Toeristisch bezoek aan Dordrecht groeit naar 2 miljoen

13 oktober 2011

DORDRECHT -  Leiden de verbeteringen van het product Dordrecht, de vele evenementen en de vele promotie en marketing activiteiten tot meer toeristisch bezoek aan de stad? Uit het recent beschikbaar gekomen rapport ‘Toeristisch bezoek aan steden 2010’ blijkt dat dit inderdaad het geval is. Het rapport werd op donderdag 13 oktober gepresenteerd door Gerben van den Baaij (Dordrecht Marketing), Wethouder Jasper Mos en Erik Zindel (VVV Dordrecht).

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek op een rijtje:

1 Toeristisch bezoek aan Dordrecht sterk toegenomen
Dordrecht doet al een aantal jaren mee aan het periodieke onderzoek ‘Toeristisch bezoek aan steden’ van NBTC-NIPO Research. Uit dit onderzoek blijkt dat het toeristisch bezoek aan Dordrecht in 2010 voor het derde achtereenvolgende jaar is toegenomen. Het aantal toeristische bezoekers nam in 2010 met 12% toe, het aantal toeristische bezoeken steeg met 14% tot een totaal van 2 miljoen.

Bij het eerste gaat het om het aantal Nederlandse ingezetenen dat de stad in het betreffende jaar in hun vrije tijd bezocht, ongeacht het aantal keer. Het aantal bezoeken meet het totale toeristische bezoek. De ontwikkeling in Dordrecht steekt gunstig af tegen het gemiddelde voor alle steden in het onderzoek en tegen het gemiddelde van het ‘mandje’ van 8 middelgrote historische steden. Over de afgelopen drie jaar (2007-2010) is dat nog pregnanter dan in 2010. Dit geldt zowel voor het aantal toeristische bezoekers als het aantal toeristische bezoeken.

Het aantal toeristische bezoekers aan Dordrecht nam in 2010 met 12% toe tot en totaal van 835.000 personen die dat jaar één of meerdere keren de stad bezochten. Alle 31 steden in het onderzoek bleven steken op een groei van 1%, het aantal toeristische bezoekers aan de 8 historische steden groeide met gemiddeld 6% (figuur 1). Dordrecht steekt hier dus gunstig tegen af. Over de afgelopen drie jaar is dat nog meer het geval. Waar het aantal toeristische bezoekers gemiddeld met 6% daalde en in de 8 historische steden met slechts 1,5% toename, noteert Dordrecht ten opzichte van 2007 een groei met 25%.

2 Directe economische spin-off ruim € 73 mln
Negen van de tien toeristische bezoekers geven tijdens hun bezoek aan Dordrecht geld uit. Dit is gelijk aan het gemiddelde voor alle steden in het onderzoek. Personen die tijdens hun bezoek aan Dordrecht geld uitgeven besteden gemiddeld €40,-. De totale directe economische spin-off van het toeristisch bezoek aan Dordrecht ligt hiermee naar schatting op ruim € 73 mln. Een kleine € 40 mln hiervan (54%) wordt besteed in winkels, ruim € 28 mln (40%) bij de horeca, de rest (€ 5 mln) zijn overige bestedingen. Voor de goede orde: het gaat hierbij dus om bestedingen van ingezetenen van Nederland woonachtig buiten Dordrecht, die in hun vrije tijd Dordrecht bezoeken.

Daarbij is gedeeltelijk sprake van overlap met bestedingen in Dordrecht door regiobewoners die uit hoofde van de centrumfunctie van de Dordtse binnenstad als ‘normaal’ moeten worden beschouwd. Het gemiddeld bestede bedrag per persoon die geld uitgeeft is in Dordrecht gestegen van € 37,50 in 2007 naar € 40,- in 2010. Gemiddeld in de 25 steden die sinds 2007 aan het onderzoek meedoen daalde dit licht, van € 46,- in 2007 naar € 44,50 in 2010. In Dordrecht wordt dus weliswaar wat minder dan gemiddeld uitgegeven, maar het verschil neemt af. Positieve ontwikkelingen in het aanbod in Dordrecht in de afgelopen jaren zullen hier ongetwijfeld op van invloed zijn.

3 Relatief groot belang evenementen
Evenementenbezoek neemt binnen het toeristisch bezoek aan Dordrecht een relatief belangrijke plaats in. In 12% van alle gevallen bezoeken toeristische bezoekers aan Dordrecht (ook) een evenement, in 10% is het de belangrijkste bezoekreden. Geen enkele stad in het onderzoek scoort wat dat betreft hoger. Voor alle steden samen is dit 7%, respectievelijk 5%.

Hier staat tegenover dat toeristische bezoekers aan Dordrecht minder dan gemiddeld lunchen of dineren in Dordrecht, er op een terrasje zitten of een theater, een museum of een bioscoop bezoeken. Behalve lunchen/dineren is dit sinds 2007 in relatieve zin ook niet toegenomen. Omdat het totaal bezoek is gegroeid is dat in absolute aantallen natuurlijk wel het geval. Op recreatief winkelen scoort Dordrecht gemiddeld.

4 Hoog aandeel 50-plussers
Stedenbezoekers wijken wat leeftijdsverdeling betreft weinig af van de totale Nederlandse bevolking. Wel is het aandeel 30-39 jarigen (13%) en 50-64 jarigen (21%) onder stedenbezoekers wat hoger. Onder de toeristische bezoekers aan Dordrecht bevinden zich relatief veel 50-64 jarigen (32%). Vanaf 65 jaar is het aandeel weer gelijk aan het gemiddelde van alle steden in het onderzoek. Alle 50-plussers nemen een aandeel van 48% in, tegen 37% gemiddeld over alle steden in het onderzoek. Dordrecht slaagt er dus in om de doelgroep die het graag binnen wil krijgen en waar de stad ook - gelet op het aanbod - bij uitstek interessant voor is, ook binnen te krijgen. Belangrijk daarbij is ook dat dit een groeiende doelgroep is, met name de over veel vrije tijd beschikkende en steeds kapitaalkrachtiger wordende groep 65-plussers.

5 Relatief korte verblijfsduur
Bij zes van de tien bezoeken aan Dordrecht is de verblijfsduur niet langer dan 4 uur. Bij vier op de tien is dat dus langer dan 4 uur, inclusief 3% met een overnachting. De verblijfsduur is daarmee wat korter dan gemiddeld in de 8 historische steden en flink lager dan het gemiddelde van alle steden in het onderzoek. Het aandeel bezoeken mét een overnachting wijkt niet significant af van het gemiddelde.

6 Ranglijst toeristisch bezoek
Aan de 2010 editie van het toeristisch bezoek onderzoek hebben in totaal 31 gemeenten meegedaan. Dordrecht staat in de ranglijst van de omvang van het totale toeristisch bezoek op de 16e plaats. In 2009 was dat nog een 21e plaats.

Veel (grotere) gemeenten hebben meer toeristische bezoek. Dat hoeft geen verwondering te wekken, mede omdat de omvang van het toeristisch bezoek sterk afhangt van de omvang en de centrumfunctie van de gemeente. Mede dankzij de gunstige ontwikkelingen in de laatste jaren laat Dordrecht (inmiddels) onder andere steden als Enschede, Tilburg, Zaanstad, Almere, Leeuwarden, Gouda, Hengelo en Schiedam (ver) achter zich.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.