Dordrecht stelt nieuw coffeeshopbeleid vast

03 juli 2011

DORDRECHT - De burgemeester heeft het nieuwe coffeeshopbeleid definitief vast gesteld. Ook de gemeenteraad heeft instemmend gereageerd op het vernieuwde beleid dat enkele aanscherpingen ten opzichte van het vorige beleid bevat. Belangrijk is dat er in het nieuwe coffeeshopbeleid meer aandacht is voor de vergunningverlening. Die wordt strenger en er vindt meer controle plaats. Daarnaast wordt het jongeren moeilijker gemaakt om aan softdrugs te komen.


Coffeeshopbeleid
Het nieuwe beleid kent vijf uitgangspunten:

tegengaan van overlast, verloedering, normvervaging en druk op het woon- en leefklimaat door de exploitatie van coffeeshops.
het beschermen van kwetsbare groepen zoals jongeren (scholieren).
scheiding van markten tussen soft- en harddrugs.
tegengaan van georganiseerde criminaliteit en
beperking van de (gezondheids-)risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van cannabis.
Het verschil met het oude beleid zit vooral in de aanscherping van de vergunningverlening (vergunning voor 2 jaar) en het overleggen van een gedoogverklaring naast een exploitatievergunning. Daarnaast mogen coffeeshops zich niet meer vestigen binnen een afstand van 350 meter van een school voor vervolg onderwijs. Dit is een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid. Want hiermee kun je jongeren meer beschermen tegen het gebruik van softdrugs. In dat verband hecht het college er erg veel waarde aan dat de Dordtse exploitanten van de coffeeshops inmiddels zelf voorgesteld hebben om de leeftijdsgrens voor de verkoop van softdrugs te verhogen naar 21 jaar.

Strenger optreden tegen overlast
Het oude coffeeshopbeleid dateerde uit 1995 en was aan vernieuwing toe. Het college van B&W heeft in het politiek akkoord (2010-2014) aangegeven, dat de gemeente stevig zal optreden tegen individuele en groepen burgers, die het niet zo nauw nemen met de regels en daarmee overlast voor anderen veroorzaken. Ook is bepaald dat men het beleid rond coffeeshops zal aanscherpen om zodoende de overlast te beperken.

Het nieuwe coffeeshopbeleid is op 30 juni 2011 in werking getreden.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.