Discussie over vergelijking homo's en pedo's in kerkblad in Dordrecht

12 mei 2011

DORDRECHT – Raadslid David Schalcken (Beter voor Dordt) is boos op de Dordtse predikant Wim Aanen, die in zijn column in het kerkblad  kerk op Dordt homoseksuelen en pedoseksuelen met elkaar vergelijkt.

Volgens AD De Dordtenaar vindt Schalcken dat respectloos. Ook CDA-raadslid Elly van Wenum heeft kritiek op de predikant van de hervormde gemeente in Dordrecht.

De twee raadsleden willen juist de positie van homo’s in de kerken in Dordrecht beter bespreekbaar maken. Zij verzorgden in centrum de Buitenwacht vorig jaar een eerste bijeenkomst met veel predikanten. 

Volgens Aanen is zijn colum bedoeld om aan te geven dat het goed zou zijn dat mensen voor hun geaardheid in de kerk kunnen uitkomen. ,,De kerk kan deze mensen in nood dan steunen in hun strijd voor een leven van onthouding”.  In de krant laat de predikant nog weten de mensen aan het denken te willen zetten, maar geen discussie te willen aanzwengelen. 

Hij zegt van alle kanten de nuance te willen zoeken en zegt al met iemand te hebben gesproken, die zijn column verkeerd heeft gelezen.

De twee raadsleden van Beter voor Dordt en CDA vrezen dat de net begonnen discussie in de Dordtse kerken om niet over maar ook met de homo’s te praten kan doodslaan door de vergelijking die ds. Aanen maakt tussen homo’s en pedo’s. ,,Dit kan op geen enkele wijze met elkaar worden vergelijken. Pedofilie is zelfs strafbaar”, aldus Schalcken in de krant AD De Dordtenaar.
Kerk op Dordt is het kerkblad van de Protestantse kerk Nederland (PKN) in Dordrecht en heeft een oplage van circa 3500 exemplaren.  Aanen schreef zijn colum op de achterkant van het blad.

Verslag over eerste bijeenkomst in de Buitenwacht:
Initiatief van de gemeente Dordrecht.
Kerken in gesprek over homoseksualiteit en geloof.

Peter Dillingh

Welke plek hebben mensen met een andere geaardheid binnen de christelijke gemeenschap? Op 16 december jl. was er een gespreksbijeenkomst over seksuele diversiteit en geloof voor kerkraden, voorgangers en andere kaderleden. De gemeenteraadsleden Elly van Wenum-Kroon (CDA) en David Schalken-den Hartog (BVD) hadden daarvoor het initiatief genomen. Uit de opkomst bleek, dat de kerken de uitnodiging serieus namen: vijftien kerkelijke gemeenten waren present op een bijzondere avond in de Buitenwacht.

Levensverhalen
Als je christen en homo bent, hoe verhoudt dat zich dan tot elkaar? Vier homo’s vertelden over hun coming out in verband met hun geloof en hun kerk. Ze werden ondervraagd door Robert Daverschot, voorzitter van Contrario, de vrijgemaakt gereformeerde vereniging voor homo’s, lesbiennes en biseksuelen.
Het eerste verhaal was van Jos en Jarko. Zij zijn al 21 jaar samen en trouwden toen het burgerlijk huwelijk werd opengesteld in 2001. Samen adopteerden ze twee kinderen, die allebei gedoopt zijn. Jarko getuigde: ‘Ik ben een zondig mens, maar niet omdat ik van Jos hou.’
Het tweede verhaal was van John. Hij noemt zich liever geen homo, maar een man met homoseksuele gevoelens. Homoseksualiteit is naar zijn opvatting een gevolg van de zondeval: de mens wil zich niet laten gezeggen door het Woord van God. Hij betoogde, dat God homoseksuele gevoelens kan omkeren in heteroseksuele gevoelens.
Het derde verhaal deed Laurens, die een half jaar geleden uit de kast is gekomen. Hij is er ‘bijna heilig’ van overtuigd, dat homoseksualiteit aangeboren is. Hoewel hij vrienden heeft in het homo-uitgaansleven, mist hij een diep gesprek zoals met vrienden uit de kerk.

Kerk en overheid
Kerken gaan heel verschillend om met homoseksualiteit: van inzegening van relaties tot ‘dat komt bij ons niet voor’. Maar wat heeft de overheid daarmee te maken? Ds. Jaap Kievit, predikant van de Chr. Geref. Kerk (Centrum), zette vraagtekens bij het beleid van de gemeente Dordrecht, dat gericht is op acceptatie van burgers met homoseksuele gevoelens. ‘Wat bedoelt u met acceptatie?’, vroeg hij. Maar hij voegde daaraan toe, dat hij onder de indruk was van de ontroerende getuigenissen.
Elly van Wenum onderstreepte, dat de gemeente er voor staat, dat iedereen kan meedoen, dat niemand zich buitengesloten voelt. Zij pleitte voor ruimte in de kerken voor homo’s zoals ze zijn, niet zoals in het reclamespotje met een masker op.
Burgemeester Arno Brok noemde de scheiding van kerk en staat een van de fundamenten van de vrije samenleving. Het initiatief voor deze bijeenkomst mocht dan ook niet zo worden opgevat, dat de burgerlijke overheid kerken de maat zou willen nemen.
Als burgemeester en als christen ziet hij kerken als een belangrijk onderdeel van de samenleving. Daarom pleitte hij ervoor om elkaar niet de maat te willen nemen, maar te zoeken wat een verbinding kan zijn.

Pastoraat en theologie
Ds. Kievit erkende dat er nogal wat mis gaat in het pastoraat, waarvoor kerken zich diep hebben te schamen. Hij erkende, dat er veel miskenning is geweest, veel kapotgemaakt is, dat er slecht geluisterd wordt, met vooringenomenheid geluisterd wordt, dat het oordeel al gevormd is. Hij stelde zich evenwel op het standpunt, dat de ‘homoseksuele praktijk’ niet gewettigd is in de Schrift. Toepassing van de Schrift vergt pastorale bewogenheid in het samen luisteren naar de Schrift.
Ds. Klaas Beuckens (Wilhelminakerk/Petruskapel) pleitte voor een zorgvuldig nagaan van de Schriftgegevens. Het rapport van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Schriftgegevens bij vragen rondom homofilie (1982), noemde hij exegetisch nog steeds het beste op dit gebied. Naar zijn opvatting is homofilie een gegeven dat in de schepping ligt.

Vervolg
‘Wat mij betreft pakken de kerken het onderwerp nu verder op. Dan is mijn doel bereikt’, zei initiatiefneemster Elly van Wenum in het Reformatorisch Dagblad.
Voor dat vervolg zijn nog wel een paar vragen blijven liggen. Ds. Nico van den Houten (Andreaskerk) vroeg zich af, hoe het komt dat homoseksualiteit in de christelijke kerk zo’n gevoelig punt is. In een artikel in de Gay Krant (december 2010), ‘Is het binnen een godsdienst altijd kommer en kwel?’, gaat theoloog Marco Derks op dit punt in. Hij constateert, dat orthodoxe gelovigen zich in de samenleving in de hoek gedreven voelen: ‘Zij vinden dat hen een liberale moraal wordt opgelegd. Daardoor lijken ze juist sterker homoseksualiteit te gaan afwijzen en lijkt dit afwijzen een identity marker (sjibbolet, red.) te worden. Dan wordt afwijzen van homoseksualiteit een soort bewijs dat je een ware gelovige bent.’
Tegelijkertijd liggen vragen rond homoseksualiteit gevoelig, omdat ze de identiteit van mensen raken. Marco Derks: ‘Homoseksualiteit is een onderdeel van je identiteit, van wie je bent. In het geval van gelovige homo’s en lesbiennes geldt dat óók voor hun geloof: ook dat is een belangrijk onderdeel van wie je bent. Geloof en seksualiteit hebben beide te maken met relaties en die relaties maken deel uit van wie je bent.’
In dit verband kan ook de pastorale vraag aan de orde komen, die Robert Daverschot stelde: ‘Hoe groter de orthodoxie, hoe groter het taboe, maar ook: hoe groter het risico om te zoeken in een verkeerde richting?’
Het is goed, dat de gemeente Dordrecht het initiatief genomen heeft voor een gespreksbijeenkomst als die in de Buitenwacht. Maar er is meer te doen. Marco Derks roept religieuze gemeenschappen op ‘om gezamenlijk – dus hetero’s, homo’s en lesbiennes met elkaar – te zoeken naar elementen in de eigen religieuze traditie die waardevol kunnen zijn voor homo’s en lesbiennes in je eigen kring’. Wordt vervolgd.

Nadere informatie over de verschillende christelijke organisaties voor homo’s en lesbiennes: Stichting RefoAnders www.refoanders.nl; ContrariO www.contrario.nl; vereniging voor christelijke homo’s en lesbiennes CHJC www.chjc.nl.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.