Gemeente Dordrecht: "Pollers zijn nodig om automobilisten tot een gewenst gedrag te dwingen”

10 januari 2012

DORDRECHT - De automobilisten hielden zich niet aan de regels, dat bepaalde straten in het kernwinkelgebied van Dordrecht waren afgesloten. Om het gewenste gedrag af te dwingen werd door de gemeente besloten om de winkel-wandelstraten fysiek af te sluiten met een beweegbaar systeem: De pollers.

Deze constatering doet de gemeente Dordrecht in een feiten verslag over de achtergronden van de plaatsing van pollers in de binnenstad.  Het relaas is opgesteld aan de vooravond van het Grote pollerdebat op woensdag 18 januari vanaf zeven uur in het Dordrechts museum. De debatzaal is vanaf half zeven open. 

De discussie in het museum is actueel. Het debat loopt vooruit op de komst van een nieuw verkeersplan voor de binnenstad. De pollers zijn volgens de gemeente vanaf 2002 een middel om het (doorgaande) autoverkeer buiten het centrum te houden, het parkeren aan de rand te bevorderen en de leefbaarheid te vergroten. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om vast te stellen hoe het (nieuwe) verkeersplan anno 2012 eruit zal zien en welke rol de pollers blijven spelen in het historisch en economisch hart van de oudste stad van Holland.

"We hebben de gemeente bewust uitgenodigd om alvast de achtergronden te schetsen van het verkeersplan binnenstad, zoals dat nu geldt. Op deze wijze is er meer informatie beschikbaar om op woensdag 18 januari en ook daarna tot een goed debat te komen over mogelijkheden voor de toekomst”, aldus voorzitter Hans Berrevoets van het organisatiecomité. Juist omdat in het Stadskantoor nog wordt geschreven aan het verkeersplan 2012 beschouwt Berrevoets het Grote Pollersdebat als een kans voor open doel om iedereen in de gelegenheid te stellen een mening te geven.

Wethouder Jasper Mos, die namens het college van burgemeester en wethouders het nieuwe verkeersplan voorbereidt, zal aanwezig zijn om met adviseurs het debat te volgen. Na de discussie is er volop de gelegenheid om door te praten in de zaal en de wandelgangen van het restaurant deel van het museum.

De journalisten Kees Thies (AD De Dordtenaar) en Thijs Blom (RTV Rijnmond) presenteren het derde grote onafhankelijke stadsdebat. Verkeersspecialist Jules Buitink krijgt vooraf de gelegenheid om namens de gemeente feiten te laten zien. Rob de Gelder zal als centrummanager van de stichting centrummanagement als columnist optreden. Hij kijkt positief terug op het effect van de plaatsing van de pollers.

Voor het debat wordt aan de hand van de Dordtse historische kalender stil gestaan bij het feit dat het oude verkeersplan vijftig jaar geleden werd bekrachtigd door de gemeenteraad als een saneringsplan. Slopen was in de jaren zestig van de vorige eeuw het parool om de weg vrij te maken voor autoverkeer naar en door de (historische) binnenstad. Zo ontstonden Grote Markt, Statenplein en Spuiboulevard. Het economisch functioneren als centrumgemeente voor de Drechtsteden was een belangrijke drijfveer. De knop ging in de jaren zeventig van de vorige eeuw om.

In het feitenrelaas van de gemeente staat, dat in 1996 nog eens werd vastgesteld dat de auto’s niet meer welkom waren in de binnenstad."Het stond in het Ondernemingsplan (1996) waarin werd aanbevolen om het autoverkeer aan de randen van de historische binnenstad te parkeren en het kernwinkelgebied weer onderdeel te laten worden van de historische binnenstad. Verder werd gesproken van het weren van doorgaand en niet-noodzakelijk verkeer, het instellen van venstertijden van bevoorradend verkeer en het verdelen van de binnenstad in zogenaamde clusters". Doel van het verkeersplan binnenstad was het versterken van de economische positie, verbeteren van de leefbaarheid en het handhaven van de bereikbaarheid. Om dit doel te bereiken dienden de winkel- en wandelpaden autovrij gemaakt te worden. Anderzijds moest de bereikbaarheid van de voorzieningen in de binnenstad wel gewaarborgd blijven; waar het vermijdbare autoverkeer zo veel mogelijk geweerd wordt, dient de niet-vermijdbare automobiliteit tot daar gebracht te worden waar het redelijkerwijs kan.

Na de komst van de pollers in 2002 voerde de gemeente meermalen wijzigingen door, vaak na een debat met belanghebbenden ook in de media. In een feitenrelaas van de gemeente wordt dat per punt aangegeven. Nog steeds blijkt voor mensen de poller als symbool voor de Dordtse verkeerspolitiek voor de een bron van ergernis te zijn en voor de ander juist een pluspunt, zo valt te lezen in het feitenrelaas: "Er komen wel eens meldingen over dat iemand het niet eens is met de aanwezigheid van de pollers of het doorlaatbeleid. Mensen zijn dan ontevreden dat het niet is toegestaan om de auto op bijvoorbeeld het Stadhuisplein te parkeren, willen een kortere route rijden of willen midden op een zaterdagmiddag even de Voorstraat op om te laden en lossen tijdens winkelopening.

Een ruwe schatting is dat het om ongeveer maximaal 20 van deze meldingen gaat.  Echter ontvangt de gemeente minstens zo vaak telefoontjes van bewoners in de binnenstad als de pollers lang naar beneden staan. Dit kan door een storing, een omleiding of een ongeval veroorzaakt worden. Een veelgehoorde klacht is daarin dat er opeens zoveel verkeer door de binnenstad komt en het verzoek of de poller snel weer omhoog gezet kan worden. Van deze laatste groep krijgen we ongeveer op jaarbasis 30 telefoontjes of brieven.  Meest gehoorde klacht is momenteel dat de pollers te vaak naar beneden staan. Dit kan komen door omleidingen of storingen, maar de laatste tijd is de poller vaak buiten gebruik vanwege aanrijdingen. Camerabeelden wijzen uit dat het merendeel (90 %) van deze aanrijdingen worden veroorzaakt door bestuurders die achter een bus of andere ontheffinghouder aan willen rijden,” aldus het feitenrelaas van de gemeente.

Het grote pollerdebat op 18 januari is onderdeel van een serie van vier grote stadsdebatten dit jaar in het Dordrechts Museum. De jeugd staat 28 maart centraal. De organisatie van de Grote debatten berust bij mensen uit de wereld van  de Dordtse media. Het museum verleent graag medewerking om verder een debatcultuur in Dordrecht te ontwikkelen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.