Oppositiepartijen stellen vragen over ROM-D

15 juli 2011
Oppositiepartijen stellen vragen over ROM-D

DORDRECHT - De ROM-D opgericht om als Drechtsteden gezamenlijk bedrijventerreinen tot ontwikkeling te brengen. De samenwerking zou leiden tot een steviger economische ontwikkeling en zou een einde maken aan de onderlinge concurrentie tussen de Drechtsteden. Later is besloten om ook een deel regionaal economisch beleid onder te brengen bij de ROM-D, zoals de acquisitie, en om als Drechtsteden als 1 aandeelhouder te gaan functioneren. Eveneens is besloten om te komen tot een meer commerciële organisatiestructuur, met NV en CV’s.
 
Recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de gemeenteraadsfracties van de PvdA, D66, CU/SGP, GroenLinks en VSP enigszins ongerust zijn geworden over de perspectieven van de ROM-D en de Drechtsteden samenwerking.

Om deze reden stellen de boven genoemde partijen de volgende vragen aan het college van B&W om meer duidelijkheid te krijgen:
 
1. Oorspronkelijke doelstelling
De oorspronkelijke doelstelling van de ROM-D is: het voeren van een gemeenschappelijk regionaal economisch beleid, met afspraken over de ontwikkeling van (bedrijven)terreinen. Dit zou de Drechtsteden meer
bedrijvigheid, werkgelegenheid en welvaart brengen.
Bent u van mening dat deze doelstelling nog altijd actueel is?
 
2. Bestuurlijke drukte en de nieuwe structuur
Om de ROM-D beter te kunnen laten functioneren is besloten tot een nieuwe structuur: op afstand van
gemeenteraden en Drechtraad, met de Drechtsteden als 1 aandeelhouder via het Drechtstedenbestuur (i.p.v. alle steden afzonderlijk), met NV en CV’s. De grote klacht was namelijk dat doordat er zoveel
gremia bij de besluitvorming over de ROM-D zijn betrokken, de benodigde slagvaardigheid van de ROM-D in gevaar komt. Een meer commerciële organisatiestructuur zou uitermate geschikt zijn om snel en flexibel te opereren in een sterk concurrende markt. De eenduidige aansturing via het Drechtstedenbestuur zou de besluitvorming aanzienlijk versnellen.
Hoe kan het dan zijn dat de nieuwe structuur in 2010 – conform afspraak – niet is voltooid? En nog niet alle steden hun aandelen hebben overgedragen? Wanneer gaat de nieuwe structuur wel van start?
 
3. De garantstelling
Om een lening bij de BNG te kunnen krijgen voor het project Noordoevers – vanwege grote liquiditeits-problemen bij de ROM-D – heeft de gemeente Dordrecht zich garant gesteld voor de lening van ruim 8 miljoen, onder de voorwaarde dat alle andere Drechtsteden – naar rato – zich ook garant stellen voor 1 juli 2011.
Is die garantstelling inmiddels door alle Drechtsteden afgegeven? Zo nee, wat is hierop het vervolg?
 
4. Het perspectief op succesvolle bedrijventerreinen
Er is – wat ons betreft – onduidelijkheid over het perspectief op succesvolle bedrijventerreinen. Het blijkt dat de ROM-D nog steeds alleen maar Kil 3 als een succesvol bedrijventerrein tot ontwikkeling brengt. 
 
4a. Project Noordoevers
Het nieuwe project Noordoevers (overigens een woningbouwlocatie) kan voorlopig nog niet in ontwikkeling worden genomen, omdat de besluitvorming hierover in Alblasserdam en H.I.-Ambacht nog niet is afgerond. Ook zijn de plannen inmiddels bijgesteld (minder dure woningbouw, waardoor minder opbrengst).
Wanneer wordt Project Noordoevers in ontwikkeling genomen? Kunnen we een kansrijke ontwikkeling tegemoet zien?
 
4b. Kil 4
Vanwege de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam is ontwikkeling en beheer van het Zeehavengebied en de Westelijke Dordtse Oevers (WDO) overgegaan naar dit HbR. Hier hoort volgens ons Kil 4 bij. Maar Kil 4 staat ook op de lijst bij de ROM-D.
 
In de Rijksnota “Nederland verandert” wordt ook gesproken over de Westelijke Dordtse Oever: “In Dordrecht wordt de gehele Westelijke Oever herontwikkeld, van Zeehaven tot en met Dordtse Kil I, II, II en IV. Van de totale hoeveelheid ruimte is ongeveer de helft geschikt als bovenregionaal bedrijventerrein voor havengerelateerde activiteiten.” “De nieuwe locatie Dordtse Kil IV wordt duurzaam ontwikkeld”. In de nota wordt buiten de Zeehaven ook de relatie gelegd met WDO (incl. Kil 4), ter de compensatie voor het niet doorgaan van een groot bedrijventerrein voor Rotterdam in de Hoeksche Waard.
 
Wij willen dan ook duidelijkheid van u: Blijft Kil 4 nu bij de ROM-D of gaat het over naar het Havenbedrijf Rotterdam zoals recentelijk besloten is in Dordrecht?
 
4c. 3e Merwedehaven
De Provincie is, naar onze mening, duidelijk in haar opvatting over de ROM-D. De Provincie stelt dat de ROM-D succesvolle bedrijventerreinen nodig heeft en wil dan ook geld storten in de ROM-D als de 3e Merwedehaven ter ontwikkeling naar de ROM-D gaat. Dit om de algehele positie van de ROM-D te versterken. Onlangs ontkende wethouder Sleeking dat er van een voorwaarde sprake zou zijn.
Voor alle duidelijkheid willen toch nogmaals vragen: Is er een financiële ondersteuning voor de ROM-D te verwachten vanuit de Provincie als de 3e Merwedehaven aan ROM-D wordt overgedragen? Hoe zal de Provincie reageren als de 3e Merwedehaven niet wordt overgedragen aan de ROM-D?
Zijn er vanuit het Havenbedrijf Rotterdam nog aanspraken te verwachten op de ontwikkeling van de 3e Merwedehaven?
 
5. Liquiditeitsproblemen ROM-D
De vermogenspositie van de ROM-D is goed, maar de liquiditeitsproblemen zijn er – wel in mindere mate – nog steeds. In 2010 is er veel effort gestoken in het op orde brengen van de organisatie en om de kosten te drukken, i.v.m. de liquiditeitsproblemen, zijn activiteiten bevroren. Het is nadelig voor een bedrijf om langere tijd geen activiteiten uit te voeren.
Kunt u aangeven wat de nadelige effecten hiervan zijn wat acquisitie en vermogenspositie betreft? Is de achterstand nog in te lopen?
 
6. Het economisch toekomstperspectief van de ROM-D
Bent u nog steeds van mening dat ­– in het licht van de veranderde economische situatie, de verlieslijdende Grondbedrijven in onze regio (met alle gevolgen van dien voor de strategische investeringen in de steden), het niet op orde zijn van de nieuwe structuur, het ontbreken van succesvolle bedrijventerreinen, de bevriezing van activiteiten vanwege liquiditeitsproblemen – de ROM-D nog altijd de aangewezen
organisatie is om de Drechtsteden economisch tot verdere bloei te brengen?
Zo ja, waarom wordt er dan zo weinig prioriteit gegeven aan de nieuwe structuur en zijn er nauwelijks succesvolle bedrijventerreinen in ontwikkeling bij de ROM-D?

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.