen, mogelijkheden van mensen en benutten van talenten, ook voor mensen met beperkingen. Dat werk voor mensen de beste mogelijkheid biedt voor sociaal economische vooruitgang, dat moet het fundament zijn en daar moeten mensen bij geholpen worden als dat niet vanzelf gaat. En garanties moeten worden gegeven over het soort werk, over het soort vrijwilligerswerk, en wanneer werk niet meer aan de orde is.
Ook willen wij onze bezorgdheid uiten over mogelijke toename van armoede in de Drechtsteden t.g.v. deze wijzigingen. Wij als FNV Lokaal Drechtsteden zullen de ontwikkelingen dan ook nauwkeurig monitoren.
 
Tot slot zijn wij verheugd te lezen dat nu ook de “werkende armen” in aanmerking komen voor aanvullende voorzieningen. Daar heeft de FNV Lokaal Drechtsteden veel aandacht voor gevraagd.
Onze tentoonstelling over dit onderwerp kunt u bezichten op de Drechtsteden Dinsdag van 10 mei.
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur FNV Lokaal Drechtsteden

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.