RTV Rijnmond besteedt aandacht aan Dordrecht en 19 juli 1572

15 juli 2011

DORDRECHT - De Nederlandse onafhankelijkheid werd, onbedoeld, geboren tijdens een vergadering die op 19 juli 1572 in het Hof begon. Radio Rijnmond zendt daarom dinsdag 19 juli tussen 17 en 19 uur uit vanuit het Hof, zo meldt de weekkrant Dordt nu.

Emile van der Velde schrijft dat 19 juli in vroeger tijd een feestdag in Dordrecht was. Ook daarover zal gesproken worden vanuit het Hof op 19 juli met als gasten Jan Alleblas, Iris Knapen en Hans Berrevoets.

Ook is aan de orde de toekomst van het plannen waarvoor plannen zijn gemaakt:

Achtergrond tekst van DiEP:

De zomer van 1572 is zonder twijfel de meest bewogen uit de lange geschiedenis van Hollands oudste stad. De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was nog maar nauwelijks begonnen en de beeldenstorm van 1566 was, door tactisch optreden van burgemeester Van der Mijle, de stad voorbijgaan. Maar desondanks eiste de Bloedraad slachtoffers.

Op 28 maart 1572 werden op het Nieuwe Werck nog doopsgezinden terechtgesteld. Na de inname van Den Briel op 1 april nam de onrust toe. Deels uit overtuiging, deels ook omdat de watergeuzen de riviermonden beheersten en de handel onmogelijk maakten, ging de stad op 25 juni om. De regering sloot een verdrag met aanvoerder Bartholt Entens van Mentheda. Hooguit 200 geuzen mochten de stad in en de katholieken zou geen haar worden gekrenkt, een toezegging waarvan weinig terecht kwam. Veel katholieke inwoners ontvluchtten de stad; ze werden glippers genoemd.

Nog geen maand later nodigde de stad afgevaardigden uit van de adel en de Hollandse steden om, in de refter van het Augustijnenklooster in het Hof, met elkaar te praten over de organisatie van de opstand. Een opmerkelijke zet, want in die tijd was het gebruikelijk dat de landsheer dergelijke vergaderingen uitschreef. Tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering, gehouden van 19 tot en met 23 juli, erkenden ze Willem van Oranje als stadhouder en besloten ze een gemeyn verbondt ende accord te zoeken met de andere gewesten waarvan de prins het hoofd zou zijn, stelden ze hem 650.000 gulden ter beschikking om huursoldaten te betalen, spraken ze af hoe ze aan dat geld moesten komen, erkenden ze de vrijheid van godsdienst en regelden ze de verhouding met Lumey, de beruchte geuzenaanvoerder die meer nog dan Willem van Oranje de macht in handen had omdat hij beschikte over troepen en wapens. Ze legden met deze revolutionaire daad de basis voor een vrij en onafhankelijk Nederland.

Begin 1575 verplaatsten de Staten hun vergaderingen opnieuw naar Dordrecht om dichter bij Breda te zijn, waar vredesonderhandelingen gaande waren. Hier werd op 4 juni het Verbonde tussen de Steden van Hollant en Zeelandt, onder den Gouvernemente en gehoorsaemheydt van den Prince van Oranje ondertekend. Deze Unie van Dordrecht wordt wel gezien als de grondslag van de Verenigde Nederlanden. De veel bekendere Unie van Utrecht, gesloten op 23 januari 1579, was er een uitbreiding van met de gewesten Gelderland, Utrecht en Groningen.

Dordrecht vindt dat 1572 en het Hofkwartier, de plek waar de Statenvergaderingen plaatsvonden, meer aandacht verdienen dan tot op heden het geval is geweest. Daarom wil de gemeente de historische feiten niet alleen kenbaar maar ook tastbaar maken voor een breed publiek.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.