2400 openstaande banen per jaar

07 december 2011
2400 openstaande banen per jaar

DRECHTSTEDEN - Arbeidsmarktmonitor Drechtsteden 2011

De komende 10 jaar verlaten 15.000 werkenden in de regio het arbeidsproces. Tussen 2020 en 2025 komen daar nog circa 12.500 mensen bij. Ook als de economische groei stagneert, leidt deze ontwikkeling tot een grote vraag naar vervanging. De verwachting is dat er tot 2020 voor circa 2400 banen per jaar werknemers gezocht zullen worden. Daarnaast is er sprake van een kwalitatieve mismatch. Nu al blijven vacatures openstaan omdat er geen geschikte kandidaten beschikbaar zijn.

In de toekomst zal bijna de helft van alle beschikbare banen op hoger en wetenschappelijk niveau zijn. De vraag naar hoger opgeleiden in de regio neemt naar verhouding toe, die naar lager opgeleiden naar verhouding af. En dat terwijl in de Drechtsteden 28% van de beroepsbevolking een hoge opleiding heeft wat – ook in vergelijking met 5 andere stadsgewesten – een laag percentage is. Ook krijgt de regio te maken met een tekort aan technisch geschoolde mensen.  
Deze situatie en vooruitzichten schetst de Arbeidsmarktmonitor Drechtsteden 2011 die woensdag 7 december door het Drechtstedenbestuur is vastgesteld. 
 
Het doel van de arbeidsmarktmonitor is om de huidige situatie en de vooruitzichten op de regionale arbeidsmarkt in beeld te brengen en om daarmee input te hebben om het urgentiebesef van werkgevers over het dreigende tekort aan arbeidskrachten op de middellange en lange termijn te verhogen. Met de gegevens uit de Arbeidsmarktmonitor wordt het ook mogelijk om het scholingsaanbod beter af te stemmen op de vraag van het bedrijfsleven. De Arbeidsmarktmonitor is een van de projecten van het Programma Arbeidsmarktbeleid dat onderdeel is van het Regionaal Meerjaren Programma (rMJP) en in samenwerking met de Drechtsteden gemeenten samen met ondernemers en onderwijs wordt uitgevoerd.

Het programma richt zich op een goede aansluiting van school naar werk, van uitkering naar werk en van werk naar werk. Het verzamelen, verspreiden en actualiseren van regionale arbeidsmarktinformatie is een belangrijke voorwaarde om gericht aan het bereiken van deze doelen te kunnen werken. Deze eerste arbeidsmarktmonitor is een 'nulmeting'. Voor de speerpuntsectoren van het arbeidsmarktbeleid (Techniek/maritieme maakindustrie, Zorg en Toerisme) worden zogenaamde verdiepingsstudies verricht. De Arbeidsmarktmonitor Drechtsteden voorziet bestuurders en raadsleden van sturingsinformatie over arbeidsmarktontwikkelingen in de regio. De arbeidsmarktmonitor wordt aangevuld met delen uit de monitor economie om de economische ontwikkeling van de regeling erbij te betrekken. Ook de actuele onderdelen van de crisismonitor zullen aan de arbeidsmarktmonitor worden toegevoegd.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.